Prinášame vám sériu 7 stretnutí pre ženy od Barborky Kolárovej, ktorá bola v školskom roku 2015/2016 študentkou Školy pre pracovníkov s mládežou. Vo svojej záverečnej práci vytvorila študijný materiál pre ženské skupinky, ktoré ich majú previesť témami ako identita, charakter, krása či zraniteľnosť.

Žena podľa Otcovho srdca

Byť ženou podľa Otcovho srdca je obrovskou túžbou pre môj život. Avšak túžim aj po tom, aby mladé ženy okolo mňa s rovnakou záľubou a očakávaním študovali Písmo a ním vedené sa vydávali na cestu za charakterom ženy z Prísloví 31. Preto som sa rozhodla vytvoriť návrh materiálov na pravidelné ženské stretnutia, ktoré by tvorili užitočnú pomôcku na učenie sa o tejto téme a vzájomné budovanie. Tento materiál som vytvárala s prihliadnutím na potreby a plánované využitie v spoločenstve, ktorého som súčasťou (zbor Apoštolskej cirkvi v Rožňave).

Ponúkaný materiál je určený pre ženy každého veku, primárne kresťanky, ktoré chcú danú tému študovať a skúmať viac. Slúži na upevňovania žien v identite v Kristu a jeho cieľom je pomôcť mladým ženám byť v charaktere viac ako Kristus, učiť sa o tom a aplikovať získané pravdy do praxe. Ideálne je, aby ste vytvorili stabilnú skupinu, resp. mali prehľad o účasti, aby ste mohli zabezpečiť adekvátne množstvo kópií materiálu a aby štúdium malo požadovanú následnosť.

Cennejšia než perly

“Cennejšia než perly” je podkladom pre ženy na pravidelné stretnutia. Ideálna pravidelnosť stretávania je raz týždenne. Tento časový odstup ponúka dostatok priestoru danú lekciu spracovať a dobre pripraviť, rovnako ako stráviť prijaté informácie do ďalšieho stretnutia. Na každom stretnutí by mali ženy dostať nový pracovný list s témou. Tie zabezpečuje vedúca. Nie je to však nevyhnutné. Aj keď vieme, že ženy rady dostávajú pekné veci.

Tento materiál je len podkladom – akýmsi vodiacim materiálom, neobsahuje samotné vyučovanie. Zámerne! Dôraz sa kladie na hľadanie pravdy v Božom Slove a na modlitbu. Preto každá žena potrebuje so sebou na stretnutí mať vlastnú Bibliu.

Stretnutie pozostáva z týchto základných častí:

Úvod (10 – 15 minút)

Ten tvorí buď hravá aktivita alebo nejaké svedectvo či príbeh. Slúži na premostenie alebo uvedenie do témy stretnutia. Nemá byť pridlhý, aby zostalo dostatočné množstvo času na Božie Slovo a modlitbu.

Diskusia (30 minút)

Ženy sa rady rozprávajú a dobre si zapamätajú dôležité informácie na základe príbehov iných ľudí. Diskusia je preto veľmi dôležitou časťou stretnutia. Otázky je možné modifikovať podľa potreby. Cieľom je, aby ženy neostali pasívnymi poslucháčkami, ale aby samy odhalili čosi zo svojho srdca.

Nikdy neviete, s čím zápasia, čo ich teší a aké veľké krásy a tajomstvá hĺbka ich srdca ukrýva. Diskusia ale potrebuje byť korigovaná a usmerňovaná. Môže byť spoločná alebo v menších skupinkách.

Božie Slovo (30 minút)

Ženy potrebujú milovať Bibliu. Potrebujú milovať Božie Slovo a v ňom hľadať odpovede. Tam hľadať Božiu ženu. Osobné príbehy majú veľký prínos, ale nechceme, aby ženy v ťažkom čase utekali za inou ženou (aj keď vyrozprávať sa niekedy pomáha), ale za Bohom. Naše názory a myšlienky nesmú byť povýšené nad Krista a Božie Slovo.

Uvedené texty si čítajte spoločne nahlas a eventuálne sa o nich môžete (ak čas dovolí) aj zdieľať, čo ich na daných textoch oslovilo.

Modlitba (40 minút)

Na podobných stretnutiach máme tendenciu sa vyrozprávať, niečo si prečítať a ísť domov bez modlitby. „Cennejšia než perly“ je založená na princípe, že modlitba a Božie Slovo je základ. Bez pomoci Ducha Svätého, ktorý nás privádza do pravdy, je počuté slovo len literou.

Túžim po tom, aby sme nepodceňovali silu modlitby a vzájomného prihovárania sa v spoločenstve. Nech modlitby spolu s čítaním biblických textoch tvoria väčšiu časť stretnutia (aj keby to malo ísť na úkor aktivity).

Jednotlivé stretnutia je možné ozvláštniť videom, scénkou, príbehom. Naozaj, ženská kreativita nemá hraníc. Možnosti sú takmer nekonečné. Formu stretnutí prispôsobte gustu účastníčok a vlastnému vkusu. Podklady na stretnutia obsahujúce biblické texty, aktivity, modlitebné námety a diskusné otázky sú uvedené v prílohe.