O čom je toto biblické štúdium?

Vitajte pri sprievodcovi štúdia Biblie pod názvom RELATIONSHIP STATUS. Tento materiál vás prevedie veľkým príbehom vzťahu medzi Bohom a jeho ľudom, ktorý sa vinie celou Bibliou a preto sa začítame do prvej a poslednej kapitoly celého Písma. Na niektorých stretnutiach pôjdeme do hĺbky kratších textov, na iných si spravíme prehľad celej jednej biblickej knihy. Zablúdime aj do neznámejších vôd histórie izraelského národa, aby sme sa vynorili v srdci evanjelií a našli to jediné riešenie, ktoré môže prekonať prekážku, ktorá nám, ľuďom, bráni prísť blízko k Bohu a mať s ním skutočný vzťah – naše hriešne srdce.

 • Tento materiál je vystavaný ako pomôcka na štúdium jednotlivých biblických textov, z ktorých je vždy na konci vyvodená aplikácia.
 • Odporúčame vedúcim, aby si texty a otázky najprv sami prešli predtým, než budú viesť skupinku.
 • Materiál je vhodný pre vek od 15 rokov vyššie a je veľmi dobrým základom na ďalšie štúdium Biblie, keďže nám poskytne veľký obraz celého príbehu Biblie. 

Časť 1 z 9 si môžeš stiahnuť ako pdf v prílohe alebo čítaj tu:

#1 Stvorení pre vzťah

Hlavná téma: Stvorení pre vzťah

Biblický text: Genesis 1:26 – 2:25

Úvod k téme

Čo by tak ľudia úprimne povedali, že na čo boli “stvorení”, ak aj neveria, že ich niekto stvoril?

Dnes sa budeme rozprávať o tom, prečo bol človek stvorený a ako tento dôvod definuje to, kým sme a akú máme úlohu na tejto zemi.

Štúdium textu

Spoločne čítajte text: Genesis 1:26 – 2:25

Otázky a diskusia

Genezis 1:26 2:4

 • Čo verše 26 – 27 hovoria o tom, prečo bol človek stvorený?
 • V čom je človek podľa tohto textu stvorený na Boží obraz?
 • Aký je v tejto časti vzťah medzi Bohom a človekom?
 • Boh tento stav nazýva veľmi dobrým a potom oddychuje, už nie je viac, čo spraviť. Ako by ste opísali stav, v ktorom sa svet nachádzal, ktorý sa Bohu páči?

Genezis 2:4 17

 • V čom sú tieto verše rozdielne od predchádzajúcej časti?
 • Aký máte pocit z opisu záhrady Eden vo veršoch 8 – 14?
 • Prečo sem tento opis pisateľ Genezis zaradil?
 • Ako by ste opísali vzťah človeka a Boha v tejto časti?
 • Aký máte pocit z pravidla, ktoré Boh človeku dal vo veršoch 16 – 17?

Genezis 2:18 25

 • Prečo tu autor zahŕňa aj túto časť? Ako to súvisí s otázkou, prečo bol človek stvorený?

Záver a aplikácia

Ako by ste z tohto textu zosumarizovali, na čo bol človek stvorený? (V akých vzťahoch bol človek stvorený fungovať?)

 1. Ako tieto veci vysvetľujú to, po čom v hĺbke duše túžite?
 2. Akými spôsobmi si ľudia tieto túžby napĺňajú?
 3. Ako by vyzeral tento svet, keby tieto veci fungovali tak ako majú?
 4. Čo sme sa v tomto texte naučili o Bohu?

Zhrnutie

V dnešnom texte sme sa dozvedeli, že Boh stvoril človeka pre tri hlavné vzťahy. V prvom rade vzťah s Bohom – vzťah, v ktorom človek Boha poslúcha a žije pod jeho vládou a Boh sa stará o všetky potreby človeka a dáva mu všetky dobré veci. V druhom rade je to vzťah k stvoreniu.  Človek má nad stvorením “vládnuť” tak, ako Boh vládne nad človekom – to znamená, že sa má o stvorenie starať a vážiť si ho. Stvorenie bude človeku slúžiť, sýtiť ho a vytvárať prostredie, v ktorom sa mu dobre žije. Na to, aby táto starostlivosť o stvorenie fungovala, existuje ešte jeden dôležitý vzťah – vzťah medzi ľuďmi navzájom. Ľudia si majú pomáhať v úlohe, ktorú im dal Boh, aj v poslušnosti a dôvere voči nemu. Žiaden z týchto vzťahov nie je individualistický a všetky sa navzájom potrebujú a podporujú. Každý človek je stvorený tak, aby mal všetky tieto vzťahy na správnom mieste.

Materiál bol vytvorený v spolupráci so Scripture Union Slovakia. www.scriptureunion.sk

Fotografia: Seif Eddin Khayat/Unsplash