Hlavná téma: Vzťah nemožný, vzťah zachránený

Biblický text: Evanjelium podľa Marka 8:22 – 10:27   

Úvod k téme

Doteraz sme v našej sérii sledovali príbeh toho, ako človek svojím hriechom zničil všetky tri vzťahy, ktoré v živote potrebujeme a ako Boh postupne prináša ľuďom pomoc v rôznej forme – záchranu z otroctva, aby mohol Boží ľud žiť v Božej blízkosti, návod na život poslušnosti v podobe zákona, aj kráľa, ktorý má Boží ľud viesť v poslušnosti Bohu, ktorému patria a ktorému slúžia. No všetky tieto riešenia zlyhali na jednom probléme, ktorý sa nedal opraviť riešeniami, ktoré prichádzali zvonka – problém ľudského srdca, ktoré sa stále od Boha odvracia.

No Boh sľúbil, že jeho kráľ – ten pravý zasľúbený kráľ, bude schopný viesť Boží ľud k poslušnosti Bohu práve preto, že bude schopný vyriešiť problém ľudského srdca. Po dlhej pauze v histórii, kedy sa nič nedialo, prichádza s veľkými úvodom niekto, kto by mohol byť tým zasľúbeným kráľom – mesiášom. Jeho príbeh sledujeme v evanjeliách. Dnes sa pozrieme na to, ako jeho príbeh rozpráva evanjelista Marek.

Štúdium textu

Úvod k textu: Prvých 8 kapitol Marek trávi tým, že nám ukazuje, akí boli ľudia zmätení z toho, kto Ježiš vlastne je. Verše 27 – 30 hovoria o zlomovom bode, v ktorom to konečne niekto pochopil.

Spoločne čítajte text: Evanjelium podľa Marka 8:22 – 33

Otázky a diskusia

Evanjelium podľa Marka 8:22 – 33

 • Slovo Kristus je titul nie meno. Čo tento titul znamená? Akú má váhu a dôležitosť? Prečo?
 • Vzhľadom na to, čo už vieme o tom, ako sa vyvíjal príbeh Izraela, čo všetko Peter očakával, že sa naplní teraz, keď prišiel Kristus – záchranca, Mesiáš?
 • Čo sa vo veršoch 31 – 33 dozvedáme o tom, čo je vlastne úlohou tohto zasľúbeného Kráľa?
 • Prečo sa to Petrovi nepáči?
 • Ako nám príbeh o uzdravení slepca pomáha pochopiť čo sa deje s Petrom?

Evanjelium podľa Marka 8:34 – 38

 • Čo v tomto texte Ježiš hovorí o tom, aká je jediná možnosť zachrániť si život?

Evanjelium podľa Marka 9:30 – 34, 10:32 – 37

Ježiš v týchto troch kapitolách trikrát opakuje, aká je jeho misia – čo sa musí stať.

 • Ako jeho opisy v jednotlivých častiach gradujú?
 • Prečo sú reakcie učeníkov, ktoré Marek zapísal hneď za Ježišovými opismi svojej smrti, úplne nevhodné?

Evanjelium podľa Marka 10:13 – 27

 • Aký je rozdiel medzi tým, ako sa do Božieho kráľovstva snažia vojsť deti vo veršoch 13 – 16 a bohatý mládenec?
 • Podľa textov, ktoré sme si dnes už čítali, prečo sa tento mládenec nemôže zachrániť?
 • Prečo sú z toho učeníci takí zhrození?

Záver a aplikácia

 • Čo Boh chce, aby sme sa naučili o spasení a záchrane?
 • Ako to súvisí s tým, ako sa vzťah medzi Bohom a človekom vyvíjal v Starom zákone?

Evanjelium podľa Marka 10:45

 • Prečo Kristus musí zomrieť?

Zhrnutie

Týchto pár kapitol v strede Markovho evanjelia je kľúčom k nášmu pochopeniu toho, prečo sme potrebovali presne takú záchranu, aby priniesol Ježiš. Učeníci tomu nerozumeli, chceli silného vodcu, ktorý zopakuje fyzický Exodus a tentokrát ich vyslobodí od nadvlády Rimanov. To, že by mal ich kráľ v rukách Rimanov zomrieť, im nedávalo vôbec zmysel. 

No príbeh o bohatom mládencovi ukázal, že otroctvo, z ktorého potrebujú záchranu je duchovné – otroctvo, v ktorom je ich srdce. Rebelské srdce sa nikdy nebude chcieť celé odovzdať pod Božiu vládu a preto bude navždy odsúdené na oddelenie od Boha. Človeku je nemožné páčiť sa k Bohu, nikto z nás nemôže náš vzťah s Bohom opraviť, naše srdcia nám to nedovolia – je to nemožné. To je veľmi zlá správa.

No dobrá správa je, že náš kráľ prišiel zaplatiť náš dlh a dať nám nové srdcia. On zaplatí výkupné za mnohých otrokov a tí budú môcť prísť k Bohu v slobode a poslušnosti! Na toto sme čakali tak dlho. Prišiel vytúžený záchranca a kráľ. Priniesol riešenie, ktoré nemohol vydobyť žiadny človek, len Boh sám. 

Fotografia: Kristína Buchelová