Ak si dobre pamätám, deň detí sme s bratom prestali oslavovať niekedy okolo prechodu do tínedžerského veku (rozumej, naši nám prestali špeciálne na deň detí kupovať zmrzlinu alebo niečo sladké). Niežeby som sa sťažovala, vtedy som sa už na oslavu dňa detí cítila dosť stará. Keď som sa vydala, prekvapilo ma blahoželanie svokrovcov a manželovo: “No a – stále som ich dieťa! 😀” 

Celkom sa mi ten koncept zapáčil, veď deň matiek tiež oslavujeme aj roky po období, keď naším darčekom boli vyrobené pozdravy zo školy, besiedky, či nakreslené kvety. Čo tak užiť si tento rok deň detí so svojou skupinkou a osláviť skutočnosť, že sme deťmi – nielen svojich rodičov, ale večného Otca. Ak si za, tu je zopár tipov, ktoré pri tom môžeš využiť a “namiešať” si z nich skupinku vhodnú pre svoj kontext, prípadne môžeš niečo využiť na mládeži.

Aktivitky a atmosféra

Ako výzdobu môžeš použiť hračky z detstva (lego, autíčka, bábiky), bublifuky, balóny,… Ak potrebujete počas skupinky niečo písať, priprav aj detské alternatívy pomôcok – farbičky, pastelky, vodové farby,… Ak nič také k dispozícii nemáš, skus poprosiť o pomoc niekoho, kto má deti 🙂

Nápady na hry
 1. Prvá hra z článku Keď som bol malý: Icebreakre na tvoju mládež.
 2. Ak sú u tvojej skupinky v obľube súťaže a kvízy, môžeš si pripraviť obrázky niekoľkých vecí, ktoré leteli medzi deťmi ich doby (napr. hračky, jedlo, filmy). Pri každom z obrázkov majú povedať, ako sa volajú, resp. v akom roku vyšli filmy. Môžu si to zapisovať a nakoniec si zrátajú počet správnych odpovedí, alebo môžete hrať formou “rýchlejší vyhráva”. (U mňa by v tejto kategórii boli napríklad Kalimero, No počkaj, zajac, Nekonečný príbeh, Koukou Roukou, Hubba Bubba, Resanky a podobné vychytávky. Ak netušíš, o čom rozprávam, potrebuješ zrejme zaradiť iné komodity 🙂 )
Zdieľanie: “Sladké” spomienky na detstvo

Priprav si lentilky, skittles, alebo iné farebné cukríky, a každej farbe priraď nejakú otázku, ktorá sa spája so spomienkami na detstvo. Nechaj každého v skupinke vybrať si zopár cukríkov (podľa toho, na koľko kôl máte priestor) a postupne im čítaj otázky, ktoré sa vzťahujú na ich cukríky. Otázky môžu vyzerať takto:

 • Kto bol v detstve tvoj najlepší kamarát/kamarátka? 
 • Kde si sa ako malý/á najradšej hrával/a?
 • Ako si ako dieťa vnímal/a Boha?
 • Čo si ako dieťa rád/a robil/a?
 • Za čo z toho, čo si ako dieťa prijal/a, si špeciálne vďačný/á?
 • Aká je tvoja najobľúbenejšia spomienka z detstva?
 • Aká bola tvoja najobľúbenejšia hračka?
 • Akú najnebezpečnejšiu vec si ako dieťa zažil/a?

Ďalšou alternatívou je, že spolu pôjdete na zmrzlinu, cukrovú vatu, horúcu čokoládu, alebo si nachystáte iné občerstvenie, ktoré vám pripomína detstvo. Môžete si pri tom zodpovedať niektoré z otázok vyššie, alebo použiť druhú “spomienkovú” aktivitku:

Každý v skupinke si napíše 10 – 15 slov, ktoré charakterizujú jeho detstvo. Keď ich prečíta, ostatní si môžu vybrať 1 – 2 veci, o ktorých by chceli počuť viac.

