Sme veľmi vďační za nášho kolegu Zaca, aj kvôli tomu, že je človekom, ktorý sa nebojí vstupovať do neľahkých vecí a neľahkých situácií ľudí, ktorých vedie. V tomto článku nám porozpráva o jednej skúsenosti s človekom zápasiacim s túžbou obliekať sa do ženských šiat. Nie je ľahké otvárať tieto témy, ale možno aj ty poznáš niekoho, kto potrebuje pomôcť vo veciach, ktoré sú v tme. Prečítaj tento článok, ktorý hovorí o crossdressingu a tom, aké výzvy dávať týmto ľuďom.

Symptómy

Žijeme vo svete, ktorý je presýtený nemorálnymi ľuďmi, hudbou, knihami, filmami a internetom. Niet sa čomu čudovať, že sme vystavení zlozvykom, ktoré na nás zanechajú stopu.

Raz som robil poradenstvo so slobodným mužom, ktorý zápasil s túžbami, o ktorých vedel, že nie sú dobré. Dokonca ani nevedel, odkiaľ pochádzajú. Niekoľko rokov na nich iba reagoval. A teraz sa pokúšal zistiť, čo sa deje v jeho hlave a v jeho srdci a ako sa oslobodiť z moci týchto túžob. Pociťoval túžbu po tom vyhľadávať dámsku spodnú bielizeň a obliekať si ju. A toto ho viedlo k nejakému sexuálnemu vzrušeniu, ktoré často viedlo k masturbácii a fantazírovaniu.

Nechcem sa tváriť, že mám nejaké rozsiahle vedomosti pri riešení takýchto problémov. Jednoducho iba zdieľam svoju skúsenosť, aby mohla byť pre niekoho nápomocná.

Výsledky

Tým, že nevlastnil žiadnu dámsku spodnú bielizeň, musel ju hľadať na iných miestach, čo ho napokon viedlo k tomu, že narúšal niekoho súkromie, aby sa k týmto veciam dostal. A tak sa musel zakrádať na pozemky iných ľudí a kradnúť ich veci.

Následne to viedlo k pocitom viny kvôli tomu, že neoprávnene vstúpil na niekoho pozemok a prechádzal cez ich veci.

Cesta von

Bez toho, aby sme vynášali súdy nad tým, či je toto správanie hriešne alebo nie, verím tomu, že výsledky takéhoto správania očividne hriešne sú. Nie sú zdravé, ani produktívne – neoprávnené vstúpenie na niekoho pozemok, zatajovanie, ukrývanie určitého správania a byť kontrolovaný sexuálnymi túžbami.

Myslím si, že dobrý prístup k takýmto problémom je ako vnútorný, tak aj vonkajší. Vnútorne je veľmi nápomocné vystopovať takéto správanie k jeho zdroju. Či už je to druhý človek, sexuálne zneužívanie, film, udalosť alebo čokoľvek iné. Toto nám môže pomôcť k tomu, aby sme vedeli osloviť koreň problému. Časom môže byť pôvodné miesto odklonu skrze pokánie nahradené pravdou Božieho slova.

Na vonkajšej úrovni sa môžu ustanoviť isté hranice ako prevencia pred ďalším takýmto správaním. Kroky ako osobná zúčtovateľnosť (povedať to aspoň dvom dôležitým ľuďom), zamedzenie prístupu k pozemku a vlastníctvu druhých ľudí, zbavenie sa objektov, ktoré môžu spôsobiť reakciu, ako napríklad obrázky, filmy, TV relácie alebo vzťahy, ktoré môžu prispievať k takémuto správaniu.

V tomto konkrétnom prípade si táto osoba uvedomila, že jeden z jeho známych ho, ešte kým bol dieťa, vyzýval a podporoval v tom, aby si obliekal ženské oblečenie. Neskôr prišiel na to, že tento sklon bol prepojený s jeho narušeným pohľadom na samého seba. V živote zažil mnoho odmietnutí, a tak bol toto jeho zvláštny spôsob, vďaka ktorému sa cítil výnimočný. Činil pokánie z tohto správania a tiež z toho, že mal o sebe pokrútený obraz, z ktorého sa to vyvinulo. Svoju vieru vložil do prezliekania sa a tým odkazoval na hlbšiu túžbu byť chcený a prijatý.

Nastavil si určité vonkajšie hranice, aby sa ochránil pred nasledovaním svojich impulzov. Taktiež odhalil svoje tajomstvo dôležitým ľuďom v jeho živote. Vo vnútri začal pátrať, meditovať a posilňovať svoju dušu tým, čo Boh hovorí o jeho identite v Kristovi, jeho skutočnej hodnote a Bohom danej cene.

Okamžite začal pozorovať zmeny vo svojom chápaní samého seba a tiež problémov vo svojom živote. No tiež vie, že ho čaká ešte dlhá cesta, kým sa všetky spúšťače jeho správania zneutralizujú a jeho nesprávny vzorec premýšľania bude nahradený Božími pravdami.

Otázky a tipy k ďalšiemu premýšľaniu

  1. Naša sexualita nie je zlou vecou. Je to vlastnosť daná Bohom ľudstvu. Pociťovať sexuálne pocity a túžby nie je hriechom. No problém nastáva v uspokojovaní týchto túžob. Ak svoju nádej vložíme do toho, že naša duša bude naplnená skrze našu sexualitu, zostaneme sklamaní. Rozpoznávanie limitov sexuálneho potešenia a správne naplnenie prirodzených sexuálnych túžob je tým správnym rozhodnutím.
  2. Urob si zoznam desiatich právd o tom, ako nás vidí Boh ako svoje deti a rozvešaj si ich po svojej izbe alebo niekde, kde ich budeš vidieť. Tu je zoznam biblických veršov, ktoré ti môžu pomôcť nastoliť správny pohľad na tvoju hodnotu pred Bohom: Žalmy 139:13 – 15, Lukáš 12:6 – 7, Efezanom 2:4 – 10, Izaiáš 49:15, 2. Korinťanom 5:17.
  3. Premysli si, kto sú dvaja dôveryhodní ľudia v tvojom živote, ktorým sa môžeš zveriť so svojím tajomstvom. Potom si vyber jedného, s ktorým pôjdeš pred Boha a bude pri tebe, keď budeš hovoriť o histórii svojho správania a prevedie ťa cez pokánie; pokánie z toho, že si dovolil niečomu inému, ako Bohu, aby naplnilo tvoje najhlbšie túžby.
  4. Nejaký čas stráv tým, že sa rozpamätáš na cestu, ktorá viedla až k tomuto zajatiu. Ako si sa tam dostal? Aké odbočky (možnosti, zvyky, ľudia, informácie, udalosti) ťa sem doviedli? Ak dokážeš identifikovať tieto odbočky, v budúcnosti sa im pravdepodobne budeš vedieť vyhnúť.
  5. Vyhraď si čas na to, aby si si prečítal príbeh o Samsonovi v Sudcoch 13 a 16. Pozoruj to, ako počas celého života poslúchal svoje sexuálne túžby, ktoré ho len viedli do väčšieho otroctva.

Ak si si tento článok prečítal a potrebuješ pomôcť s takýmito problémami, prosím, neváhaj a kontaktuj ma na Facebooku alebo na zshepperson@josiahventure.com.

Fotografia: Krystal Ng/Unsplash