Pokračujeme v našej sérii Fun facts o učeníctve a dnes sa ideme pozrieť na časť, ktorú sme v knižke nazvali “Výzva pre teba”. Budeme sa teda rozprávať o výzvach a domácich úlohách.

Vieme, tieto slová môžu byť pre teba aj tvoju skupinku strašidelné. Domáce úlohy? Nemáme ich dosť v škole? Prečo by sme to mali robiť ešte aj na skupinke… Veríme, že to, čo sa učíte, nemá zostať len na skupinke, ale malo by to mať presah do reálneho života a každodenných rozhodnutí. Preto je dôležité zadať im niečo, nad čím môžu uvažovať aj nasledujúce dni. Neboj sa a prispôsob si to podľa toho, čo práve tvoja skupinka potrebuje a čo by bolo efektívne.

Je to stále nejasné? Poďme si povedať niekoľko nápadov: napr. spoločne preberáte dary Ducha Svätého. Pri téme o pokoji im daj túto úlohu: Urob si zoznam povinností, ktoré ťa tento týždeň čakajú alebo starostí a nejasností ohľadom budúcnosti. Buď konkrétny (napr. písomka z chémie, ocko stratil prácu, kam pôjdem na vysokú, s kým budem chodiť) a povedz o tých veciach Bohu. Vráť sa k tomu zoznamu o týždeň, mesiac a pozoruj Jeho zásah. 

Alebo pri téme o krotkosti a nežnosti si dajte za úlohu prečítať Evanjelium podľa Jána a skúste nájsť niekoľko konkrétnych príkladov z Ježišovho života, keď prejavil o druhých osobný záujem a správal sa k nim nežne (príbeh o žene hriešnici, spôsob, akým uzdravoval chorých….)

Po skupinke o spoločenstve spoločne navštívte bohoslužby alebo mládež. Môžete napríklad ponúknuť, že na mládež pripravíte občerstvenie alebo aktivitu. Povzbuď svoju skupinku, aby urobili prvý krok a išli za niekým, koho nepoznajú. Môžu si pripraviť niekoľko otázok, ktoré im pomôžu daného človeka lepšie spoznať.

A keď budete hovoriť o modlitbe, vyrobte si modlitebný zoznam a dajte si ho na viditeľné miesto. Fantázii sa medze nekladú. Môžu si ich jednoducho napísať, alebo previesť do inej formy: nakresliť, vymyslieť symboly, nalepiť fotky ľudí alebo obrázky, ktoré podnety zobrazujú. Napíšte si mená ľudí, za ktorých sa modlíte alebo sa chcete začať modliť, vedľa mien verše, ktoré túžite, aby boli pravdou v ich, ale aj vo vašich životoch. A modlite sa.

Možností je tak veľa! Neboj sa zadávať domáce úlohy. Nezabudnite na to, o čom na skupinke hovoríte. Veríme, že aj tento krok vám pomôže preniesť to, čo ste sa naučili, do života.

Séria Fun facts o učeníctve je inšpirovaná knihami Vo Vitrínke a Pod kapotou, ktoré si môžeš zakúpiť tu.

Fotografia: Aaron Burden/Unsplash