V poslednom čase si uvedomujem ako veľmi si vážim PRAVDU. Svet je plný podvodov, klamstiev, ľudí, ktorí predstierajú, že sú niekým iným, ako v skutočnosti sú, súdných siení, ktoré sú plné prípadov, v ktorých musia sudca a porotcovia rozhodnúť, kto hovorí pravdu a kto nie.

Prezlečená pravda

V amerických správach som minulý týždeň počula o 21-ročnom národnom vzdušnom obrancovi Spojených štátov, ktorý bol odsúdený za najväčší únik informácií americkej spravodajskej služby za posledných 10 rokov. Zdá sa, že NIE JE tým, za koho sa vydával.

Komu ešte môžeme naozaj veriť? Ako vôbec môžeme ešte dôverovať, že je pravdou to, čo niekto tvrdí alebo za koho sa vydáva? Vieme však, že toto NIE JE nový problém. Hľadanie pravdy tu už prebieha veľmi dlho.

V ten istý deň, keď som čítala o úniku informácií v Spojených štátoch, čítala som aj 2. list Korintským 11. Pri čítaní tejto kapitoly ma zarazilo, že ľudia všetkých čias predstierali, že sú niekým, kým nie sú. Pavol Korinťanov varuje pred falošnými apoštolmi – ľuďmi spomedzi nich, ktorí predstierali, že sú Kristovými apoštolmi, ale neboli nimi. Vo veršoch 13 – 15 Pavol hovorí:

To sú falošní apoštolovia, ľstiví pracovníci, ktorí sa len predstavujú ako apoštolovia Kristovi. A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla. Nie je teda veľkou vecou, keď sa aj jeho služobníci predstavujú ako služobníci spravodlivosti.”

Takéto rozširovanie nepravdy môže byť celkom skľučujúce, najmä keď chceme plne dôverovať a veriť tomu, čo počujeme a vidíme. Keď boli naše deti malé, modlila som sa, aby mi Pán dal jasne najavo, kedykoľvek by mi niektoré z detí klamalo. Chcela som veriť tomu, čo hovorili. Ale ak klamali, nechcela som, aby im to prešlo. Nechcela som, aby si mysleli, že mi môžu klamať, aby sa vyhli následkom toho, čo urobili. Nechcela som, aby si zvykli uľahčovať situáciu klamstvom. Chcela som ich naučiť pravdovravnosti, aby boli dôveryhodní. Chcela som ich naučiť, aby boli ako Ježiš.

Zdroj pravdy

Keďže si veľmi cením pravdu, je to jedna z mojich najobľúbenejších Ježišových vlastností. V Jánovi 14:6 Ježiš hovorí:

Ja som cesta, pravda a život. Nik neprichádza k Otcovi ako len nie skrze mňa.

Páči sa mi, že môžem Ježišovi dôverovať, že je tým, za koho sa vydáva. Že každé Jeho slovo je pravdivé a že je stopercentne dôveryhodný. A nielen Ježiš je nazvaný „pravdou“, ale v Biblii sú „pravdou“ nazvané všetky tri osoby Trojice. V Žalme 31:6 hovorí kráľ Dávid o Bohu Otcovi. Hovorí:

Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha, Ty si ma vykúpil, ó Hospodine, Bože verný.“ (v angl. preklade “Bože pravdy”)

A vráťme sa k Jánovmu evanjeliu, Ježiš svojim učeníkom v Jánovin 14:16 – 17 a 16:13 hovorí:

A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy...“

Ale keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy

Nielenže sú Boh Otec, Syn Ježiš a Duch Svätý nazývaný “pravdou”, ale je tu ešte viac dobrých správ ohľadom pravdy. V Jánovi 17:17 hovorí Ježiš v modlitbe k Otcovi:

“Posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda:”

Božie slovo je PRAVDA! Žalm 119:105 hovorí o Božom slove:

“Sviecou mojim nohám je tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom.”

Pri našom hľadaní pravdy nám Boh dal veľmi jasné inštrukcie ako ju nájsť. V poznaní Jeho – nášho Otca, Jeho Syna Ježiša – nášho Záchrancu, Jeho Svätého Ducha – nášho Radcu A Jeho svätého Slova – našej sviece a svetla, môžeme spoznať PRVADU! To sú skvelé správy, najmä vo svete v akom dnes žijeme.

Keď je svet okolo mňa plný klamstiev, keď neviem, kto je dôveryhodný a kto nie, keď sú správy plné sklamania a zmätku, viem, že môžem svoje oči upierať na pravdu, ktorú nachádzam v Ježišovi, v mojom Otcovi, v Jeho Slove a v Jeho Duchu. V tom je moja nádej. V tom je môj pokoj. V tom môžem obstáť.

Ján 1:14 hovorí:

“​​A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy.”

A potom Ján 1:17:

Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista.

Tieto verše ma vedú k obrovskej vďačnosti za dar, ktorý mám v Ježišovi – že prišiel na svet, aby sa pre nás stal pravdou. Zomrel, aby nás oslobodil od klamstiev, ktoré prinášajú skľúčenosť a nedôveru. Vstal, aby nám dal život, a Jeho život v nás je pravdou a slobodou. 

A jeden z mojich obľúbených veršov o pravde je v Jánovi 8:32. Ježiš tu hovorí:

“Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.”

Pravdu, ktorá vedie k slobode, nachádzame v Bohu Otcovi, v Jeho slove, v Ježišovi Kristovi a v Duchu!

Cesta k pravde

Nachádzanie pravdy a dôvera v pravdu pochádzajú z toho, že študujeme tieto zdroje pravdy, spoznávame ich, hľadáme v nich usmernenie. Nezabudnime, že v Jánovi 16:13 nám Ježiš sľubuje, že Duch pravdy nás uvedie do všetkej pravdy. Ak máš v sebe Ducha Svätého, vedie ťa k pravde. Začni vyhľadávať vedenie Ducha a potom ho nasleduj.

Možno si si všimol, že väčšina textov Písma, ktoré som dnes spomínala, pochádzajú z Jánovho evanjelia. Je to skvelé miesto, ktoré môžeme pri hľadaní pravdy začať čítať a študovať.  Dnes ťa chcem vyzvať, aby si začal túto knihu z Ježišovho života čítať a našiel v nej všetky odkazy na pravdu, ktoré si si predtým možno nevšimol. Spoznávaj Ježiša, zdroj všetkej pravdy. A potom dovoľ pravde, aby ťa oslobodila!

Fotografia: Michael Carruth/Unsplash