V Slovinsku sa potom, ako sa školy zavreli, vysokoškoláci rozhodli stretávať na online štúdiu Biblie. Začali pozývať svojich priateľov a ich skupina sa rýchlo zväčšovala. Čoskoro si uvedomili, že potrebujú vytvoriť akúsi štruktúru stretnutí. Na to, aby ich dynamika aj naďalej rástla, vytvorili podrobného sprievodcu, ktorý by mohol fungovať pre akékoľvek online štúdium Biblie.

Príprava – pred stretnutím

 • Majte určenú osobu („hosta“) zodpovednú za nastavenie Zoom linku a vytvorenie opakujúceho sa stretnutia. Vyhnete sa tak tomu, aby sa odkaz každý týždeň menil a tiež ho môžu študenti ľahšie zdieľať s ostatnými.
 • Odporúčame, aby ste mali stále rovnakého hosta, aby sa zabránilo technickým problémom, ale majte aj niekoho do zálohy, kto vie, ako používať Zoom, v prípade, že tam nemôže byť.
 • Nastavte messenger chat pre všetkých účastníkov a zdieľajte link so skupinou.
 • Vytvorte Google dokument s harmonogramom čítania, osobnými aj všeobecnými modlitebnými podnetmi, ktoré môžu ľudia upravovať. Zdieľajte tento link so skupinou.
 • Nastavte samostatný chat, kde môžu vedúci v prípade potreby komunikovať počas štúdia Biblie.
 • Každý večer sa rozhodnite, kto bude:
  • Emcee: víta ľudí, ktorí sa pripájajú, komunikuje technické detaily, odpovedá na technické a iné otázky a pred začiatkom „breakout rooms“ vedie v modlitbe.
  • Vedúci skupiny: každý vedúci dostane skupinu 5 až 10 ľudí. Vedúci moderuje a vedie pomocou štyroch otázok (pozri nižšie). Cieľom je učiť nových lídrov viesť skupinu, čo im môže pomôcť v budúcnosti v samostatnom vedení podobnej skupinky. Odporúčame mať v skupinách s novými vedúcimi aj niekoho z vášho tímu.

Stretnutie

 • Začnite ZOOM meeting 10 minút pred oficiálnym časom stretnutia. Takto budú mať všetci čas vidieť, kto je tam, majú čas sa spoznať a chvíľu spolu hangoutovať.
 • Emcee je zodpovedný za privítanie ľudí v „main roome“. Požiada ľudí, aby si vypli mikrofóny, keď nerozprávajú, aby sa tak vyhlo šumom. Povie tiež niekoľko informácií o tom, ako bude stretnutie vyzerať.
 • Host rozdelí ľudí do skupín. Každý vedúci skupiny by mal mať jedného pomocníka z tímu, ktorý môže pomôcť, ak bude potreba. Ak sa prihlásia noví ľudí, host by ich mal zaradiť do skupiny, kde niekoho poznajú (aspoň prvýkrát. Zistiť to môžete od ostatných účastníkov alebo tímu).
 • Skupiny nemusia byť na každom stretnutí rovnaké.

Štúdium Biblie

 • Host rozdelí všetkých do breakout rooms, kliknú na „join“ a môžu začať so štúdiom.
 • Vyčleňte si čas na predstavenie sa (odkiaľ sú, z akého zboru a napr. im dajte otázku typu: Akú zmrzlinu máš najradšej alebo čo je tvoja obľúbená kniha z Biblie?)
 • Majte čas na zdieľanie o tom, aký bol váš týždeň. Opýtajte sa, ako dnes videli Boha pracovať. Čo boli ich radosti a starosti? Ukážte im, že vás to zaujíma! Je to v poriadku, ak sa trochu hanbia a nechcú sa zdieľať. Žiadny tlak.
 • Opýtajte sa na ich lokálny zbor (ak máte skupinu z rôznych zborov) a dajte tak najavo, že toto štúdium nemá nahradiť čas v spoločenstve a povzbuďte ich, aby sa zaujímali a starali aj o členov vo svojom spoločenstve (ak sú nejakého súčasťou).
 • Povzbuďte ich, aby si všímali, s ktorými kamarátmi by mohli začať podobné štúdium Biblie.
 • Vedúci skupiny sa pred štúdiom Biblie pomodlí a začnite čítať vybraný text.

4 otázky

 1. Čo z textu ťa zaujalo alebo bolo zapamätateľné?
 2. Čo bolo náročné, ťažko pochopiteľné, alebo to pre teba bolo ťažké prijať a veriť tomu?
 3. Akí sú ľudia v tejto pasáži? Akí majú byť?
 4. Aký je v tejto pasáži Boh? Aký je Boh Otec? Syn, Ježiš Kristus? Duch Svätý?
 • Po tom, ako všetci odpovedali na tieto otázky, majte 5 minút v tichosti na modlitbu. Pýtajte sa Pána Boha, ako to, čo ste čítali, môžete aplikovať do vašich životov.
 • Dajte skupinke vedieť, kedy sa majú vrátiť (napr. je 19:05, buďte späť o 19:10).
 • Majte vypnuté mikrofóny aj kamery, ale neodchádzajte z breakout room.
 • Po čase na osobné modlitby sa môžete zdieľať. Povzbuďte ich, že zdieľanie môže budovať aj ostatných.
 • Skupinku ukončite spoločnými modlitbami (návrh: vedúci skupinky môže tento čas uzavrieť modlitbou po 20 sekundách ticha).
 • Vedúci na záver môže povzbudiť skupinku, aby na ďalšie štúdium pozvali aj svojich kamošov. Môžu ich pridať do chatu na Facebooku, kde nájdu všetky dôležité linky.
 • Opýtajte sa ich, či by niekto chcel byť na ďalšom stretnutí vedúcim skupinky. Po skončení im môžete poslať otázky a bližšie pokyny.
 • Po tomto čase sa všetci vrátia do main room a môžu ďalej hangoutovať.

Po stretnutí

 • Na ďalšie ráno majte „debrief“ s hostom, emcee a členmi tímu. Hovorte o tom, ako môžete stretnutia zlepšiť technicky, ako zasiahnuť viac ľudí, ako lepšie rozdeliť skupinky, ako chcete dosiahnuť, aby sa táto skupina zväčšovala a aké má byť jej „DNA“.
 • Modlite sa za svoje skupiny a pozdvihnite ich k Hospodinovi. Nepriateľ chce zničiť jednotu a potrebujete proti tomu bojovať.
 • Pripomeňte si, že hoci sú ľudia z vašich biblických štúdií z rôznych zborov, nemá to byť náhradou spoločenstva. Študujete spolu Božie slovo, chcete priniesť svetlo do vašej komunity a byť jednotní ako bratia a sestry.
 • Dajte všetku slávu Bohu! Je to dielo, ktoré začal náš Pán a my sa k nemu len pripájame, reagujúc na jeho pozvanie budovať Jeho kráľovstvo. Tieto biblické štúdiá sú jeho darom a sme povolaní byť „dobrými správcami“! Usmrťte akúkoľvek hrdosť, ktorá môže prísť s vedením týchto skupín.

Dúfame, že aj tieto tipy budú pomocou a inšpiráciou začať vaše štúdia Biblie. Tento článok bol pôvodne publikovaný na stránke Josiah Venture.

Fotografia: Aaron Burden/Unsplash