Môžeš robiť veľa úžasných vecí, ale keď dovolíš, aby sa vytratila radosť z toho, čo robíš, a z tvojho života, tak to poznačí aj teba aj tvoju službu.

Táto téma si kladie za cieľ odpovedať na otázky: Prečo je radosť nevyhnutná? Ako žiť a slúžiť aj napriek nepriaznivým okolnostiam? Aký je biblický pohľad na radosť?

Workshop bol súčasťou online Jarmoku nápadov a tém pre pracovníkov s mládežou a viedol ho Janko Lakatoš.

YouTube video