Sme uprostred augusta, leto už máme takmer za sebou – zostávajú nám už iba 2 týždne. Ťažko uveriť, že už ich prešlo takmer 10. Vyvinulo sa leto podľa vašich predstáv? Bolo rušné? Dalo sa to zvládnuť?

Moje bolo nenormálne rušné. Miestami som z toho bola úplne vykoľajená a musela som sa prinútiť zhlboka dýchať, nestratiť sa v maličkostiach, ale pripomínať si ten väčší, celkový obraz. Ako napríklad, keď prišla na návštevu moja sestra s rodinou a jej očakávania boli oveľa vyššie, než čo som bola schopná naplniť. Alebo keď som presne vtedy mala deadline, ktorý som prepásla.

A čo tvoj vzťah s Bohom uprostred leta? Čakáš práve, kým sa skončí XYZ, aby si sa naň mohol zamerať a sústrediť? Alebo už premýšľaš a plánuješ jeseň, ktorá sa nezadržateľne blíži?

U mňa to boli práve tieto články. Čakám, že už to budem mať za sebou, ale prichádzajú týždeň čo týždeň. Prieskum aj písanie mi zaberajú veľa času. Avšak každý týždeň sa Hospodin priznáva a odhaľuje mi seba zakaždým, keď sa rozhodnem dať Jeho na prvé miesto, dokonca aj pred moju “prácu.” Stretávam sa s Ním, namiesto naháňania termínov, aj keď viem, že môžem sklamať ľudí, alebo im spôsobiť viac práce. Nebudem klamať, bol to pre mňa boj, psychicky aj fyzicky. Boj, ktorý som neočakávala, no Boh áno. Nielen že o tom vedel, ale dovolil, aby to takto vypálilo a učil ma pri tom viac a viac o… nuž… duchovných disciplínach!

Modlitba, evanjelizácia, štúdium Biblie. Každý týždeň som bola veľmi povzbudená, keď som sa usilovne snažila dať do praxe veci, ktoré sa sama učím, a o ktoré sa tu s vami delím. A tento týždeň o ODPOČINKU je… presne. to. čo. potrebujem.

ODPOČINOK. Už to slovo spôsobuje, že sa cítim slabo. Akoby som nedokázala zvládať úlohy a teraz som tu, unavená, vyčerpaná a potrebujem si oddýchnuť. Myslím, že toto nám hovorí svet. Pracuj, pracuj, pracuj. Rob, rob, rob. Vyrábaj, vyrábaj, vyrábaj. Je to tajomstvo úspechu, prijatia, chvály. Ak nedokážeš držať tempo, si nanič. Biblia však hovorí niečo dimenzionálne odlišné.

Koncept odpočinku vidíme už v Genezis, v známom príbehu o Božom stvorení, po ktorom na 7. deň odpočíval. Vždycky ma učili, že odpočívame, lebo Boh nám dal pri stvorení taký príklad. AVŠAK po hlbšom štúdiu rozumiem veciam trochu inak. Áno, pravdaže, Boh na 7. deň odpočíval a keď dal Mojžišovi prikázania, prikázal nám, aby sme robili to isté.

Siedmeho dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a v siedmy deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril.  Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho,…”

Genezis 2:2 – 3

Aby sme význam úplne pochopili, potrebujeme sa pozrieť hlbšie na pôvodný jazyk. V hebrejčine je Genezis 1 napísaná ako poetický chiazmus. Obsahuje poradie prezentovaných myšlienok, ktoré sú potom zopakované v obrátenom poradí. Výsledkom je “zrkadlový” efekt, ktorý vytvárajú myšlienky odrážajúce sa v texte (ABCD-X-DCBA alebo ABCD-X-ABCD). Každá myšlienka je so svojím “odrazom” spojená opakujúcim sa slovom. 

Používa sa, aby zdôraznil, vybudoval a upriamil pozornosť na hlavnú myšlienku, ktorou je X uprostred, a to obsahuje cennú pravdu. Tento text o stvorení je dvojitým chiazmom (obsahuje zároveň oba vzorce)! Viete si to vôbec predstaviť? Stretla som sa s tým už v Žalmoch a ďalších poetických knihách, ale nepamätám sa, že by som tak niekedy študovala Genezis!

Úprimne, je to ohromujúce a komplikované a ja nie som žiaden odborník, ale keď som na tento koncept natrafila, moja reakcia bola: “Och, wow – za týmto môže byť  len Boh!“ a dokonca to zmenilo môj postoj k Písmu. Naučila som sa, že 1) táto Božia kniha je oveľa komplexnejšia a svätejšia, ako som si kedy myslela, a 2) že myšlienka uprostred chiazmu (X) je o ODPOČINKU! Boh stvoril človeka, bolo to veľmi dobré (hotové). Boh odpočíval, pozval svoje stvorenie, aby sa k Nemu pripojilo a užíval si ho.

