Päťsto rokov pred Kristom čínsky generál Sun-tzu napísal tieto slová do svojej knihy s názvom Umenie vojny. Ten, kto pozná nepriateľa a ten, kto pozná seba, nebude v nebezpečenstve v mnohých bojoch. Ten, kto nepozná nepriateľa, ale pozná seba, niekedy vyhrá, niekedy prehrá. Ten, kto nepozná ani seba, ani nepriateľa, bude pravidelne porazený v mnohých bitkách. Rovnaké myšlienky opakoval Pavol, keď písal do Korintu, „…aby nás neoklamal satan – veď poznáme jeho zámery.“ (2Kor 2,11). Poznáte svojho nepriateľa? Aké sú jeho zámery?

Časť 1 – Poznaj svojho nepriateľa – Odhalenie Satanovho pôvodu a jeho mien vás pripraví na okamih, keď zaútočí.

Tento článok je od našich priateľov na leaderxpress.cz

Pokračuj v čítaní