Tretia časť zo série o počúvaní nebude o niečom novom, ale vytvorila som pripravené stretnutie skupinky či mládeže, na ktorom môžete túto tému lepšie uchopiť a študovať. Alebo sa len inšpirovať a pripraviť si to na vlastný spôsob! Kreativite sa medze nekladú.

Icebreaker: „Otázka za otázkou!”

Vytvorte dvojice a veďte rozhovor iba za pomoci kladenia otázok. Dôležité je, aby tie otázky mali nadväznosť. Kto neodpovedá otázkou, vypadáva.

Príklad:
1) Aký si mala deň?
2) Prečo sa zaujímaš?
1) Prečo by som sa nemala zaujímať?
2) Nepríde ti to čudné, takto vyzvedať od cudzích ľudí?
1) Myslíš, že sme si cudzie?
2) ….

V závislosti od času, môžu „výhercovia” postúpiť do ďalšieho kola, teda nájsť si víťaza z inej dvojice, a tak sa postupne prebojovať do finále.

Aktivita by však mala byť rýchla a jej pointa spočíva v tom, aby sa rozprúdil dialóg, aby sa ľudia mentálne nastavili na tému. A táto hra je dobrým i zábavným zahrievacím cvičením, cvičením sa v počúvaní.

Voľná diskusia – premostenie k téme

Na otázky sa môžeš pýtať celej skupiny, alebo nechať ľudí odpovedať si v už vytvorených dvojiciach.

 1. Čo bolo ľahké? Čo bolo ťažké v tejto aktivite? Ako sa vám darilo?
 2. Bol si pri tom zameraný viac na seba („Jejda, akú otázku vymyslím.”) alebo tvoja stratégia bola počúvať toho druhého? (Aktivita síce bola o kladení otázok, ale aby sme sa vedeli dobre pýtať, bolo potrebné dobre počúvať.)
 3. Už ste zažili zlých poslucháčov?
 4. Čím sa vyznačujú? Aké vety používajú?

Vytvárajte spoločne zoznam, ktorý môžeš zapisovať na viditeľné miesto. Ak to viazne, použi príklady a či zažili niekoho, kto takto reaguje:

„Myslíš si, že to je niečo? No počkaj, keď ti poviem, čo sa stalo mne…”
„To znie super. Ale o čom som s tebou naozaj chcel hovoriť…”
„Aký si mal víkend? Lebo môj bol….”
„To mi pripomína, že…”
„Jéj, ja to mám rovnako! Minule…”
„Nehovoril si minulý týždeň, že….?
„Čo si myslíš o…? Čo je tvoja obľúbená…? Prečo si…?”
„Vďaka, že si mi to povedal. Teraz by bolo najlepšie, aby si…”

Téma – spoločné štúdium Biblie

 • Našiel si sa v týchto charakteristikách alebo zozname aj ty? Podľa Evanjelia podľa Matúša 7:12, čo máme teda robiť?
 • Čo chceš, aby sa udialo, keď ťa kamarát/rodič/priateľka počúva? (Vypočuj si ich odpovede a dodaj svoju. U mňa je to túžba byť vypočutá, videná, poznaná. Že je tu niekto, kto mi rozumie, aj keď žijeme každý niečo iné.)

Verím, že na základe ich odpovedí sa dostanete práve k jadru, k srdu:

 • Pozrime sa na text z 1. knihy kráľov 3:5 – 9. Čo si prial kráľ Šalamún?
 • „Poslušné” srdce v origináli doslova znamená „načúvajúce” srdce. V srdci, ktoré je ochotné počúvať, meniť sa, poslúchnuť, tam to všetko začína.
 • Otázkou už nie je „Čo mám robiť, aby som bol dobrý/lepší poslucháč?”, ale „Kým sa mám stať, aby bol zo mňa dobrý poslucháč? Ako zvýšim svoju kapacitu k počúvaniu, ktoré porozumie druhým?” 
 • Ide o správny postoj, načúvajúce srdce pred Hospodinom, že iba On dokonale pozná a vie; má riešenie pre mňa i druhých.
 • Tento postoj buduje úctu voči druhým ľuďom – v istom smere je to prejav „pokladanie iných za hodnejších než nás samých”, Pán Ježiš je nám v tom príkladom. Prečítajme si aj List Filipským 2:1 – 11.
 • A tým, že uznám, že neviem, môžem ostať zvedavý (chcem spoznať druhého človeka).
 • Ako reaguje Pán Boh na Šalamúnovu prosbu? (Pozri 1. knihu kráľov 3:10 – 13a) 
 • Bohu sa páči, keď si zaumienim v srdci tieto veci! On dá silu, On požehná!

Aplikácia

Ako tento postoj pretaviť do života? Aj počas nasledujúceho týždňa:

 1. „Stávaj sa” načúvajúcim = poslušným = múdrym (Príslovia 1:1 – 7, 3:5 – 7, 18:12) počas denných stíšení.
 2.  V rozhovoroch, kde sa iný zdieľa, alebo si pýta radu:
 • Pýtaj sa otvorené otázky alebo odpovedaj otázkou na ich otázku – zisťuj viac: Ako to myslíš? Povieš mi viac?
 • Sústreď sa na hovoriaceho. Niekedy si počas rozhovoru potrebujeme pripomínať „NIE JE TO O MNE”!

Biblia nás nabáda: „Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, a pomalý k hnevu.” (Jakub 1:19) A tak sa to poďme učiť.

 • Kultivovaním načúvajúceho srdca, ktoré v prvom rade načúva Pánu Bohu (je Mu poslušné).
 • Záujmom v podobe otázok a času, ktorý druhým venujeme.

Dúfame, že táto séria pre teba bola povzbudením a inšpirovala ťa do premýšľania o tom, akým si poslucháčom a v akých oblastiach môžeš rásť. Ak ťa táto téma zaujala a chceš o nej vedieť viac, môžeš si pozrieť aj video z KPM SOĽ.

Fotografia: Nicolas Lobos/Unsplash