Keď ľuďom poviem, že milujem matematiku, majú tendenciu reagovať veľmi ostro, najčastejšie negatívnym vyjadrením vlastného názoru na tento predmet. Niekedy sa stane, že ma príjemne prekvapí pozitívna reakcia, a ja zistím, že mám parťáka, ktorý má rád môj obľúbený školský predmet.

Dve veci, ktoré na číslach obzvlášť milujem, sú symetria a keď niečo vyjde rovnomerne – ako keď vydelíte dve čísla bez zvyšku. Celý tento matematický úvod má objasniť, prečo je výzva, ktorú sa vám chystám dať, pre mňa taká zábavná. 

Toto leto vyzvala moja mama všetkých svojich deväť vnúčat, aby sa spolu s ňou zúčastnili na celoročnom cieli naučiť sa naspamäť celý list Filipanom. Povedala im, že ak sa každý týždeň naučia naspamäť len dva verše, za 52 týždňov budú vedieť celú knihu.

Neverila som tomu. Tak som vytiahla kalkulačku, otvoril Bibliu a začal počítať. Veršov v štyroch kapitolách tejto knihy je 30 + 30 + 21 + 23. Tieto čísla dávajú dohromady 104, a keď 104 vydelíte 52 týždňami v roku… voilá!! Dva BEZ ZVYŠKU! Stačilo to, aby ma to presvedčilo, takže sa tejto výzvy účastním. A teraz k tomuto cieľu vyzývam aj teba.

Prečo sa učiť naspamäť?

V Žalme 119,11 sa píše: „Tvoje slovo som ukryl vo svojom srdci, aby som nehrešil proti tebe.“ Aký skvelý dôvod na to, aby som si Božie slovo ukryla v srdci. Koľkokrát sme sa ocitli uprostred pokušenia, keď sme odtrhli zrak od Ježiša, od pravdy, ktorou je, a nechali sme sa zviesť cestou svojho tela a nepriateľa? Počas kľúčového momentu rozhodovania potrebujeme pevnú skalu, ktorej sa môžeme chytiť, únik z cesty, ktorou ísť nechceme. Aké úžasné by bolo, keby sme v takých chvíľach mohli vytiahnuť z mysle práve Božie slová a kráčať vo víťazstve.

Keď Ježiša pokúšal diabol, ako sa o tom píše v Matúšovi 4, pri každom pokušení Ježiš odpovedal: „Je napísané…“ a potom citoval úryvok z Božieho zákona, ako ho zapísal Mojžiš. Tak ako Ježiš bojoval proti pokušiteľovi slovami svojho Otca, aj my potrebujeme moc a pravdu Božieho slova, aby sme bojovali proti ohnivým šípom, ktoré na nás strieľa ten zlý.

Keď sa naučíme Písmo naspamäť, budeme ho môcť ľahko a rýchlo citovať práve vtedy, keď ho budeme potrebovať. Pavol nás v Liste Efezanom 6,17 povzbudzuje, aby sme „vzali… meč Ducha, ktorým je Božie slovo“, aby sme sa ubránili nepriateľovi. Aké by to od nás bolo múdre, keby sme si túto zbraň vložili do srdca a mysle, aby sme ju mali vždy pripravenú k boju.

Prečo práve List Filipským?

Okrem toho, že čísla vychádzajú tak pekne, že sa celá kniha dá naučiť naspamäť presne za jeden rok, v tejto krásnej knihe sú bohaté pravdy a pokyny, ktoré menia život. Povedala by som, že toto je moja najobľúbenejšia kniha Biblie. Tu sú niektoré z pokladov, ktoré budeme mať ukryté vo svojom srdci, ak sa rozhodneme naučiť sa ju naspamäť.

1,20-21 – „Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahanbený, ale že so všetkou otvorenosťou, ako vždy aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele, či životom, alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk.“

2,1-11 – Tento text nás vyzýva, aby sme boli podobní Kristovi v jeho pokore… aby sme nerobili nič zo sebeckej ctižiadosti alebo márnej slávy, ale aby sme považovali iných za dôležitejších ako seba, tak ako to urobil Ježiš, keď sa zriekol všetkého a išiel na kríž… za nás.

2,14-15 – Och, ako často potrebujeme tento úryvok z Písma vo svojej mysli a srdci, keď sme v pokušení sťažovať sa alebo byť negatívni!

3,7-14 – Tento úryvok je obrovskou pripomienkou toho, ako je dôležité POZNÁVAŤ Ježiša, ako si všetci potrebujeme neustále pripomínať, čo je skutočne dôležité, keďže sa tak často nechávame unášať vecami, ktoré sú v porovnaní s poznaním Ježiša bezcenné.

4,4-9 – A potom tento text!! Všetky sklamania v našom živote, zmätok vo svete, okolnosti, ktoré prinášajú úzkosť, strach alebo depresiu. Keby sme mali TÚTO pasáž vyrytú do srdca, aby sme citovali PRAVDU práve vtedy, keď ju potrebujeme, a potom tejto pravde VERILI. Ako by to zmenilo našu perspektívu a upriamilo naše oči a srdce na všetky veci, na ktoré nám Kristus prikazuje sústrediť sa vo Filipským 4,8. Aká skvelá zbraň v boji proti hroznému nepriateľovi.

Ak potrebuješ viac, aby ťa to presvedčilo, akým požehnaním je mať túto krátku biblickú knihu v srdci, prečítaj si ju celú. Je tam ešte oveľa viac pokladov, než tie, čo som vymenovala. Prečítaj si ju sám a potom sa rozhodni, či túto výzvu prijmeš. Potom túto výzvu podaj ďalej svojej skupinke a robte ju spoločne. Aký skvelý spôsob, ako sa navzájom povzbudiť, aby sme poznali pravdu a verili jej, aby nás pravda oslobodila! 

Keď Pavol uzatvára túto krásnu knihu, hovorí nám, aby sme „robili to, čo sme sa od neho naučili a Boh pokoja bude s nami“. (4,9) Naučme sa týchto 104 veršov a potom ich uvádzajme do praxe, aby sa naše životy zmenili na jeho česť a slávu! Kto sa ku mne pridá?