Minulý týždeň sme hovorili viac o tom, ako pripraviť svoj tím telesne a duševne. Samozrejme, že nerobíme iba hocijaký tábor. Vieme, že ide o veľa, že je to duchovný boj. Budeme to zažívať počas tábora, ale prípravu (a ani nepriateľa) netreba podceniť. Preto mám pre teba 5 tipov, ako sa na tábor so svojím tímom pripraviť duchovne:

Spoločné modlitby

Je krásne, ak sa tím stretáva pravidelne na spoločných modlitbách. Je to príležitosť k prirodzeným spoločným zápasom, je to zároveň dobré na budovanie jednoty a vzájomnej pomoci.

Slúži to aj ako mini stretnutie na taký update a zároveň priestor na modlitby či za osobné veci alebo v tej konkrétnej službe.

Osobné modlitby za účastníkov

Ak máme zoznam účastníkov, tak si môžeme menovite rozdeliť ľudí už pred táborom a osobne sa za nich modliť. Je to skvelé, ak sa niekto modlí už dlhodobo za napríklad dvoch konkrétnych ľudí, ktorých ani ešte nemusí poznať.

Vieme, že to buduje istý vzťah a keď ich ten človek potom stretne, tak už ako keby s nimi čo to zažil. Možno bude pre neho aj prirodzenejšie spoznávať ich viac. A ak raz budú tí účastníci vydávať vlastné svedectvo o Kristovi, tak ty len poďakuješ Bohu, že si mohol byť pri tom ako ich hľadal a našiel.

Pôst

Je dobré budovať aj kultúru boja za Božie veci. Ak chceme vidieť Jeho konať, nebojme sa pre to niečo obetovať.

Dať si výzvu aj v podobe nejakého pôstu a upriamiť sa viac na závislosť na Bohu a predkladanie všetkého do Jeho rúk je úplne na mieste v čase príprav tímu na tábor. Posilňuje to aj osobnú disciplínu a vedie k vytrvalosti.

Pripomínať si povolanie a víziu

Je dôležité chápať, kto ma povoláva, ak to pre niekoho bude vedúci, ktorý ho povolal do tímu, tak sa môže stať, že bude robiť službu tak, aby bol vedúci šťastný.

Potrebujeme chápať, že to Boh povoláva a naša služba nech je v prvom rade Bohu milá. Vízia sa musí pripomínať, aby sme nestratili to dôležité, o čo sa snažíme. 

Byť osobne s Ježišom

Nech si každý buduje svoje denné zvyky, byť s Kristom, byť v Božom Slove, v modlitbe. A to ako pred táborom, tak aj počas a, samozrejme, aj potom. Malo by to byť súčasťou kresťana nie len v čase aktívnej služby.

Byť príkladom

Záverom chcem povedať, že viesť tím neznamená byť najšikovnejší, najduchovnejší, najstarší… je to pozícia, ktorú treba vnímať ako danú Bohom a robiť to zodpovedne, s vedomím, že máš vplyv na životy ľudí a ich budúcnosť.

Neznamená to nerobiť chyby, ale je krásne si chyby či nedostatky uvedomovať a vedieť sa tomu správne postaviť a byť tak príkladom pre tím. Kiež by nám pozícia vedúceho bola pripomienkou k osobnému rastu, lebo správne napredovanie vedúceho ovplyvňuje celý tím a celú službu.

Nech už vedieš prvýkrát alebo nespočetnekrát, prajem ti múdrosť zhora:

Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej tichosti. Ak však máte v srdci horkú závisť a neznášanlivosť, nevychvaľujte sa a neluhajte proti pravde. To nie je múdrosť prichádzajúca zhora, ale prízemná, telesná a diabolská. Veď kde je závisť a neznášanlivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. No múdrosť, ktorá prichádza zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, vľúdna, ústretová, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, bez predsudkov a bez pokrytectva. A ovocie spravodlivosti sa rozsieva v pokoji tým, čo šíria pokoj.

List Jakuba 3:13 – 18. 

Výzvy pre tvoj tím

  1. Vyberte si aspoň jeden deň v týždni, keď sa stretnete a budete sa modliť jeden za druhého aj za tých, ktorí prídu na váš tábor. Môže to byť naživo alebo online (napr. si vyhraďte 20 minút ráno na Zoome).
  2. Vytvorte si zoznam ľudí, ktorí prídu na váš tábor (je skvelé, ak aj s fotkami) a modlite sa každého z nich osobitne (napr. si každý vyberie dvoch, za ktorých sa bude pravidelne modliť).
  3. Vyberte si plán čítania Biblie na YouVersion a zvoľte si možnosť štúdia s priateľmi: priamo v aplikácii viete zdieľať svoje myšlienky a povzbudzovať sa.