Úžitkom nejakej aktivity je tiež proces učenia sa, ktorým ako organizátori prechádzame. Vďaka nemu lepšie pochopíme, ako byť v budúcnosti efektívnejšími, ako sa zlepšovať a či daná akcia plní svoj cieľ. Bez úprimného zhodnotenia, ktorý sa upriamuje nielen na danú aktivitu, ale takisto na vzťahy ľudí, ktorí túto aktivitu organizujú, stratíme veľa budúcich výhod. Tu je nástroj, ktorý vám môže pomôcť spraviť si dobré hodnotenie.

You need to be logged in to view the rest of the content. Prosím . Nie ste členom? Pridajte sa k nám