Hlavná téma: Ježiš je dlho očakávaný kráľ, na ktorého druhý príchod sa potrebujeme pripraviť.

Biblický text: Evanjelium podľa Marka 1:1 – 15

Kľúčové myšlienky

  1. Ježiš je predpovedaný Mesiáš a kráľ dlho očakávaného kráľovstva.
  2. Ján Krstiteľ nás vyzýva k tomu, aby sme sa pripravili na Jeho príchod.
  3. Božie kráľovstvo je blízko. Vstupujeme do neho pokáním a vierou.

Stručný obsah

  1. úvod k téme
  2. štúdium textu z Evanjelia podľa Marka 1:1 – 15
  3. otázky a diskusia
  4. záver a aplikácia

You need to be logged in to view the rest of the content. Prosím . Nie ste členom? Pridajte sa k nám