Je pred nami leto a s ním aj tábory. Pripravili sme pre vás nápady na ranné stíšenia pre tímové stretnutia priamo na tábore. Týchto sedem stíšení môžeš použiť v ľubovoľnom poradí, prispôsob si to pre tvoj tím podľa toho, čo je kedy potrebné povedať. Veríme, že začiatky dňa s Pánom Bohom sú na tábore veľmi dôležité aj pre tých, ktorí nie sú ranné typy. Modlíme sa, aby tieto zamyslenia boli povzbudením a pomocou tvojmu tímu.

Ako stíšenia vyzerajú?

V prílohe nájdeš súbor so stíšeniami na 7 dní. Každé obsahuje biblický text, zamyslenie, otázky na diskusiu, modlitebné podnety a tip na chválovú pieseň.

Deň 1

Text

2. kniha Mojžišova 3:1 – 8

Zamyslenie

Mojžiš pásol stádo, úplne bežný deň, tak ako inokedy vykonával aj teraz svoju prácu. Všetko bolo normálne, bežné, až do momentu, kým nezbadal horiaci ker, ktorý nezháral. Povedal si: „Pôjdem sa pozrieť na ten zvláštny jav, prečo ker nezhára?”

Tábor je miesto plné zvláštnych javov, cez ktoré Pán Boh chce hovoriť. Mojžišova reakcia bola kľúčová. Nepokračoval vo svojej ceste, ale zastavil sa, odbočil a načúval. Pán Boh chystá aj pre teba takéto zastavenia na tábore.

Nenechaj si to ujsť. Božou zodpovednosťou je poskytnúť horiaci krík. Našou zodpovednosťou je odbočiť z cesty. Keď bežíš do tímovej miestnosti po frisbee, ale na lavičke sedí študent/účastník tábora sám, keď niekto z tímu nevládze a potrebuje povzbudenie, keď namiesto kávičky s vedúcimi pomôžeš nastrihať papieriky na celodennú hru členovi tímu, ktorý nestíha,… Pán Boh nás chce povolať do väčších vecí než je naša vlastná agenda. Do rozhovorov, do skutkov, ktoré v konečnom dôsledku, majú dosah na Božie kráľovstvo.

Otázky do diskusie
  1. Kedy si zažil svoj horiaci krík – povolanie do služby/do tímu na tábor?
  2. Zazrel si už nejaký horiaci krík na tomto tábore (alebo po ceste sem)?
  3. Čo je pre teba najväčšou prekážkou zastaviť sa, odbočiť a načúvať?
Modlitebné podnety

Môžeme spolu prosiť o citlivosť na Božie konanie počas tábora. 

Tip na chválovú pieseň

Tebe patrí chvála