Počas Veľkej noci máme príležitosť našim mládežníkom a tiež aj nám samým pripomínať príbeh Ježišovej smrti a vzkriesenia. Dnes máme pre teba pripravenú mládež s aktivitami, témou aj nápadmi na chvály a svedectvá. Veríme a modlíme sa, aby aj čas počas tohto obdobia mohol byť požehnaním pre celú vašu mládež!

Aktivita 1: Vajíčkobranie (Egg hunt)

Táto hra je v skutočnosti už dosť stará tradícia pochádzajúca z Nemecka, ktorá sa uchytila aj v mnohých iných krajinách – dokonca aj u nás, len sa na ňu pozabudlo. Deťom sa hovorilo, že veľkonočný zajačik ukryl na lúke vajíčka, ktoré majú oni za úlohu nájsť. Podobne to môžeš prichystať aj ty pre svojich mládežníkov, akurát že zrejme nepôjdete na lúku, ale využijete priestor, ktorý máte k dispozícii. Môže to byť vo vnútri, alebo vonku (len vymedzte hranice hernej plochy). Je však lepšie, aby to bolo na inom mieste ako v miestnosti, kde mávate mládež, pretože inak by si mládežníci mohli vajíčka všimnúť už pred odštartovaním hry. Zdá sa ti to príliš detinské? Neboj sa, aj tínedžeri, či dvadsiatnici sa vedia nadchnúť pre takýto nenáročný typ schovávačky, ktorý je navyše spojený so sladkou odmenou.

Príprava

Nakúp dostatočné množstvo čokoládových vajíčok rôznych veľkostí a farieb (napríklad 10 vajíčok na človeka). Ešte pred príchodom mládežníkov roztrús na vybranom mieste všetky vajíčka. Niektoré môžu byť ľahko viditeľné, iné poctivejšie ukryté. Mládežníkov pusť na miesto s vajíčkami až tesne pred odštartovaním hry. Zabezpeč, aby všetci začínali z približne rovnakého bodu.

Pokyny

Hneď po odštartovaní pozbieraj všetky vajíčka, ktoré nájdeš. Zbieraj si ich do ruky (alebo im môžeš poskytnúť taštičky) a akonáhle vajíčko držíš, už ti ho nikto nesmie vziať. Keď vedúci ohlási koniec hry, nikto už vajíčka nezbiera.

Vyhodnotenie

Na záver sa mládežníkov opýtaj, koľko majú vajíčok a začnú ti nadšene vykrikovať svoje počty. Vyhodnocovať to vlastne vôbec nie je nutné, pretože odmenou sú samotné vajíčka, ktoré si kto nazbieral a pointou je zabaviť sa. 

Aktivita 2: Nájdi biblický verš

Ak tvoju mládež tvoria ľudia prevažne zbehlí v Biblii alebo im chceš pomôcť lepšie sa v nej orientovať, skús s nimi nasledujúcu aktivitu. Vytvor skupinky tak, aby sa zotreli vedomostné rozdiely (asi po troch až štyroch). Môžeš mládežníkov napríklad zoradiť podľa veku (to môže byť prezentované ako aktivitka pred aktivitou), potom dať spolu najstarších s najmladšími a postupovať smerom do vekového stredu.

V každej skupinke bude potrebná papierová Biblia (buď ich zapezpečíš ty, alebo ich týždeň vopred poprosíš, aby si ich doniesli). Každé kolo bude prebiehať tak, že im vo vopred pripravenej prezentácii vysvietiš veršík z Biblie, ale bez uvedenia biblických súradníc. Ich úlohou bude čo najrýchlejšie nájsť daný verš v Biblii. Ak sa to skupinke podarí, vykríkne “mám” a zdvihne ruku. Skontroluješ ich a ak našli správne, oboduješ ich.

Keďže je tu dôležitá rýchlosť, zíde sa ti ešte jeden pomocník, ktorý bude dohliadať len na poradie, v akom skupinky zdvíhajú ruky, kým ty budeš kontrolovať odpovede. Potom udelíte body tak, že prvá skupinka získa 3 body, druhá 2 a tretia 1 bod (ostatné 0 bodov). V priloženej prezentácii nájdeš príklady veršov, ktoré môžeš použiť – všetky sa týkajú Veľkej noci a sú inšpirované Pašiami.

