Kamaráti, blíži sa čas letných výletov a táborov, a preto je vždy dobré mať po ruke inšpiráciu. A tu vám budeme celý týždeň postupne ponúkať. Máme pre vás pripravenú sériu tém spolu s grafikou, aktivitami, a všetko, čo by ste mohli použiť na 3-dňovom výlete alebo na mládeži. Dnes tu nájdete prehľad, o čom táto séria bude a tiež grafiku, ktorú môžete použiť na svojich sociálnych sieťach!

Séria Paradox

Čo hovorí svet a kultúra, v ktorej žijeme, verzus pravda, ktorú v Biblii čítame.

Táto séria obsahuje tri (zgeneralizované) tvrdenia sveta a tri odpovedajúce tvrdenia Biblie, ktoré vytvárajú akýsi paradox v myslení oboch strán.

Prvá epizóda

Svet: Viera ti pomôže, keď ti je zle. Viera je o tebe!
Biblia: Viera je o Bohu a Jeho vôli.

Veríš? V koho veríš? Vo vlastné predstavy alebo v skutočného Krista?

Druhá epizóda

Svet: Ty si ten, kto má kontrolu nad svojím životom: si tvorcom svojho vlastného šťastia.
Biblia: Odovzdaj kontrolu Bohu a dostaneš ten najväčší dar.

Čo naozaj znamená veriť v Krista a nasledovať Ho?

Tretia epizóda

Svet: Ty prvý, až potom tí druhí. Tvojím cieľom je vlastné dobro!
Biblia: Tí druhí, až potom ty. Veď Ježiš – Boh sám, uprednostnil teba pred sebou!

Alebo: Čo teda robiť? Ako by mal môj život vyzerať?

Pre koho?

  • Pre mladých ľudí, ktorí už počuli evanjelium, ale ešte sa pre Ježiša nerozhodli, a pre tých, ktorí sa už rozhodli nasledovať Krista.
  • Pre kohokoľvek, kto potrebuje (znova) počuť, o čom to naozaj je.
  • Odporúčaný vek: 15+

Cieľ?

Pýtať sa ťažké otázky a poukázať na pravdu, ktorá možno nie je úplne taká, ako si predstavujeme.

Návod

Každá epizóda obsahuje icebreaker – hru a otázky, vypracovanú tému, ku ktorej je powerpointová prezentácia, diskusné otázky, tipy na piesne na chvály a tipy na spoločné strávenie večera počas voľnej zábavy. K dispozícii sú aj vizuály na Instagram, alebo alternatívne dizajny na plagát.