V predchádzajúcom článku od Daniela sme ti predstavili, ako môžeš niekomu povedať dobrú správu cez 3 príbehy: ich príbeh, tvoj príbeh a Jeho príbeh. Ale ako môžeš povedať Boží príbeh? Spôsobov je niekoľko: či už použiješ nástroj Most, v ktorom hovoríme, ako sa Ježišov kríž stal mostom medzi nami a Bohom, alebo 4 znaky (srdce, X, kríž a otáznik), ktoré máš napríklad na náramkoch z tábora.

V dnešnom článku máme pre teba ďalší nástroj: tri kruhy. Popri tom, ako niekomu vysvetľuješ evanjelium, si môžeš pomôcť nasledujúcou ilustráciou a potrebuješ na to len pero, papier alebo hoc aj vreckovku či podložky pod poháre!

Video

Ak si chceš pozrieť aj video, v ktorom tento nástroj používajú, môžeš kliknúť na toto video alebo nájsť na YouTube 3 circles.

YouTube video

Čo znamenajú jednotlivé kruhy?

Zlomenosť

Nakreslite kruh a označte ho nápisom „Zlomenosť“. Nakreslite z neho niekoľko kľukatých šípok, ktoré sa budú vracať späť k „Zlomenosti“. Snažíme sa ukázať, že bez ohľadu na to, čo robíme, sa to ako bumerang vraciame späť k zlomenosti.

Čo môžeš povedať: „Žijeme vo svete plnom zlomených ľudí, ktorí si navzájom ubližujú. Vidíme to všade okolo nás: otvoríš správy a nájdeš v nich vraždy, vojny, zneužívanie (pokojne vyber niečo, čo sa stalo nedávno a ten človek to určite počul). Snažíme sa uniknúť zlomenosti tým, že sa zameriavame na kariéru, získavanie peňazí, drogy, hazardné hry, vzťahy alebo alkohol. (Napíš ich k šípkam). Ale to všetko vedie len k väčšej zlomenosti. V mojom živote to vyzeralo tak, že som sa snažila byť „dobrá“: dobrá dcéra, dobrá žiačka, dobrá kamarátka a dúfala, že vďaka tomu bude všetko lepšie. Ale nikdy to nestačilo.

Boží dizajn

Naľavo nakresli kruh a napíš do neho Boh alebo Boží dizajn.

Čo môžeš povedať: Opýtaj sa ich, či veria v „niečo viac“, nejakého boha, silu alebo niečo podobné. Väčšinou povedia, že áno. „Ak súhlasíš, nazvime to Bohom. Ja verím, že existuje Boh, ktorý mal na počiatku všetkého dokonalý dizajn pre svet aj ľudí v ňom. Vidíme to aj v našej túžbe po dokonalosti, ktorú sa snažíme dosiahnuť cez mnoho rôznych vecí. Bol to dizajn, ktorý bol dokonalý a plný lásky.

Hriech

Nakreslite šípku od Božieho zámeru k zlomenosti a označte ju „Hriech“.

Čo môžeš povedať: „Ľudia sa však rozhodli ísť proti Božiemu plánu a rozhodovať sa sami za seba. Tento odchod nazývame aj ako hriechom, ktorý vedie k zlomenosti. Počul si už niekedy toto slovo? Čo si pod ním predstavuješ?

Ježiš

Nakresli pod nich tretí kruh s krížom.

Čo môžeš povedať: „Boh nás ale nechcel nechať v tejto zlomenosti a túžil, aby sme sa mohli vrátiť späť k Nemu a Jeho dizajnu. Preto svoju lásku ukázal tým, že poslal svojho Syna, Ježiša, na túto zem. (Šípka dole) Zomrel na kríži a tým zaplatil cenu za našu zlomenosť a vzburu. Po troch dňoch vstal z mŕtvych (šípka hore) a dokázal, že má moc aj nad smrťou. Je živý!

Výzva

Nakresli šípku od zlomenosti k Ježišovi.