Nápady, ako môže tvoja skupinka prakticky slúžiť deťom
 • Pomoc na besiedke – vypočuj si o tejto téme viac v podcaste zo série O nemainstreamovej službe:

 • Postrážiť deti manželskému páru, aby mohli ísť na rande či do spoločenstva.

2 tipy na zamyslenia

Podobenstvo o stratenom synovi (Lk 15:11 – 32)

Ako akého rodiča vnímaš Boha? Ako by si opísal seba ako dieťa?

Prečítajte si podobenstvo o stratenom synovi a rozmýšľajte nad vzťahom dvoch synov v podobenstve k otcovi. 

 • Mladší syn – vlastné predstavy o živote; vykašľal sa na otca a išiel si za nimi; vedel, že otec je dobrý a spravodlivý (že sa u neho sluhovia majú dobre), vedel, že je dobré byť hoci len sluhom u otca,… (Otec ho znovu urobil synom.)
 • Starší syn – bol otcovi navonok verný, ale vo vnútri ho vnímal ako nespravodlivého, nesúhlasil s jeho konaním, cítil sa menejcenný, neuvedomoval si, že je synom, nie otrokom (Gal 4:4-7)

Sú oblasti, v ktorých od Otca utekáš (ako mladší syn)? Sú veci, ktoré Mu vyčítaš (ako starší syn)?

Boh je Otcom, ktorý ti pripomína, že VŠETKO, čo má On, je aj tvoje. Je Otcom, ktorý ti pri tvojom neistom kroku smerom k Nemu beží oproti s otvorenou náručou. 

Dovoľ dnes Otcovi prijať ťa vo svojej náruči so všetkým (dobrým aj ťažkým), čo sa deje v tvojom živote aj v tvojom vnútri. Povedz Mu o tom a daj Mu priestor hovoriť do tvojho života. Modli sa, aby si skrze Jeho Ducha vo všetkých okolnostiach vnímal/a, že si Jeho dieťaťom (Gal 4:6 „A keď ste synmi, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý volá: Abba! Otče!„)

Biblické texty o synovstve

Čítajte si pomaly biblické texty a rozmýšľajte spolu nad uvedenými otázkami.

Ján 1:12 – 13Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha.”

Gal 3:26: “…lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi.”

1J 3:1 – 2 “Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je.”

2Kor 6:16 – 18My sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh: Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa, a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás prijmem a budem vám Otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.”

Ef 5:8 – 9 “Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.”

Ako akého rodiča vnímaš Boha? Akým si pre Neho dieťaťom – ako by si sa opísal/a?

Ako by si sa cítil, keby za tebou dnes niekto prišiel a povedal by ti, že si po nejakom vzdialenom príbuznom zdedil rodinnú firmu – skvelé rozbehnutú, s vynikajúcimi vyhliadkami do budúcnosti. Súčasťou je aj nádherné rodinné sídlo na krásnom pozemku blízko hôr aj mora. Tešil by si sa, alebo by to bol skôr stres?

Rim 8:14-16 “Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste Ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče. Tento Duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spoludedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.”

Gal 4:4-7Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, a aby sme dostali synovstvo. A keď ste synmi, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý volá: Abba! Otče! A tak už nie si otrok, ale syn; a ak syn, tak skrze Boha aj dedič.

Čo pre teba znamená, že ťa Boh prijal za svoje dieťa a spravil ťa spoludedičom s Kristom? Ak sa voči Bohu prehrešíš, vnímaš Ho viac ako Otca, ktorý ťa dvíha, alebo ako toho, kto ťa trestá? (Gal 4:7)

Poď dnes za Otcom so všetkým (dobrým aj ťažkým) čo sa deje v tvojom živote aj v tvojom vnútri. Povedz Mu o tom a daj Mu priestor hovoriť do tvojho života a dvíhať ťa tam, kde to potrebuješ. Modli sa, aby si skrze Jeho Ducha vo všetkých okolnostiach vnímal/a, že si Jeho dieťaťom (Gal 4:6).

Fotografia: BBC Creative/Unsplash