Hneď na začiatku by som chcel zopár vecí ujasniť. Nie som psychológ. Nie som lekár. A viem, že existujú psychické ochorenia, ktoré sú nebezpečné a vyžadujú si pomoc liekov a lekárov. Nechcem tieto stavy umenšovať ani v žiadnom prípade tvrdiť, že ľudia s duševným ochorením si potrebujú len usporiadať návyky a budú v poriadku.

Dávaj na seba pozor

Je ľahké dostať sa do produktívneho “behu” a nevšímať si svoj duševný stav. Keď sme v tomto nastavení, sme zameraní na úlohy, projekty, vzťahy, problémy, zodpovednosti,… Nie je ľahké z takého stavu vystúpiť a analyzovať svoj duševný stav, pokiaľ k tomu nie sme prinútení nejakou duševnou krízou ako depresia, emočné výbuchy, násilníctvo, strata energie/motivácie či rozčarovanie.

Samozrejme, nie je to ideálne, keď len reagujeme na stavy psychického zrútenia sa. Zdravší spôsob je, že si uvedomujeme vzorce a návyky, ktoré nás privádzajú k stavom tiesne a podnikneme kroky, aby sme ich pochopili a vyhli sa im. 

Predstav si každý dobrý návyk duševného zdravia ako stavbenú tehlu. Každá tehla prispieva k pevným duševným základom, ktoré nesú myseľ prechádzajúcu neustálym stresom každodenného života. 

No budovanie pevných zákaldov si vyžaduje sústredenie a pozornosť. Tu je 10 diagnostických otázok, ktoré sa na začiatok môžeš opýtať sám seba:

 1. Bránia mi víriace myšlienky a stres v kvalitnom spánku?
 2. Cítim sa pravidelne ochromený okolnosťami života?
 3. Môžem si spraviť zoznam pravidelných vecí, ktoré budem zámerne robiť pre svoje duševné zdravie?
 4. Mávam pravidelný čas ticha a reflexie?
 5. Je v mojom živote vzorcom, že strácam nádej a zažívam beznádej?
 6. Čo mi prináša skutočnú radosť?
 7. Ktoré aktivity mi zvyknú kradnúť radosť alebo spôsobujú, že je mi smutno?
 8. Ktoré súčasti môjho života mi prinášajú radosť, keď ich robím?
 9. Kedy si na mne iní všimnú, že som plný radosti a energie?
 10. Kedy cítim najviac zaľúbenia od Boha?

Dodaj energiu

Keď si uvedomíš, čo ti prináša energiu, radosť a silu, začni tieto veci robiť pravidelne. Môžu to byť úplné maličkosti, napríklad to, že pozoruješ západ slnka, hráš sa so psom, hráš na hudobnom nástroji, kreslíš, pečieš, prechádzaš sa v záhrade. Potom ich skús zabudovať do svojej každodennej rutiny.

Napríklad si každé ráno, keď vstaneš, dopraj 5 minút na pozorovanie východu slnka. Alebo si každý deň po práci dopraj 10 minút na prechádzku po záhrade. Malé, pravidelné pozitívne dávky spôsobia celkový rozdiel. Z istého hľadiska je naša myseľ ako izbová rastlina či domáce zviera. Ak očakávame, že bude prekvitať, vyžaduje si, aby sme sa o ňu pravidelne starali a brali na ňu ohľad. Ak na to zabudneme, sme príliš zaneprázdnení, alebo si ju proste len nevšímame, trpí.

Rodina, v ktorej sme vyrástli

Možno si sa sám nikdy nepovažoval za duševne nezdravého. Možno si nad tým nikdy naozaj nepremýšľal. Viem si predstaviť, že mnohí mladí vyrastali v rodinách, ktoré mali nezdravé duševné návyky. A ak si v takých návykoch vyrastal, nebudú sa ti zdať nezdravé.

Vzorce fungujú tak, že ich pozorujeme, nasávame, modelujeme a uchopíme. Otec, ktorý príliš veľa pracoval. Mama, ktorá mala neustále starosti. Otec, ktorý nikdy nemal kamarátov. Mama, ktorá vkuse sledovala televíziu. 

Ak zažívaš niektoré zo symptómov duševného vypätia, mohol by ti pomôcť sústredený čas vnútorného skúmania samého seba. Bez ohľadu na to, či dokážeš identifikovať nejaké duševné návyky, s ktorými si vyrástol, vždy sa môžeš rozhodnúť, že začneš praktizovať nový, zdravý režim. 

Tu sú niektoré z vecí, ktoré boli nápomocné pre mňa:

Rovnováha

Niekedy sa môžeme ocitnúť v úzkych, ani nevieme ako. Môžeme sa nechať vtiahnuť do práce, v ktorej hrozí, že z nás vyčerpá život, pretože jej podstata je toxická a nie životodarná. Príliš veľa pracovných hodín, manipulatívny šéf, nespravodlivé alebo nezákonné pracovné očakávania, škodlivé vzťahy, nezdravé pracovné podmienky. V týchto situáciách ťa niekto iný núti robiť veci, ktoré by si za normálnych okolností nerobil. Možno zúfalo potrebuješ prácu alebo chceš vyhovieť osobe, ktorá ťa poháňa. Konečným výsledkom je však to, že si nevyrovnaný a nadmieru vyťažený. 

