Neviem ako Silvestrujete u vás na mládeži – či ste niekde spolu na chate, v zborovke, alebo každý niekde úplne inde, ale pre našu mládež Silvester zvykol byť vždy spoločný čas, ktorý začínal niekedy okolo 20:00 zhromaždením ľudí a občerstvenia, ktorého významnou súčasťou boli pozostatky vianočného pečiva. Večer sa tiahol zábavnejšou spoločnou časťou, zamyslením, chválami, modlitbami, spoločnou oslavou nového roka a “voľnou zábavou” (a.k.a. hry alebo rozhovory) pre vytrvalcov niekedy naozaj až do bielého rána. Nemohli chýbať veršíky, ktoré sme si po prelome rokov ťahali ako jednotlivci aj ako mládež a dorast.

Ak ešte stále rozmýšľate čo s tohtoročným Silvestrom u vás na mládeži, možno sa vám hodia niektoré z týchto nápadov k jednotlivým oblastiam:

Zábavná časť

V ďalšom článku tento týždeň nájdeš zopár skvelých silvestrovských icebreakerov od Bašky, máš sa na čo tešiť!

Zamyslenie/čas reflexie

Silvester v našej kultúre evokuje väčšinou zábavnú a oslavnú náladu. V židovskej kultúre je však Nový rok, Rosh Hashanah (oslavujú ho v septembri), skôr sviatkom hodnotenia, reflexie a pokánia. Čo tak spojiť to tento silvester a k vďake, oslave a očakávaniu pridať aj reflexiu a pokánie a vykročiť tak do nového roku s novou nádejou?

Ak chceš zaradiť na vašu Silvestrovskú mládež aj takúto reflexiu, ponúkame ti 2 tipy:

YearCompass

Na stránke yaercompass.com nájdeš malú brožúrku na stiahnutie zdarma, ktorá obsahuje niekoľko strán k reflexii na prelome rokov. Vpravo hore pri možnostiach jazyka nájdeš aj slovenčinu a ak ju zaklikneš, brožúrku si stiahneš v slovenčine.

Môžeš potom svojim mládežníkom vybrať alebo vytlačiť len tie úlohy či strany, ktoré sa ti zdajú vhodné pre váš kontext. Napr. na strane 6 a 7 nájdeš nápady na 6 otázok a 6 viet o minulom roku, na poslednej strane priestor pre veci, ktoré potrebuješ sebe či iným odpustiť, a pod.

Zamyslenie

Hodnotenie na konci roka je skvelou príležitosťou pripomenúť si, že raz nás čaká konečné hodnotenie pred Božím trónom. Biblia o tom hovorí na viacerých miestach, napríklad v podobenstve o Pánovi, ktorý zanechal šafárom talenty a pri príchode s nimi zúčtoval, či v 1. liste Korintským 3:10 – 15, kde Pavol píše:

10 Ja ako múdry staviteľ, podľa milosti Bohom mi danej, položil som základ, ale iný stavia na ňom; každý však nech si dáva pozor, ako naň stavia! 11 Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. 12 Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, 13 každého dielo vyjde najavo; ukáže to totiž (súdny) deň, ktorý to zjaví v ohni, a sám oheň sprobuje dielo každého, aké je. 14 Ak niekomu zostane dielo, čo postavil, dostane odmenu; 15 ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu; sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň. 

Keď čítam tento text, väčšinou mi hneď napadne týchto zopár vecí:

