Mnohých z vás čakajú týždne príprav na leto, či už sú pred vami výlety, potáborovky a followupy alebo iné akcie. Naše tímy sú teraz plné vymýšľania a plánovania, a hoci niekedy sú tieto pracovné tímy veľmi potrebné, niekedy je čas aj na chvíľu zábavy. V dnešnom článku sme pre teba pripravili niekoľko teambuildingových aktivít a icebreakrov. Dúfame, že sa pri nich zabavíte a zistíte o sebe niečo viac!

Prečo je teambuilding dôležitý:

  1. Väčšia dôvera: pri službe je dôvera v tíme jednou z najdôležitejších vecí. Aktivitky môžu byť jedným zo spôsobov, ako ju pomôcť budovať. S dôverou sa tím učí stáť jeden za druhým a vedieť o svojich silných aj slabých stránkach.
  2. Konštruktívna kritika: odvaha povedať svoj názor bez strachu z dôsledkov. Ako tím sa potrebujeme učiť rozprávať a dávať spätnú väzbu, aby sme išli dobrým smerom.
  3. Jednota: táto časť je dôležitá najmä vtedy, ak máte v tíme novších členov. Čím skôr porozumejú tomu, ako tím a jeho členovia fungujú, tým skôr sa cítia istí v ich vlastnej úlohe.

Zmenšujúca sa izba (5 minút)

Priprav si deku alebo lano či iný predmet, ktorým naznačíš priestor „miestnosti”. Do tohto priestoru sa potom postaví celá skupina. Potom priestor postupne zmenšujte, takže tím bude musieť rýchlo rozmýšľať a spolupracovať, aby sa všetci udržali v zmenšujúcich sa hraniciach.

M&M wrestling (10 minút)

Vyzvite svoj tím, aby vytvorili dvojice a zaujali pozíciu na pretláčanie rúk. Môžu stáť na zemi alebo pri stole. Vždy, keď pretlačia ruku svojho súpera, získajú bod. Cieľom je získať čo najviac bodov, kým uplynie čas – zvyčajne 10 sekúnd. 

Všimnete si, že ľudia sa viac sústredia na súťaženie a zápasia rukami medzi sebou (situácia výhra-prehra), než aby spolupracovali a získavali body pre obe strany (situácia výhra-výhra). Dajte im pár kôl navyše, aby na to prišli sami. Pointa je, že víťazstvo za každú cenu, dokonca aj na úkor vášho spolupracovníka, je kontraproduktívne. 

Ale počkajte, kde do hry vstupujú M&Ms? Za každý získaný bod dostanú účastníci cukríky M&M.

Labyrint (10 minút)

Pred tímom si vytlačte labyrint (na začiatok zvoľte najľahšiu obťažnosť, môžete ich potom vytlačiť viac a sťažovať úroveň hry). Každý člen tímu dostane šnúrku, ktorá sa jedným koncom priviaže k fixke. Cieľom je prejsť bludiskom na papieri. Nikto sa nesmie dotknúť fixky ani stola rukou. Všetci ťahajú za šnúrky a spoločným úsilím majú nakresliť správnu cestu bludiskom. Máte na to určený časový limit.

A zrazu… (15 minút)

Všetci sa usaďte do kruhu. Hru začnite rozprávaním prvých troch viet vymysleného príbehu. Po týchto troch vetách povedzte „a zrazu…“ a osoba sediaca vedľa vás musí pokračovať.

Na mieste vymyslí ďalšie tri vety príbehu, povie „a zrazu…“ a posunie ho ďalšej osobe.

Všetkých to prinúti premýšľať a byť kreatívnymi. Môžu z toho vzniknúť čudné aj podivuhodné verzie príbehov.

A čo na záver?

Po skončení aktivitky venujte pár minút diskusiu o vašej stratégii, čo ste robili dobre a čo by ste, naopak, urobili inak. Môžete sa porozprávať o tom, do akých úloh vstupovali jednotliví členovia tímu (kto viedol, kto challengoval proces, kto prichádzal s nápadmi) a ako sa to prejavuje aj vo vašej službe.

Fotografia: Susan Q Yin/Unsplash