Ak vedieš iných ľudí, určite si zažil nejaký ten konflikt medzi nimi alebo aj tebou, nejaké tie nesplnené očakávania, či pokazené aktivitky. Ako viesť, ale aj sa starať o tých, ktorých vedieš? Daniel Harčar bude hovoriť o svojich skúsenostiach z dlhodobého vedenia 2 mládežníckych tímov, v ktorých boli členovia mladší odo neho a vyžadovalo sa jeho vedenie, ale aj starostlivosť o nich.

Toto video bolo súčasťou jarmoku na Konferencii pracovníkov s mládežou 2021.

YouTube video