V tomto zázname z Jarmoku nápadov a tém sa dozvieš viac o tom, ako robiť fitnes online zmysluplne, keď nemôžeme byť spolu.

Ed Rumbold a Tomáš ťa prevedú celým tréningom a povedia aj viac o tom, ako si túto službu môže používať Pán Boh.

YouTube video