Genezis pre každého je teologicky zamerané biblické štúdium, cez ktoré sa snažíme lepšie rozumieť posolstvu knihy Genezis pre pôvodných poslucháčov vo svojom historickom a kultúrnom kontexte. Základná otázka, ktorú si pri tom neustále kladieme, je: „Čo chcel autor pôvodne komunikovať primárnym čitateľom?“

V tomto prvom videu sa snažíme rozmýšľať nad otázkou: „Prečo je kniha Genezis pre nás dôležitá dnes?“ a pozrieť sa na úvodné otázky okolo vzniku tejto knihy, ktoré budú základom pre ďalšie štúdium.

Otázky na diskusiu

  • Ako sa v hebrejskej Biblii volá „Genezis“?
  • Kto je autorom knihy Genezis? Prečo?
  • Prečo je dôležité datovanie knihy Genezis?
  • Akými dvomi spôsobmi môžeme rozdeliť knihu Genezis?
YouTube video

Fotografia: Dominika Pokoraczká