Každý z nás je svedkom toho, čo Pán Ježiš robil v našich životoch. A každý z nás má príbeh. Problémom však je, že mnohí z nás si nikdy nesadli a nepokúsili sa ho povedať celistvo a jasne. Niekedy však potrebujeme svoj príbeh povedať vo veľmi krátkom čase. V tom prípade je dobré, keď sa na to vopred pripravíte. Na vašom tímovom stretnutí alebo výlete si vyhraďte čas a prejdite si nasledovné úlohy:

  1. Ako si spoznal Krista?
  2. Teraz povedz svoje svedectvo v 3 vetách.
  3. Kedy som po prvýkrát pocítil povolanie do služby?
  4. Opíš svoje povolanie v 3 vetách.
  5. Aká je tvoja osobná vízia, ktorú si dostal od Boha k napĺňaniu Veľkého Poslania?
  6. Opíš svoju osobnú víziu v 3 vetách.
  7. Akú víziu a cieľ má náš tím?
  8. Opíš tímovú víziu v 3 vetách.
  9. Aká je tvoja rola v tíme? 
  10. Napíš niekoľko cieľov, ktoré sa snažíš v službe osobne dosiahnuť.