Židovský deň začína ešte aj dnes odpočinkom. Naša identita je zakotvená v tom, kým nás Boh stvoril, nie v tom, čo robíme. Najprv večer, potom ráno – tak funguje deň v Božej ekonómii – na základe Jeho dobrého stvorenia, nie produktivity. Odpočinok šabatu mi zvestuje pravdu: Boh mi daroval neoddeliteľnú hodnotu. Som milovaná, vzácna a prijatá. Toto je východzí bod, pravda evanjelia v úvodnej kapitole tejto knihy. Boh ma miluje pre to, kým som ako jeho stvorenie, nie je to následok toho, čo robím a čo dosiahnem. Táto láska prichádza PRVÁ, skôr ako čokoľvek iné. Rozmýšľali ste už niekedy tak naozaj nad touto myšlienkou? Ako sa pri tom cítite?

Na tomto mieste by som to mohla aj uzavrieť, je tu dosť obsahu na týždne uvažovania! Avšak toto leto sa zameriavame na to, aký nám Ježiš dal príklad v duchovných disciplínach, kým bol na Zemi. Vidíme u Neho mnoho podôb odpočinku: duchovný, fyzický, psychický. Keď sa nad tým tak zamyslíme, tak to vlastne do seba aj celkom  zapadá, všakže?

Duchovný odpočinok

Jeho aspekty sme pokryli v týždni druhej, tretej a piatej výzvy (modlitba, samota, rozjímanie). Všetky evanjeliá zaznamenali, ako sa Ježiš zvykol utiahnuť do samoty, aby odpočíval a modlil sa. Počas týchto chvíľ sa stretával s Otcom a oslavoval Ho. Robil tak na začiatku Lukáša, keď Ho Duch vyviedol na púšť (Lukáš 4:1-13).

Lukáš 5:16 píše: “On sa však utiahol na osamelé miesto a tam sa modlil.” Pred vyvolením dvanástich strávil sám na modlitbách celú noc (Lukáš 6:12). Zostať celú noc hore a modliť sa síce nevyzerá ako odpočinok, zdá sa však, že modlitba má v sebe túto nadprirodzenú moc.

Fyzický odpočinok

Ježiš zaspal v člne s učeníkmi, uprostred vyčíňajúcej búrky (Lukáš 8:22-25). Dôveroval Bohu, že Mu dá odpočinok, ktorý potrebuje, bez ohľadu na okolnosti. Zdá sa, že poznal svoje hranice a neignoroval ich. Ján nám hovorí ako Ježiš unavený z cesty odpočíval pri Jákobovej studni (Ján 4:6). Nemal problém zastaviť sa a odpočinúť si.

Nesmieme sa nechať zmiasť a veriť tomu, že odopieranie si fyzického odpočinku je cnosť. Nie je! Práve naopak, vidieť v tom formu pýchy! Odpočinok môže byť skutkom uctievania, a nie znakom lenivosti.

Psychický odpočinok

Ježiš sa nebál stiahnuť a zanechať zástupy, aj keď ho zúfalo chceli stretnúť. Zdá sa, že si vedel nastaviť hranice, aby načerpal a uvažoval nad tým čo sa dilao. Robil tak, keď smútil nad Jánovou smrťou (Matúš 14:13) a potom znovu vo verši 22. Bolo Jeho prioritou tráviť rána osamote, preč od zástupov (Lukáš 4:42). Ukázal nám príklad ako sa stiahnuť  a odpočívať, keď bol iba s učeníkmi v Lukášovi 9:10 a pri inej príležitosti v Markovi 6:45, či v Lukášovi 6:17.

Keď si v evanjeliách začnete všímať konkrétne tieto chvíle, kedy sa Ježiš utiahol, je ľahké ich nájsť – znovu a znovu sa opakujú. Mnohé z nich nevieme zaradiť, keďže presný dôvod sa nespomína. Môžeme si však odniesť fakt, že sa zvykol utiahnuť a robil to často. Charakterizuje to Jeho život služby. A čo váš život služby? Kedy ste naposledy odpočívali? Odpočívate ako Ježiš?

Boh nás stvoril, sme pokladom Jeho dokonalého stvorenia. Stvoril odpočinok. Túži sa v ňom s nami stretnúť, aby v nás túto pravdu umocnil. Odpočinok oslavuje Boha.

Letná výzva #8

  1. Ako odpočívaš? Sprav si zoznam spôsobov ako nachádzaš odpočinok. Maj ho dostupný, aby si veci, pri ktorých nachádzaš odpočinok, zámerne robil.
  2. Naplánuj si po rušnom lete deň odpočinku. Žiadna práca, iba oddych.
  3. Zreviduj svoj kalendár. Vyčleň si rušné obdobia a zapracuj dni odpočinku buď pred nimi, alebo tesne po nich. Zámerne si naplánuj rytmy odpočinku a chráň si ich.
  4. Pozvi svoju skupinku, aby s tebou odpočívali. Deň dopredu naplánuj.
  5. Daj si tento týždeň Šabat. Pozvi do toho aj priateľov. Začnite tento týždeň odpočinkom. (Pridajte fotky do našej FB skupiny.)

Fotografia: Mateusz Dach/Pexels