Lectio Divina (z latinčiny) je spôsob čítania Biblie, ktorý nás vedie k premýšľaniu, modlitbe a odpovedi. 

Ak hľadáš, čo robiť na vašej online mládeži alebo skupinke počas Veľkej noci, môžeš sa nechať inšpirovať touto metódou.

Ešte pred mládežou daj svojim mládežníkom vedieť, že budú potrebovať Bibliu, zápisník, tiché miesto, kde sa môžu modliť nahlas (ak to nie je možné, nech ich to neodradí a nech vyťažia čo najviac z tej situácie, v akej sa nachádzajú). Nech si urobia pohodlie, zapália sviečku, vypnú kameru a nech sa nenechajú ničím rušiť.

Úvod

Vitajte na Veľkonočnej mládeži. Dnes budeme čítať Evanjelium podľa Jána 13 kapitolu verše 1 – 20. Tento príbeh sa odohral na Zelený štvrtok počas Poslednej večere. Postupne uvidíte na obrazovke 4-krát inštrukcie k tomu, čo máte robiť. Na každú zo štyroch častí budeme mať 8 minút. (Ak chcete mládežníkom vysvetliť, čo je Lectio Divina, tu nájdete viac informácií.)

Ešte predtým než začneme, pustím vám jednu pieseň (napr. hocičo z Without Words:Genesis od Bethel Music (link). Mnohokrát žijeme tak rýchlo, že keď sa chceme na chvíľu zastaviť, zrazu máme plnú hlavu myšlienok. Aby sme sa mohli lepšie sústrediť na text, ešte sa na chvíľu zastavme a pripravme naše srdce a myseľ na to, aby chceli počuť, čo nám chce dnes Pán Boh hovoriť.

Lectio Divina

Texty, ktoré môžete ukázať na obrazovke:

  1. Lectio („Čítanie“)

Prečítaj si nahlas text a označ všetky slová alebo frázy, ktoré k tebe hovoria.

  1. Meditatio („Premýšľanie“)

Prečítaj si text znova. Predstavuj si danú situáciu. Ako vyzerá Ježiš? Ako vyzerá miestnosť? Čo sa deje? Čo cítiš a vnímaš?

  1. Oratio („Modlitba“)

Opäť si prečítaj text. Modli sa (ak môžeš, tak nahlas), aby si počul, čo ti chce Pán Boh povedať. Počúvaj, čo ti hovorí. Ako sa tento text týka teba? 

  1. Contemplatio („Rozjímanie“)

Znova čítaj daný text. K čomu ťa tento text vedie? Potrebuješ niečo v živote zmeniť? Ako na neho môžeš reagovať? Zapíš si všetko, čo k tebe Duch Svätý hovoril.

Zdieľanie

Odporúčame zdieľať sa v dvojiciach, maximálne trojiciach. Ak používate Zoom, ľahko tak urobíte pomocou Break-out rooms. Keďže inštrukcie k Lectio Divina boli vlastne otázky, zdieľanie môže byť na základe týchto otázok.

Ak nechcete mať zdieľanie, môžete mať čas modlitieb v dvojiciach.

Záver

Ak máte možnosť mať čas chvál, zahrňte ho do mládeže. Môžete to urobiť aj tak, že pustíte nejaké piesne z Youtube alebo Spotify. 

Keď sa mládež skončí, pokojne zostaňte spolu online a rozprávajte sa. Veď sme na mládeži.

Tipy na ice-breaker

Mládež môžete začať nejakou veľkonočnou aktivitou. 

  • Do chatu pošlite obrázok veľkonočného vajíčka (nájdete ho v prílohe). Úlohou každého mládežníka je čo najkrajšie na počítači vyfarbiť vajíčko za 3 minúty. Potom každý zdieľa svoj výtvor a môžete určiť aj víťazov.  
  • Vytvorte veľkonočný kvíz alebo použite tento (link).

Fotografia: Michal Pončák