Minulý týždeň sme vám predstavili materiál GRO 1, ktorý môžete použiť na skupinkách, alebo aj na mládeži. V dnešnom článku máme pre teba pripravenú mládež, na ktorej v skupinkách môžete preberať druhú lekciu z materiálu GRO 1.

Ukážka
Z čoho pozostáva lekcia v GRO 1
  1. Rozbeh: Na začiatku lekcie je otázka, ktorá vám pomôže rozhovoriť sa o danej téme alebo o uplynulom týždni.
  2. Do hĺbky: Nahliadnite spolu do Biblie, kde nájdete odpovede na kľúčové otázky týkajúce sa vášho duchovného rastu.
  3. Zhrnutie: Stretnutie ukončite zdieľaním svojich modlitebných podnetov a spoločnými modlitbami.
  4. Bonus: Inšpirujte sa kreatívnymi nápadmi – akým spôsobom môžete stretnutie stráviť a aké výzvy si dať, aby sme mohli ďalej rásť.

Pripravená mládež

Icebreaker: Trojuholníky (10 minút)

Pred začiatkom hry si každý hráč „v hlave“ vyberie 2 ľudí v miestnosti a nikomu to nepovie. Potom dáme zadanie: vytvoriť imaginárny rovnostranný trojuholník. Každý hráč sa musí postaviť tak, aby so svojou dvojicou vytvoril trojuholník (každá osoba predstavuje jeden z bodov trojuholníka), ale keďže má každý inú dvojicu vybraných ľudí, budú sa musieť neustále pohybovať.

Potom zakričíme stop! a opýtame sa, kto dokázal vytvoriť trojuholník. Každý, kto to zvládol, má jeden bod, a začne ďalšie kolo, kde si vyberú nových ľudí. úlohou môže byť aj rovnoramenný či pravouhlý trojuholník.

Video: Bible Project – God (8 minút)

YouTube video

Skupinky (60 minút)

V nasledujúcej časti sa rozdeľte do menších skupiniek, pričom v každej by mal byť jeden vedúci (ktorý bude skupinu viesť cez premýšľanie) a asi 3 – 4 mládežníci.

Na začiatok skupinky si porozprávajte, ako vám išlo posledný týždeň plnenie výzvy, ktorú ste si vybrali.

Pokračujte otázkami v časti rozbeh a potom pôjdete „do hĺbky“ a budete premýšľať nad 3 vlastnosťami Boha: je ako ty, nie je ako ty a je trojjediný. Pri každej z častí strávte cca 15 minút, pričom materiál vás intuitívne prevádza cez čítanie biblických textov a otázky na diskusiu.

Skupinku uzavrite modlitbami a tiež si každý mládežník má vybrať výzvu, ktorú bude mať na nasledujúci týždeň. Po skončení skupiniek sa opäť spojte do veľkej skupiny.

Tip na chvály

Môžete si na záver pustiť tieto chvály, ale môže vaša kapela zahrať piesne, ktoré hovoria o tom, aký je Boh.

Emanuel (ESPÉ)

YouTube video

Záver

Na záver odporúčame oznamy o akciách počas týždňa a pozvite mládežníkov o týždeň na ďalšiu mládež, kde sa spolu pozrieme na otázku Ako čítať Bibliu?

Fotografia: Marc-Olivier Jodoin/Unsplash