Päťsto rokov pred Kristom čínsky generál Sun-tzu napísal tieto slová do svojej knihy s názvom Umenie vojny. Ten, kto pozná nepriateľa a ten, kto pozná seba, nebude v nebezpečenstve v mnohých bojoch. Ten, kto nepozná nepriateľa, ale pozná seba, niekedy vyhrá, niekedy prehrá. Ten, kto nepozná ani seba, ani nepriateľa, bude pravidelne porazený v mnohých bitkách.

Rovnaké myšlienky opakoval Pavol, keď písal do Korintu, „…aby nás neoklamal satan – veď poznáme jeho zámery.“ (2Kor 2:11) Poznáte svojho nepriateľa? Aké sú jeho zámery?

Časť 2 – Poznaj jeho stratégiu – Duchovný boj sa odohráva na troch úrovniach. Od pokušenia a sužovania cez útok na hradby až po demonizáciu. Porozumenie každej z týchto úrovní ti pomôže zostať zorientovaný v bitke a používať špecifické biblické stratégie, ktoré sú určené pre každú zónu eskalácie.

Tento článok je od našich priateľov na leaderxpress.cz

Pokračuj v čítaní