Pracovníci s mládežou často zápasia s jednou veľkou otázkou: Ako máme formovať mládežníkov? Máme ich nechať, aby rástli akýmkoľvek smerom chcú alebo ich tvrdo okresávať? Žiť v mládežníckej službe je ako byť sochárom, ktorý určuje dizajn ľudskej sochy zo studeného kameňa. Má v mysli žijúcu formu s dušou. Ale vyjadriť život z kusa kameňa je nesmierne ťažké.

Ako z kameňa vytvoriť sochu

Sochár študuje diela z minulých storočí. Navštevuje galérie najlepších súčasných umelcov. Číta, skúma a uvažuje. Čoskoro príde nie na jeden, ale tri základné spôsoby, ako sa dajú vytvarovať sochy, ktoré vyzerajú ako živé, tri základné myšlienkové školy, každá z nich má pritom vynikajúce a skvelo zvládnuté exempláre. Tieto prístupy sú tak rozdielne, že vie, že ich nemôže spolu zmiešať. Takže, tento sochár si musí vybrať. 

Jeden z prístupov, „prenosná metóda,“ predpokladá, že kameň musíme premôcť, aby sme doň vložili život. Tvrdé vlastnosti skaly musíme premôcť a podriadiť si ich, aby mohla vzniknúť krása. Iba práca kladiva a dláta v určených rukách z neho môže vymazať jeho prirodzenosť. Niektorí zástancovia tejto metódy dokonca rozmrvia tento kameň, zmiešajú ho s cementom a potom túto zmes vylejú do vopred vyhotovenej formy. Socha je „prenesená“ do kameňa ako odtlačok vonkajšieho sveta.  

Sochár, ktorý skúma sochu z prenosnej metódy, je nespokojný. Kameň vyzerá umelo, jeho prirodzená krása je skrytá, jeho prirodzené línie premožené. Socha je presná, exaktná, ale akosi nemajúca vnútornú živosť a vyjadrenie života. So sklamaním sa sochár pohýna ďalej. 

Nachádza ďalšiu mysliteľskú školu, ktorá uprednostňuje „romantickú metódu,“ ktorá ma kameň vo veľkej úcte. Romantický umelec verí, že kameň samotný najlepšie vyjadruje svoju vlastnú formu. Takže ku kameňu pristupuje nežne, veľmi sa snaží o to, aby nebol násilný, aby tak prirodzené krivky vnútornej vrstvy zostali pravdivé a neporušené. Pracuje na tom, aby uvoľnil, odkalil a vyjadril, čo kameň ukrýva vo vnútri. 

Pracuje na tom, aby uvoľnil, odkalil a vyjadril, čo kameň ukrýva vo vnútri. 

Potom ako sochár vidí romantické diela, cíti sa zmätený. Skutočne, niektoré sochy vyzerajú prekrásne živé. Ale iné sú škaredé a pokrivené, odrážajú zle opracované vrstvy, ktoré vychádzajú z jadra. Niektoré sa zdali byť neopracované a nezmenené hrudy skál, ktoré sa z piedestálu pozerali na miestnosť pod žiarou reflektorov. Sochár si uvedomuje, že v romantizme možno život je, ale častokrát na úkor tvaru. 

Takže, sochár začne zvažovať prístup „vývojový.“ Táto škola verí tomu, že kamene majú prirodzené a jedinečné vlastnosti, ale že iba s opatrnou prácou a umeleckou vynaliezavosťou sa stanú krásnymi. Prirodzené ohyby a zakrivenia krásy potrebujú byť zachované a zvýraznené, zároveň musia byť prirodzené ohyby a nepekné deformácie odstránené dlátom. Zručný sochár, umelecky a múdro dopĺňa kameň, do úvahy berie jeho jedinečné línie a zároveň, ako tvaruje, smeruje k inej, krásnejšej forme. 

Zručný sochár, umelecky a múdro dopĺňa kameň, do úvahy berie jeho jedinečné línie a zároveň, ako tvaruje, smeruje k inej, krásnejšej forme. 

Sochár si zoberie náradie a začne dlhý proces učenia pod vplyvom týchto majstrov. Konečne zisťuje, že je doma. Tu, vo vývojovom  smere, našiel svoje najlepšie šance na vytváranie energických, život vyjadrujúcich objektov z tohto neotesaného kameňa.  