Téma

Podať príbeh o Ježišovej smrti a vzkriesení určite nie je jednoduché. Je veľmi dôležitý, je to zodpovednosť. Možno rozmýšľaš ako ho ešte obmeniť tak, aby sa dotkol tých, ktorí ho už počuli stovky krát, a zároveň bol uchopiteľný pre tých, ktorí sú vo viere noví, alebo dokonca ešte neodovzdali svoj život Ježišovi. Aj ja som takto uvažovala, a tak mi napadlo skúsiť ho vyrozprávať z pohľadu niekoľkých postáv, ktoré to prežívali s Ježišom. Vytvoriť v miestnosti prítmie, možno použiť aj nejakú nenápadnú hudbu ako podmaz a započúvať sa do osobných svedectiev tých, ktorí sa fyzicky stretli s Ježišom.

Ďalej nájdeš vymyslené repliky niekoľkých biblických postáv, ktoré som sa snažila vytvoriť na základe toho, čo v Biblii poznáme. Je na tebe, či sa rozhodneš poslucháčom prezradiť, o akú postavu ide, alebo to zámerne neprezdradíš. Repliku každej postavy by mal čítať iný človek a oboznámiť sa s ňou vopred, aby ju dokázal správne precítiť. Samotné prečítanie nasledujúcich textov trvá do 10 minút.

“Už tri roky som chodil všade, kde ma zaviedol Ježiš. Na prvý pohľad obyčajný týpek ako ja, no hovoril tak múdro a mocne ako nikto iný. Hovorieval, že to preto, že hovorí to, čo Ho naučil Otec – a tým myslel samotného Boha. Nešlo však len o reči, ale On skutočne dokázal dať zmysel života aj tým, čo boli na najhlbšom dne spoločnosti – vrátane mňa. Naši kňazi hoci vychádzali z rovnakého zákona, ho aplikovali úplne inak. Viera bola iba pre tých, ktorí neurobili chyby, no ten, kto už raz scudzoložil, podviedol niekoho, či okradol alebo zabil, bol už celkom odsúdený. Ale Ježiš v mene Božom odpúšťal každému, kto úprimne veril a ľutoval. Dokonca dokázal uzdraviť nielen dušu, ale aj telo. Dokázal aj vzkriesiť mŕtveho. No že by dokázal vzkriesiť sám seba, to nikto nepredpokladal. Napriek tomu, že to niekoľkokrát dosť otvorene povedal.”

Učeník

“Ja som bol v najužšom kruhu Ježišových priateľov. Preto, keď mi Ježiš povedal, že ho trikrát zapriem, urazilo ma to. Ako mohol niečo také tvrdiť? Zanechal som kvôli nemu svoje zamestnanie, veľa času prežil preč od svojej rodiny. Veril som Mu, dokonca som za Ním vystúpil na rozbúrené more a bol som pripravený zaňho aj zomrieť! Aspoň som si to myslel… No potom, keď sa na Ježiša oborili ozbrojení od veľkňazov, bolo všetko inak. Ježiš bol hrozne smutný už predtým, lebo vedel, čo príde. Judáš, jeden z nás, ho zradil – bozkom, predstavte si, aký pokrytec! Na to Ježiša vliekli k veľkňazovi. Šiel som za nimi tak, aby ma nikto nevidel. Nedokázal som nič podniknúť, ale ani spustiť Ježiša z očí. Zrazu ma nejaká slúžka spoznala, no bál som sa priznať, keďže som bol na veľkňazovom dvore. Možno by vypočúvali aj mňa a čo už by som potom zmohol? Obvinenie sa zopakovalo ešte dvakrát, no ja som naďalej tvrdil, že Ho nepoznám. Vtom kohút dva razy zaspieval a ja som si spomenul na Ježišove slová. Ach, ako to bolelo, plakal som. Zradil som najlepšieho priateľa…”

Peter

“Hneď, keď som sa dozvedela, že Ježiša odsúdili, šla som za Ním. Naskytol sa mi strašný pohľad. Ježiš mal na sebe hlboké rany od bičovania, niektoré kusy kože na ňom ešte viseli, poloodtrhnuté. Do hlavy sa mu zarývali tŕne venca, ktorý Mu uplietli ako výsmech za to, že sa nazýval kráľom Židov. Krvácal. Ledva chodil a oni naňho ešte naložili ten ťažký drevený kríž. Keď už nedokázal pokračovať v ceste, prinútili nejakého okoloidúceho, aby niesol kríž za Neho. Do toho všetky tie posmešné výkriky. Ako mohli ľudia tak rýchlo zabudnúť na to, čo všetko dobré pre nich urobil? Na Jeho uzdravenia, jedlo, ktoré im dal, na Jeho povzbudivé a múdre slová… Keď sme takto došli na Golgotu, kopec blízko hlavnej cesty, už som sa na to nemohla pozerať… Počula som však, ako pribíjali klince do Ježišových rúk, a keď som sa znovu odvážila pozrieť, Ježiš už visel na kríži. Bola so mnou aj Ježišova matka a iné ženy a žiadna z nás už nemala nádej na šťastný koniec.”

