Premýšľali ste už niekedy nad tým, akým ste vodcom? Ako veľmi sa podobáte Pánovi Ježišovi v tom, ako vediete učeníkov? Sú súčasťou vášho bežného života a vidia, ako vyzerajú vaše dni alebo je to skôr o stretnutí sa niekoľkokrát do mesiaca?

Učeníctvo nie je vždy jednoduché. Milovať ľudí a starať sa o nich si vyžaduje mnoho energie, trpezlivosti aj lásky. Ale verím, že aj to je niečo, v čom by sa každý nasledovník Krista mal neustále zlepšovať. Stále viac žiť tak, ako žil On.

Naši učeníci sú pravdepodobne najlepší ľudia, ktorí dokážu ohodnotiť naše schopnosti. V prílohe ponúkame dotazník, v ktorom vám poskytnú spätnú väzbu na vaše silné i slabé stránky. Možno to nebude pohodlné ani príjemné, ale môže to priniesť podnety na rast, zlepšovanie a budovanie.

Fotografia: Ben White/Unsplash