Čo môžeš povedať: „Ježiš hovorí všetkým ľuďom, aby činili pokánie a odvrátili sa od svojich hriechov. Hovorí tiež, aby sme verili, že zomrel za naše hriechy a že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, a aby sme nasledovali Ježiša ako kráľa svojho života. Ježiš sľubuje, že ak to urobíme, bude nám odpustené a budeme obnovení podľa Božieho plánu!

Obnovený vzťah

Nakresli šípku od Ježiša k Božiemu dizajnu.

Čo môžeš povedať: „Ak sa rozhodneme nasledovať Ježiša, máme nádej, že sa znovu vrátime k Božiemu dokonalému plánu a dizajnu a žiť vo vzťahu s Ním.“

Kde som ja?

Nakresli šípku od Božieho dizajnu k zlomenosti.

Čo môžeš povedať: „Ja som sa rozhodla veriť v Ježiša a Jeho obeť a teraz ma Boh posiela k ľuďom, ktorí stále žijú v zlomenosti a chcem im hovoriť o tejto dobrej správe, aby aj oni mohli počuť, čo pre nich Ježiš urobil.

Kde si ty?

Opýtaj sa ich, kde by povedali, že sú oni. Neboj sa dať im výzvu činiť pokánie a nasledovať Pána Ježiša!

Čo môžeš povedať: „Na svete sú dve skupiny ľudí: tí, ktorí nasledujú Boží plán a tí, ktorí naďalej žijú v zlomenosti. Potrebujeme sa pýtať samých seba, kde sa nachádzame my. Do ktorej skupiny patríš ty?“

Ako to teda môžeš povedať celé?

Žijeme v pokazenom svete. Stačí pomyslieť na všetky choroby, katastrofy, vojny, rozpadnuté rodiny… v tomto svete je veľa bolesti. Boh však pôvodne svet nadizajnoval inak. Boh vytvoril dokonalý plán pre náš život.

Do sveta plného bolesti sme sa dostali prostredníctvom niečoho, čo Biblia nazýva hriech. Hrešiť znamená odmietnuť Boží dizajn a robiť si veci po svojom (teda nerobiť to, čo by sme mali, alebo robiť to, čo by sme nemali), čo nás v konečnom dôsledku vedie k porušenosti. Porušenosť napokon vedie k smrti, ktorá nás naveky oddelí od Boha. No Boh nechce, aby sme zostávali v porušenosti.

Pripravil východisko, a tým východiskom je Ježiš. Ježiš prišiel a vstúpil do našej porušenosti. Smrť, ktorú si za svoje rozhodnutia zaslúžime, zobral Ježiš na seba, keď zomrel na kríži. Jeho telo sa pre nás stalo porušeným. Tri dni po svojej smrti vstal z mŕtvych a pripravil východisko z našej porušenosti. Ľudia hľadajú riešenie v mnohých veciach: v náboženstve, úspechu, peniazoch, vzťahoch, vzdelaní, drogách či alkohole. Nič z toho nás však nezachráni z našej biedy.

Jedinou cestou, ako z nej vyjsť, je Ježiš. Ak sa odvrátime od nášho hriechu a uveríme, že Ježiš zomrel za nás a vstal z mŕtvych, môžeme vyjsť z vlastnej biedy a rásť vo vzťahu s Bohom. Smieme tak žiť podľa jeho dokonalého plánu pre náš život, no to nie je všetko. Môžeme kráčať ako On. Môžeme ísť vpred v Jeho mene.

Podobne ako Ježiš, aj nás Boh posiela do porušeného sveta, aby sme ľuďom okolo seba pomohli nájsť ten dokonalý Boží dizajn, skrze Ježiša. Na svete sú dve skupiny ľudí: tí, ktorí nasledujú Boží plán a tí, ktorí naďalej žijú v biede. Potrebujeme sa pýtať samých seba, kde sa nachádzame my. Do ktorej skupiny patríš ty?

Fotografia: Austin Neill/Unsplash