Mária Magdaléna

“Už som zažil toľko ukrižovaní, že som nečakal, že by ma tento prípad mohol nejako zasiahnuť. Normálny priebeh, ako vždy, len rozhovory medzi zločincami boli dosť netypické. Na kríži uprostred visel Ježiš s fakt čudným popisom viny: “Ježiš, kráľ židovský”. Vedľa Neho z oboch strán boli ďalší dvaja zločinci. Jeden z nich sa Mu posmieval podobne ako vojaci a veľkňazi. Povedal: “Ak si naozaj Kristus, sľúbený Mesiáš, prečo nezachrániš seba i nás?” Druhý zločinec však priznával, že si trest zaslúžil a prosil Ježiša, aby si naňho spomenul vo svojom kráľovstve. A Ježiš mu hneď sľúbil, že tam budú spolu už v ten deň. Smial som sa na tom, ale veď topiaci sa aj slamky chytá, nie? Lenže keď Ježiš zomieral, bolo to, akoby s Ním zomieral aj svet okolo. Naraz prišla hustá tma, hoci bolo poludnie, a zem sa triasla. Dostalo sa k nám, že aj hrubá opona v chráme sa celá pretrhla na polovicu. Mnohí stretli svojich zosnulých opäť živých, lebo mŕtvi vstávali z hrobov. Čo si o tom myslieť? Neostávalo mi nič iné, len si priznať, že som práve popravil spravodlivého človeka a nielen to – Božieho Syna. Ježišove posledné slovo bolo: “Dokonané!” Potom poslednýkrát vydýchol.”

Stotník

“Ďalšie zemetrasenie prišlo v nedeľu, keď sme sa so ženami chystali pomazať Ježišovo mŕtve telo ďalšími voňavými masťami. Keď sme prišli k hrobu, na naše veľké prekvapenie bol ten obrovský a ťažký náhrobný kameň odvalený a strážnici ohromene ležali v jeho blízkosti, takmer ako mŕtvi. Opatrne sme nazreli do hrobu a strašne sme sa zľakli. Sedel tam totiž muž v bielom a povedal nám, že Ježiš, ten ukrižovaný, tam už nie je, pretože vstal. Dostali sme za úlohu oznámiť to učeníkom, ale boli sme také vydesené, že sme toho neboli schopné. No predstavte si, potom sa mne osobne ukázal sám Pán Ježiš. Najprv som Ho nespoznala, ešte stále som bola v šoku, ale potom, keď ma oslovil po mene, mi to bolo jasné – je to On! Živý, plný života! Naplnila ma radosť a už som viac neváhala oznámiť to učeníkom. Neverili mi, to sa dalo čakať. Kto by veril takejto správe a ešte z úst ženy? Ale sami sa presvedčili, keď sa Ježiš ukázal im a v priebehu 40 dní ešte ďalším ľuďom, raz dokonca päťstočlennému zástupu. To sa už nedalo poprieť, že Ježiš skutočne žije a pocítili sme takú silu žiť, ako nikdy predtým. Mali sme totiž prečo žiť. Mali sme o tom hovoriť všetkým, aby aj oni vedeli, že Boh pre nás pripravil nový život aj potom, čo ten náš pozemský skončí.”

Mária Magdaléna

Chvály a svedectvá

Tému nechaj chvíľu doznieť, môžeš ešte nechať hrať podmazovú hudbu, alebo ak máte kapelu, môžete spievať chvály. Moja obľúbená pre toto obdobie je “Ježiš môj, pred Tvojou stojím obeťou”. Po piesňach alebo pomedzi ne môže byť priestor na osobné svedectvá. Podobne ako to bolo počas témy, ibaže teraz budú hovoriť ľudia svoje vlastné príbehy.

Popros aspoň dvoch ľudí vopred, aby určite bol niekto, kto má čo povedať a ostatným povedz, že aj oni môžu povedať svoj príbeh, ak chcú. Mali by to byť svedectvá predovšetkým o tom, ako si ich Pán Ježiš našiel alebo čo pre nich znamená Jeho obeť, čo si uvedomujú tento rok s blížiacou sa Veľkou nocou. Celý tento čas chvál a svedectiev ukonči modlitbou, aby mládežníci rozpoznali jasný koniec. 

Fotografia: Josh Eckstein/Unsplash