 • Veľmi by som chcela vedieť, ako presne by mali vyzerať zlato, striebro a drahokamy v mojom živote.
 • Som veľmi vďačná, že vďaka Kristovi je tam aj ten posledný verš o záchrane.
 • O to viac by som chcela vedieť, ako namiesto dreva a slamy zhromaždiť poklady, ktoré zostanú a oslávia Jeho.
 • Pri tomto si vždy spomeniem na jednú kázeň od Miška Kevického, ktorú som počula už veľmi dávno. Hovoril v nej o pokladoch v nebi. Skús pri ich prechádzaní rozmýšľať nad svojím rokom 2022 a nad tým, do čoho si investoval svoj čas, peniaze, myšlienky, energiu. Myslíš, že z toho bude niečo trvácne, alebo je väčšina horľavá? Tu sú poklady, ktoré Biblia spomína:
 1. Boží Baránok – Kristus (Kol 2:3) – v Ňom sú skryté všetky poklady. On je tým najvzácnejším pokladom neba. Poklad, ktorý môžeme dnes zhromažďovať je čas s Ním.
 2. Osobné poznanie Boha Otca a Jeho Syna, Ježiša Krista – spojenie s Ním a to, že vieš, že Otec ťa vychováva a vedie, je pokladom.
 3. Božia vláda – Jeho kráľovstvo. V podobenstve o poklade na poli sa hovorí, že k tomuto pokladu sa dostaneme tak, že dáme všetko.
 4. Dávanie v láske – to, čo sme na zemi obetovali blížnym, núdznym. Celé nebo je o tom, že Boh DAL.
 5. Niesť pohanenie pre Krista, odopieranie si niektorých vecí pre Neho. Keď hovoríme “nie” niektorým veciam, aby sme nasledovali Jeho povolanie. (Heb 11:24 – 26)
 6. Božie povolanie – Jeho špecifický plán pre náš život. Môžem sa pýtať: “Kde môžem byť verný/á a uctiť ho svojou poslušnosťou?”
 7. Naša rodina/príbuzní/ľudia, ktorým môžeme zvestovať evanjelium sú špeciálnym pokladom. 1Tim 5:8 vraví, že kto sa nestará o svojich najbližších je horší ako neveriaci. Vzťahy sú to, čo pretrvá. Ako sa môžem starať o najbližších, aby našli Krista a nasledovali Ho?

Osobne som presvedčená, že pri ohni, ktorý Pavol spomína, budeme všetci do určitej miery prekvapení z toho, čo zostane a čo zhorí. Avšak verím, že je múdre reflektovať svoj život na základe Božieho slova a čím viac to robíme, tým máme vyššiu šancu na získanie „nehorľavých“ nebeských pokladov 🙂 

Otázky na zamyslenie

Odporúčam dať chvíľu individuálny čas a potom priestor zdieľať sa o tom v malých skupinkách:

 1. Je niečo, čo ti Pán Boh pri týchto témach pripomenul ako poklad, do ktorého si tento rok dobre zainvestoval, z ktorého sa môžeš tešiť?
 2. Vnímal si pri niektorej zo spomínaných oblastí, že si v nej “nehospodáril” dobre? Čo presne potrebuješ Bohu vyznať? (svoj postoj, konkrétne situácie, …)
 3. Povzbudzuje ťa niektorá z týchto oblastí ku konkrétnemu (novoročnému) predsavzatiu?

Chvály

Môžete si pustiť nahraté chvály, napr. niektorú od ECAV ZA z tohto zoznamu:

Alebo chvály od Za Kostolom:

Privítanie nového roka

To, že sme prežili ďalší rok a môžeme do nového vstupovať s Kristom a s ľuďmi okolo nás, je určite dôvod na oslavu. Ako to spolu oslávite tento rok? 

 • Spoločná prechádzka k ohňostroju 
 • Spoločný prípitok (niečim vhodným pre váš kontext) a vzájomné žehnanie si (môžeš pripraviť aj nejaké konkrétne žehnania na základe Božieho slova, napr. Ž 119:1 – 3, Fil 4:19, 3Jn 1 – 2, 2Kor 9:8,…)
 • Polnočné chvály 
 • Prskavky

Veršíky

A čo tak začať rok tým, že si budeme od Boha pýtať Jeho slovo, ktoré nás ním bude sprevádzať? V prílohe nájdeš spísaných cez 300 rôznych veršov – vyber a vytlač z nich o niečo viac ako je ľudí u vás na mládeží a po polnoci nechaj každého vytiahnuť si jeden z papierikov. Ak máš priestor a možnosti, pokojne sa pohraj aj s grafikou.

Fotografia: Tessa Rampersad/Unsplash