Koniec roka 2021 sa nezadržateľne blíži a vieme, že veľa z vás sa asi nebude môcť so svojimi kamarátmi či mládežníkmi stretnúť naživo. Preto máme pre teba niekoľko nápadov, ako ozvláštniť váš hangout online a stráviť niekoľko chvíľ spolu!

Meno, mesto, zviera, vec (15 minút)

Starú klasiku, ktorou sme si krátili čas v škole počas prestávok, v online podobe nájdeš tu. V každom kole je úlohou hráčov napísať meno, mesto, zviera a vec na určené písmeno tak, aby sa nezhodli s ďalším hráčom. Pred vytvoreným hry je možné nastaviť jazyk a kategórie. Ak ste v lete mali anglický tábor, tak si môžete navoliť aj rôzne iné kategórie ako napr. jedlo, šport alebo oblečenie a otestovať slovnú zásobu v angličtine.

Pred začiatkom hry si môžete nastaviť začiatočné písmená, ktoré nechcete používať a spôsob ukončenia kola. Na výber sú dve možnosti ukončenia. Prvou je časový limit, po jeho uplynutí sa kolo automaticky ukončí. Druhou možnosťou je tlačidlo Stop. Hociktorý hráč môže kolo uzavrieť stlačením tohto tlačidla.

Po uzavretí kola sa zobrazia odpovede všetkých hráčov, ktoré môže každý ohodnotiť za relevantné alebo nerelevantné. Podľa tohto hodnotenia sa udeľujú body hráčom.

Kreslenie so zatvorenými očami (20 minút)

Kreslenie rôznych pojmov je známa aktivita. Čo tak ju oživiť a skúsiť kresliť so zatvorenými očami? Na túto aktivitu môžeš využiť napr. už existujúce platformy ako Skribbl alebo Gartic. V tom prípade je potrebné predĺžiť časový limit na aspoň 90 sekúnd, keďže kreslenie so zatvorenými očami bude vyžadovať viac námahy.

Zvoliť môžeš aj obyčajný Skicár a použiť slovíčka zo stránky ActivityOnline. Hráč, ktorý kreslí, by mal mať počas celého kreslenia zatvorené oči, výnimkou môže byť zmena farby alebo iné nastavenia.

Výber platformy záleží aj od toho, či chcete hrať ako jednotlivci alebo ako tímy. Pri kreslení v Skicári je dôležité nastaviť časovač a to, aby hráč, ktorý práve kreslí, zdieľal obrazovku. Platformy Skribbl a Gartic to urobia za vás.

Kvízy a ďalšie možnosti

Vynikajúcou stránkou na online kvízy je známy Kahoot. Nájdeš tam množstvo už vytvorených kvízov, ale môžeš si vymyslieť aj svoje vlastné. Kto z vás je najväčší vianočný filmový fanúšik? To si môžete otestovať v prvom z nasledujúcich kvízov.

Ďalšou platformou na kreslenie je Gartic Phone, teda hluchý telefón alebo tichá pošta. Online verzia ponúka 12 alternatív hry. V menšom počte si môžete zahrať aj online Krycie mená, ktoré sme už skôr spomínali, a nájdete ich tu.

Vhodnú hru môžeš nájsť na rôznych platformách, ktoré ponúkajú týždeň na vyskúšanie zdarma ako napr. Pogo, kde nájdeš online bowling (na vytvorenie vlastnej miestnosti budeš potrebovať registráciu a využitie na týždeň zadarmo a ostatní sa už iba pripoja k tebe).

Dúfame, že aj tieto nápady pre teba budú inšpiráciou a že spolu strávite naozaj zábavný silvestrovský večer!

Fotografia: Jamie Street/Unsplash