V minulých článkoch sme ti ponúkli nápady na online mládež, štúdium Biblie a aktivity. Keďže vieme, že byť v spoločenstve cez internet je niekedy výzva, chceme ťa povzbudiť do toho, aby si vytrval. Ako sa píše: „Neprestajne sa modlite. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi.“ (1Tes 5:17 – 18), neustávajme ani v modlitbách. V tomto článku nájdeš 5 nápadov na to, ako sa môžete na mládeži modliť novým alebo netradičným spôsobom.

Breakout rooms – modlitba vo dvojici

Zoom ponúka výbornú možnosť rozdeliť ľudí do breakout rooms. Ak si “host”, môžeš tak urobiť manuálne alebo náhodne. Rozdeľ ľudí do dvojíc alebo trojíc na 4 minúty a všetkým napíš modlitebný podnet. Po 4 minútach môžeš opäť ľudí rozdeliť inak a dať im ďalší modlitebný podnet. A tak ďalej, podľa toho, koľko času si vyhradíte.

Nápady na podnety:
  • Modlite sa za naše spoločenstvo.
  • Chváľte Pána Boha za to, aký je.
  • Proste o ochranu pre tých, ktorých koronavírus zasiahol.
  • Modlite sa za konkrétneho človeka, ktorému by ste chceli povedať evanjelium.

Napíš si modlitbu

Naša myseľ sa tak ľahko rozptýli, že ak sa modlíme sami v duchu, často sa prichytíme pri tom, že sa už vlastne nemodlíme, ale premýšľame nad tým, čo budeme jesť na večeru. Jednoduché riešenie je, modlitbu si písať a povzbudiť mládežníkov, nech si píšu modlitebný denník. 

Počas toho, ako každý píše svoju modlitbu, môžeš pustiť do pozadia hudbu.

V rámci písania modlitby môžeš určiť aj tému alebo smer. Nechaj ľudí, nech si vyberú jedno písmeno abecedy. A potom napíšu meno prvého človeka, ktorý im napadne a môžu sa modliť práve za neho. 

Modliť sa žalmy

Vyber jeden žalm, ktorý sa môžete modliť spoločne. Niekto iný môže vždy prečítať verš, ktorý je jeho modlitbou. Alebo sa môže každý modliť v tichosti.

Môžete napríklad použiť žalmy 25, 27, 63, 98, 130.

Používanie zmyslov

Vyber si 3 veci, za ktoré sa chcete modliť. Napríklad to môže byť – za čo si Pánu Bohu dnes vďačný, letný výlet a evanjelizácia, náš zborový farár, pastor, kazateľ… 

Ešte pred začiatkom modlitieb povedz mládežníkom, aby si priniesli 3 veci, ktoré budú tieto témy reprezentovať. V tomto prípade to môže byť rozkvitnutá halúzka (vďačnosť), fotka z posledného výletu (evanjelizácia) a Biblia (duchovný pastier). Vždy vezmite do ruky jeden z predmetov a modlite sa za danú tému alebo osobu. 

JV Prayer room

V tomto článku si môžeš prečítať viac o Prayer room. Okrem hodinovej má aj krátku 15 minútovú verziu, ale taktiež aj veľa iných možností. Vyskúšaj to najprv sám, objavuj a môžeš to potom použiť aj na mládeži.