Každý rok sa KECY tábory zameriavajú na rôznu tému, ktorá má študentom pomôcť lepšie porozumieť evanjeliu. V roku 2019 to bola téma Home (Domov). Spolu sme premýšľali nad tým, čo robí domov domovom a postupne prešli podobenstvami o stratenej ovečke, minci, márnotratnom synovi aj tým, že Pán Ježiš opustil svoj domov a prišiel na zem, aby nám otvoril cestu do Domova. Zamýšľali sme sa tiež nad tým, kým je Boh Otec a kto je našou novou rodinou a ako môžeme budovať vzťahy s našimi bratmi a sestrami.

V prílohách nájdete prehľad tém, spracované témy na všetkých sedem dní, predlohu prezentácie, iniciatívy (teambuildingové aktivity, ktoré nadväzujú na témy) aj otázky na diskusné skupinky. Môžete ich spracovať a využiť na svojich mládežiach, dorastoch alebo výletoch. Motív domova je stále aktuálny a pre mnohých je veľmi dôležité porozumieť, kde je ich skutočný Domov.