Ak vedieš mladých mužov, tak možno vieš, že stretnúť sa na hodinku v mládežníckej miestnosti nestačí. Je ťažšie hovoriť o zápasoch a bojoch muža, keď ste vo svojej komfortnej zóne. Tento článok má predstaviť expedíciu, na ktorú sa môžeš vybrať s chlapcami, ktorých mentoruješ. Je dôležité tráviť s nimi čas, ktorý je plný dobrodružstiev aj náročných chvíľ. 

Z Novej zmluvy vieme, že Ježiš veľa dôležitého vykonal práve počas ciest, napríklad s učeníkmi na ceste do Emauz, keď sa zjavil Pavlovi na ceste, a keď sa s niekým presúval z miesta A do miesta B. Jeho spolupútnici s ním vtedy mali zaujímavé rozhovory, veľa sa pýtali, mohli Ho spoznávať, porozumieť kým je a nasledovať Ho, a to nie len fyzicky na konkrétnej ceste. Cieľom tohto výletu a tiež mojou túžbou určite je, aby ste Ho na ceste mohli stretnúť tiež.

Počas expedície budete s chlapcami rásť a ty sa môžeš učiť viesť v novom prostredí a situáciách. Materiál je vytvorený pre rozvoj aktívnej časti chlapčenskej skupinky s možnosťou duchovného rastu a budovania vzťahov.

Tento praktický sprievodca pešou turistikou z Banskej Bystrice do Košíc je vytvorený pre viacčlennú skupinu, ideálne biblickú skupinku, s pripraveným biblickým textom a zamyslením na každý deň cesty. 

You need to be logged in to view the rest of the content. Prosím . Nie ste členom? Pridajte sa k nám