Ako ti Ježiš zmenil život? Vedel by si svoj príbeh povedať za 3 minúty, 10 minút či dokonca len jednu minútu? Učil ťa niekto, ako niečo také urobiť? V dnešnom článku máme pre teba jednu z možností, ako môžeš zdieľať to, ako si spoznal Pána Ježiša a aký to malo dopad na tvoj život.

Základné časti evanjelia:

Mladí ľudia hľadajú pravdu a odpovede a hľadajú ich všade. Je dôležité dokázať jednoduchým spôsobom zdieľať svoju vieru so svojimi rovesníkmi.

Porozumenie evanjelia
 1. Bol si stvorený BOHOM, ktorý ťa veľmi miluje a má plný a bohatý plán pre tvoj život. Bez neho budeš smädný a nezakúsiš plný a bohatý život. ALE…
 2. Všetci sme hriešni (robíme veci, ktoré by sme nemali, alebo nerobíme veci, ktoré by sme robiť mali). Hriech nás oddeľuje od Boha, ktorý je bez hriechu. Oddelenie od Boha nakoniec vedie k smrti. My nedokážeme napraviť tento problém nábožnosťou a dobrými skutkami. NAPRIEK TOMU…
 3. Ježiš, Boží bezhriešny syn, prišiel na zem a zomrel za naše hriechy. Tým nám otvoril cestu k Bohu. Tretí deň bol vzkriesený z mŕtvych, premohol moc hriechu a smrti a umožnil nám mať láskyplný vzťah s Bohom na celú večnosť. ALE…
 4. Iba pokáním a vierou v Ježiša môžeme prijať odpustenie, večný život a stať sa Božím dieťaťom. Dar bol darovaný cez Ježiša, ale my sami sa musíme rozhodnúť či tento dar prijmeme alebo odmietneme.
Otázka

Čo by mohlo brániť v zdieľaní dobrej zvesti s mladými ľuďmi, ktorí prichádzajú na tábor, hudobné, športové alebo iné evanjelizačné podujatia?

3 príbehy

Keď budeš chcieť povedať príbeh o tom, čo pre teba Ježiš urobil, môžeš použiť pomôcku, ktorú nazývame 3 príbehy. Použiješ 3 optiky, aby si vedel zrozumiteľne a jasne povedať evanjelium.

Ich príbeh

Počúvaj ich príbehy

 • Spoznaj ľudí, s ktorými hovoríš.
 • Zisti, čo je pre nich dôležité.
 • Zisti, čo o Ježišovi vedia alebo si myslia, že vedia.

Takto dokážeš hovoriť svoj príbeh spôsobom, ktorý bude mať kontext v ich živote.

Niekedy je rozdiel medzi tým, čo chceme povedať, a čo sú oni schopní/ochotní počuť. Premýšľajte nad ich aktuálnymi potrebami (jednotlivcov aj skupiny). Skús sa zamerať na ich potreby – tie, ktorých sú si vedomí, ale aj tie, o ktorých nevedia. 

Spýtaj sa sám seba
 • Ako vyzerá ich duchovná cesta doposiaľ?
 • Čo už vedia?
 • V čom sa môžu mýliť?
 • Na ktoré z ich problémov potrebujete byť citliví pri zdieľaní svojho príbehu?
 • Čo potrebujú počuť?
 • Ktoré slová sú najvhodnejšie pre ich porozumenie?

Tvoj príbeh

1. Aký bol môj život PREDTÝM, ako som prijal Pána Ježiša?

Čo si si myslel o Ježišovi, o Biblii a veriacich predtým, než si uveril? Ako bol tvoj život ovplyvnený skutočnosťou, že si oddelený od Boha svojím hriechom? Čo si hľadal? S čím a ako si zápasil pred tým, než si prijal Ježišovu ponuku?

Aký konkrétny príklad, situácia atď. najlepšie ilustruje tieto postoje alebo tému v tvojom živote?

POZOR

Daj pozor na dlhé, podrobné, senzáciechtivé rozprávanie o sebe, svojej nemorálnosti, kriminalite atď. Ak si Ježiša spoznal v detstve vyhýbaj sa náboženskosti a nevenuj priveľa času aktivitám, ktoré si robil v cirkvi predtým, než sa tvoj život začal meniť. Stručne porozprávaj o svojom zázemí (kresťanská rodina, zbor atď.). S čím som najviac zápasil aj napriek tomu, že som poznal Ježiša?

Tvoj príbeh: Aký bol môj život PREDTÝM, ako som prijal Pána Ježiša?

2. Prečo som sa rozhodol veriť a AKO som prijal Pána Ježiša?

Ktoré boli kľúčové momenty, keď som si uvedomil, že potrebujem Ježiša? Ako si na to reagoval v pokání a viere? Ako sa preukázala dôvera v konkrétnej oblasti tvojho života? Čo si presne urobil? Ako a kedy sa to udialo? Opíš to spôsobom, ktorým bude tvoj poslucháč na základe tvojho vedectva schopný uveriť v Krista.

Nech je evanjelium jasné: Božia láska k tebe, tvoja hriešnosť a potreba Spasiteľa, Ježišova smrť za teba a tvoja potreba pozvať Ho do svojho života.

Hlavné otázky:
 • Kedy a kde som počul evanjelium?
 • Kto alebo čo ma privedlo do styku so skutočným kresťanstvom?
 • Aké boli moje prvé reakcie a ako sa začal meniť môj postoj a prečo?
 • S čím som najviac bojoval vo svojej mysli tesne pred prijatím Pána Ježiša?
 • Prečo som sa rozhodol prijať Pána Ježiša napriek všetkým pochybnostiam, s ktorými som sa stretával?

POZOR:

Ak si Ježiša spoznal v detstve, vysvetli, kedy si skutočne pochopil, čo pre teba Ježiš urobil. Nech je evanjelium jasné. Kedy som pochopil evanjelium? Kde sa to stalo? Kto alebo čo mi v tom pomohlo? Ako som odovzdal vedenie svojho života Ježišovi? Prečo som sa rozhodol nechať Ježiša viesť môj život?

Tvoj príbeh: Prečo som sa rozhodol veriť a AKO som prijal Pána Ježiša?

3. Aký to malo DOPAD na môj život PO TOM, ako som prijal Pána Ježiša?

Aké zmeny prinieslo prijatie Ježiša do môjho života? Ako ovplyvňuje môj život to, že poznám Boha a nasledujem Ježiša?

Aké konkrétne zmeny spôsobil Ježiš Kristus v mojom živote, v mojich postojoch a v mojom správaní? S čím ešte naďalej zápasím a ako mi Boh pomáha zmeniť sa v tejto oblasti?

Tvoj príbeh: Ako sa zmenil môj život PO TOM, ako som prijal Pána Ježiša?

Ak sa dá používaj Božie slovo, lebo má moc zmeniť život človeka. Stačí len verš, ktorý sa vzťahuje na tvoju skúsenosť.

Jeho príbeh

 1. Zameraj sa na večnú premenu, nie len na lepšie životy.
 2. Buď pripravený v čas aj nečas.
 3. Zdieľajte dobrú správu, ktorá zachraňuje a nie len informuje.

Užitočné BIBLICKÉ verše:

 • Náš problém: Rim 3:23, Rim 6:23, Heb 9:27
 • Božie riešenie: Jn 10:10, Jn 3:16, Rim 5:8
 • Naša reakcia: Jn 1:12, Rim 10:9 – 10
 • Výsledok: Jn 5:24, 1Jn 5:11 – 13