avatar

Barborka Linkeschová

Barborka je lekárka, budúca kardiologička, so záujmom o ľudské srdcia. Učí sa hrať na ukulele, rada hrá futbal, číta všetko, čo príde, a keby sa dalo chodiť do školy celý život, tú možnosť by s nadšením využila. Rada hovorí o svojich chybách a verí v úprimne uzdravujúce učeníctvo so srdcom na dlani.
Príspevky vytvorené: 7

Najnovšie príspevky

Close

Your cart