Hlavná téma: Ježiš má moc uzdravovať, činiť zázraky a odpúšťať hriechy.

Biblický text: Evanjelium podľa Marka 1:14 – 2:12

Kľúčové myšlienky

  1. Ježiš má moc povolávať ľudí, vyháňať démonov a uzdravovať chorých.
  2. Ježiš nie je len zázračný divotvorca, ale aj kazateľ Božieho kráľovstva.
  3. Ježiš má moc odpúšťať hriechy a zmilovanie pre zavrhnutých pre hriech.

Stručný obsah

  1. úvod k téme
  2. štúdium textu z Evanjelia podľa Marka 1:14 – 2:12
  3. otázky a diskusia
  4. záver a aplikácia

You need to be logged in to view the rest of the content. Prosím . Nie ste členom? Pridajte sa k nám