Nájsť zoznamovacie hry, ktoré si nevyžadujú, aby sa človek postavil pred desiatky mládežníkov, nie je ľahké. Ako sa dozvedieť čo najviac zaujímavých faktov a popri tom navodiť súťažnú atmosféru? Tento icebreaker sa roky objavoval na našom doraste a mládeži a vždy bol zaujímavý a nový. Stačí vymeniť informácie, ktoré majú hráči zistiť a zdá sa, akoby ste hrali úplne inú hru.

  • Veľkosť skupiny: 8 a viac
  • Čas: 10 minút
  • Čo potrebuješ: Predtlačené papiere a perá
  • Cieľ hry: Hráč musí nájsť človeka ku každej informácii podľa zadania.

Pokyny k aktivite

Pred začiatkom hry rozdáme hráčom zoznam z prílohy. Ich úlohou je po odštartovaní nájsť hráčov, na ktorých tieto tvrdenia platia. Mládežník, pre ktorého je veta pravdivá, sa im na papier podpíše. Musia teda chodiť od jedného k druhému a pýtať sa: „Letel si už niekedy lietadlom?“, „Nemáš rád čokoládu?“ a pod.

Každý hráč môže na jednom papieri podpísať len jedno tvrdenie (aj keby na neho platilo viacero). Kto ako prvý získa všetky podpisy, prinesie papier vedúcemu a vyhráva.

Fotografia: Pixabay