“Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach“ (Matúš 5:16). V jednom z predchádzajúcich článkov sme sa dozvedeli, že neexistuje nič ako vyslovene “sekulárna” práca. Čokoľvek, čo robíme, máme robiť z tej duše ako Pánovi, nie ako ľuďom (List Kolosenským 3:23). Naše zamestnanie je zároveň aj našou misiou a pritom vôbec nezáleží na tom, či pracujeme pre TCKompas alebo Ministerstvo financií SR. Trávime v ňom nezanedbateľné množstvo času, a preto sa potrebujeme naučiť, ako ho využiť čo najlepšie a najefektívnejšie. 

Práca v nekresťanskom prostredí je zároveň veľkou výzvou a jedným z najťažších miest pre misiu a službu. Z ľudského pohľadu sme s našou vierou a názormi v menšine. Nenechajme sa však zastrašiť matematickými vyjadreniami a dôverujme Bohu: „Keď Boh za nás, kto proti nám?“ (List Rímskym 8:31). 

Zároveň si nerobme deliacu čiaru medzi prácou a kresťanským životom. Práca nemá byť časom, ktorý horko-ťažko prežijeme, a potom sa rýchlo ponáhľame domov a do služby. Našou úlohou je priniesť svetlo, ktorým je sám Kristus, do tmy tohto sveta a neskrývať sa (Matúš 5:14). 

You need to be logged in to view the rest of the content. Prosím . Nie ste členom? Pridajte sa k nám