Kontrola alebo sloboda

Mládežnícki vedúci majú často sklon k jednému presvedčeniu. Je to viera, že existujú iba dva pohľady na službu: kontrola alebo sloboda, nezapojenie sa alebo zapojenie sa, štruktúra alebo chaos, odovzdávanie vedomostí alebo romantika. 

Tieto dva opačné prístupy si vynucujú svoj vplyv na vedúceho. Ako dva obrovské magnety, ktoré sú umiestnené na opačných koncoch mládežníckej miestnosti, priťahujú vedúceho, akoby bol obložený železnými súčiastkami. Sklon pritiahnuť sa k jednej strane je obrovský. Buď sa rozhodneš, že študenti budú rásť sami alebo sa budeš snažiť kontrolovať ich rast. Niekedy prechádzaš z jednej tendencie do druhej, v závislosti od svojich pocitov alebo toho, s akým študentom práve pracuješ. Ale keď sú tu len tieto dve možnosti, väčšinou sa správaš podľa jednej alebo druhej.  

Ale čo, ak existuje aj tretia možnosť? Čo ak by vývojový prístup k službe umožňoval nielen odlišnú alternatívu, ale takisto ťa ochraňoval od toho, aby si bol priťahovaný ku stene, ktorá všetko dovoľuje, alebo by si bol odpudený od steny, ktorá všetko prikazuje? Čo ak by tu bola tretia možnosť, ktorá by ponúkala možnosť prenikavého vodcovstva, silného povzbudenia a premieňajúceho usmerňovania študenta, a to všetko zabalené do jedného prístupu?  

Premena na Kristov obraz

Cieľom mládežníckej služby je premena mladej osoby na Kristov obraz. Dospievajúcich nemôžeme nechať, aby rástli akýmkoľvek smerom chcú. Ani by nemali byť nútení prispôsobovať sa vonkajším štandardom bez ohľadu na vnútorné rozpoloženie srdca. Preto sme nepožadovali žiadne pravidlá pre našich „dobrých“ študentov. Chceli sme však odhaliť pravdivé rozpoloženie ich srdca. 

Ale ako sa má vedúci správať, aby vybudoval životný štýl, ktorý v študentovi bude rásť? Ako sa má vedúci priblíži ľuďom, aby stimuloval rast? Keď som pozoroval metódu v službe Krista, všimol som si nesmierne produktívny postoj. Jeho prístup k ľuďom rozochvieval ich vnútorný duchovný život. Jeho rozhovory s ľuďmi vždy spôsobili nejaký pohyb, buď „k“ alebo „od“ Krista.

Jeho rozhovory s ľuďmi vždy spôsobili nejaký pohyb, buď „k“ alebo „od“ Krista.

Všimli sme si, že ako romantici, aj Ježiš rešpektoval rozhodnutia osoby, bol opatrný s akýmkoľvek vonkajším správaním, ale on nie je romantik. Narúša ľudské pohodlie, aby ich otočil, aby ich vytvaroval inak, než ich súčasné tendencie. Takisto sme si všimli, že Ježiš, rovnako ako zástanca prenosnej metódy, sa zaujíma o správnu doktrínu a život, žitý v svätosti, ale nie je ani členom zástancov prenosnej metódy. Omnoho viac sa zaujíma o tvarovanie srdca, než ako by to urobil ktorýkoľvek zástanca tejto filozofie. Jeho služba je založená na vývoji, chce vytvarovať osobu, aby tak mohla najavo vyjsť skutočná láska k Bohu a ostatným z celého srdca, duše a sily.

Keď čítame evanjeliá, všímame si rozličné náradia, ktoré Ježiš používa vo svojej službe. Nikde v evanjeliách nenájdeme termíny ako: prenosný, romantický alebo vývojový. Boli však prakticky užitočné na to, aby sme si všimli niektoré veci, ohľadom Ježišovej služby, ktoré by sme inak prehliadli. Pomohli nám vyjasniť a komunikovať ten druh postoja, ktorý používa človek, ktorý tvaruje iných, ktorý vytvára učeníkov. Dôsledne popremýšľaj o vývojovom prístupe v Ježišovej službe. Tento postoj má mocný vplyv pre mládežníckeho vedúceho. 

Fotografia: Pixabay