Máme pred sebou posledné prázdninové dni, ale leto ešte úplne neskončilo. V tomto článku nájdeš hru, ktorú môžete využiť na stretnutí ešte počas prázdnin alebo aj počas školského roka.

Pomôcky: biele tričká,vedrá, potravinárske farbivo – 4 rôzne farby (my sme kupovali z každej po 3), múka (celé balenie), voda, kartičky, papiere, perá, lepiaca páska

Príprava hry

Je dôležité ešte pred táborom alebo stretnutím povedať účastníkom, aby si so sebou priniesli biele tričko, ktoré môžu zašpiniť. Biele preto, lebo na ňom najlepšie vidno farebné škvrny. Pred hrou je potrebné pripraviť farby. My sme používali zmes z múky, vody a potravinárskeho farbiva. Zmes by nemala byť hustá, ale ani príliš riedka, aby sa udržala na ruke.

V hre figurujú 4 postavy – kobra, vlkolak, medveď a čarodejník. Tie si môžete prispôsobiť téme vášho tábora alebo stretnutia. Vzťahy medzi nimi sú nasledovné: čarodejník chytá medveďa, medveď chytá vlkolaka, vlkolak kobru a kobra čarodejníka. Každej postave je priradená farba, napr. kobra – zelená, vlkolak – modrá, medveď – červená, čarodejník – žltá. 

Vytvoria sa 3 stanovištia, kde budú vedrá s farbami a nádoba s kartičkami. Môžete si určiť aj menší počet stanovíšť. Na vedrá sa nalepí postava, ktorú daná farba reprezentuje. Na kartičkách sú názvy a obrázky postáv. V prílohe sú pripravené kartičky na vytlačenie pre vyššie spomenuté postavy. Odporúčam kartičky vytlačiť na tvrdší papier, keďže sa môžu počas hry trochu zmočiť alebo zašpiniť.

Na stanovište umiestnite aj vedro s čistou vodou na umývanie rúk. Pod vedrá s farbami odporúčame dať napr. igelit, aby sa farba zbytočne nevylievala na trávu. Na týchto stanovištiach sa tiež zapisujú body skupinkám za chytených.

Priebeh hry

Priebeh hry je nasledujúci: každý si vylosuje kartičku, na ktorej má napísanú a nakreslenú postavu. Ruku si namočí do farby patriacej k postave – ak si vytiahol kobru, tak do zelenej atď.

Úlohou súťažiacich je chytiť niekoho, kto je postavou ktorú ma naháňať, takže napr. kobra hľadá a naháňa čarodejníka. To, že niekto je čarodejník, zistí len podľa farby na ruke, teda kobra hľadá žltú. Chytí ho tak, že mu urobí farebnú škvrnu na tričku. Obaja idú späť na stanovište, kde sa pripíšu body skupinke toho, kto chytil.  

Na stanovišti si obaja vylosujú nové postavy a idú opäť naháňať. Hra končí po uplynutí časového intervalu vyhradeného pre hru alebo keď vám dôjdu farby. Vyhráva skupinka, ktorá získa najviac bodov. Odmeniť sa môže i hráč s najčistejším tričkom.