Každý rok sa KECY tábory zameriavajú na rôznu tému, ktorá má študentom pomôcť lepšie porozumieť evanjeliu. V roku 2021 to bola téma Beyond. Jej cieľom bolo prehodnotiť, čo sme si doteraz o Ježišovi mysleli a pomôcť nám v tom má pohľad Jeho učeníkov. Každý z učeníkov má na Ježiša unikátny pohľad a v Biblii sa sčasti dozvedáme útržky z niektorých príbehov.

Odporúčame, aby študenti, ktorí majú záujem si príbehy prečítať aj v Biblii, vedeli, kde ich môžu nájsť. Buď to môže spomenúť rečník alebo to môžeme dať na slide, či nástenku. Pri prerozprávaní biblických príbehov vždy narážame na ten istý problém – čokoľvek, čo nie je presne spomenuté v Biblii, prináša otázku – ako vieme, že sa to stalo práve takto? Odpoveď je: nevieme. Avšak kládli sme veľký dôraz na to, aby v príbehoch nebolo nič, čo by protirečilo Božiemu Slovu. A veríme, že príbehy podané týmto spôsobom ešte viac motivujú ľudí prečítať si ich v Biblii. Bolo by dobré ak by túto časť čítal „rozprávač“ ideálne každý večer ten istý človek. Príbehy môžu byť prezentované aj vo forme scénky. 

You need to be logged in to view the rest of the content. Prosím . Nie ste členom? Pridajte sa k nám