Podobná dynamika môže vzniknúť aj v jednoduchom vzťahu alebo priateľstve, kde ťa niekto núti robiť veci, ktoré nie sú zdravé. Nezákonné veci. Nespravodlivé veci. Zlé veci. Hriešne veci. Sebecké veci. Konečným výsledkom je psychický tlak (ktorý často zahŕňa udržiavanie problému v tajnosti), ktorý ťa privádza na čoraz temnejšie miesto. Ak teda dokážeme rozpoznať potrebu vymaniť sa z týchto duševne nebezpečných miest a vzťahov, môžeme sa zbaviť neustáleho duševného tlaku.

Spoločenstvo

Keď vynakladáš čas a prostriedky na niekoho iného ako na seba, získavaš určitú vnútornú energiu. Je však veľmi ľahké vracať sa do režimu „všetko pre mňa“. Jedlo pre mňa, Netflix pre mňa, oblečenie pre mňa, sociálne siete pre mňa, správy pre mňa, cvičenie pre mňa, hygiena pre mňa, spánok pre mňa, škola pre mňa, počítačové hry pre mňa. Asi najtoxickejším aspektom „sústredenia sa na seba“ je to, že nakoniec zostaneš sám. A to môže byť veľmi osamelé a depresívne. 

Príbeh, ktorý Boh zaznamenáva v Biblii, je vždy obalený spoločenstvom. Skupiny ľudí, ktorí žijú spoločný život, pomáhajú si, delia sa o zdroje, vymieňajú si nápady, riešia problémy, vytvárajú možnosti. Život spoločenstva je bohatý na problémy. Ale spoločenstvo má niečo, čo nás udržiava duševne zdravých. Boh nás tak stvoril.

Uctievanie

Či už sú to chvály v kostole alebo počúvanie intenzívnej worshipovej hudby, zistil som, že to vždy dokáže zmeniť moju náladu alebo stav zo slabšieho na silnejší. Niekedy moja myseľ nedokáže nejakú tému vypnúť. Zaseknem sa v toxickej slučke. A potrebujem niečo, čo ma z nej vytrhne. Uctievanie mi na to funguje. Pravda vyslovená v textoch týchto piesní posúva moje myšlienky smerom k uzdraveniu, milosti, láske, vďačnosti, úžasu, uctievaniu, pokore a mnohým ďalším. Mám na Spotify zoznam skladieb práve pre tento prípad. Ak ho ešte nemáš, založ si ho ešte dnes! Ukladaj si do zoznamu piesne s pozitívnym posolstvom a púšťaj si ho – bežne, alebo keď sa zasekneš v slučke.

Odpočinok

Verím, že klasický odpočinok a biblický odpočinok sú dôležité. Klasický odpočinok, teda spánok a bdenie v pravidelných časoch, je základom dobrej psychickej odolnosti. Nie je to také zložité. Ale mnohí tomu jednoducho nevenujú pozornosť. Očakávame, že naše telo a myseľ sa prispôsobia akýmkoľvek chaotickým zvyklostiam odpočinku, ktoré si zvolíme. Nie je to múdre!

Biblický odpočinok je trochu iný. Pozostáva z dlhšieho časového úseku (tradične ide o jeden celý deň), v ktorom sa rozhodneme nerobiť naše bežné činnosti, ale venovať sa činnostiam, ktoré sú oddychové, rekreačné a regeneračné. Je to model odpočinku, ktorý ustanovil Boh pre náš prospech a duševné zdravie.

Priepasti

Niekedy sa stane, že podceníme duševnú škodu obyčajnej ignorácie Božej rady. Boh nás nenúti, aby sme uznávali Jeho inštrukcie pre náš život. Ale ak to nerobíme, vyjde nás to draho. Nie preto, že by nás Boh potrestal, ale preto, že je to spôsob, akým funguje život, akým funguje príroda, či naše telo. Boh ako Stvoriteľ o tom vie viac ako ktokoľvek. Vo svojej milosti nám tieto inštrukcie vyjavil, aby nás uchránil mnohých bied, ktoré hriech do sveta vniesol.

Tu je len zopár Božích inštrukcií, ktoré porušujeme a vystavujeme tak svoju dušu riziku:

 1. Starosti
 2. Neodpustenie
 3. Nenávisť
 4. Egocentrizmus
 5. Nečestnosť
 6. Neposlušnosť rodičom
 7. Krádež
 8. Závisť
 9. Ohováranie
 10. Lenivosť

Väčšina z nás sa im pravdepodobne snaží čo najviac vyhnúť. Ale spájame si toto porušenie priamo s duševným zdravím?

Záver

Duševné choroby sú v dnešných časoch bežné. Tí, ktorí nimi trpia, potrebujú odbornú pomoc. Avšak jednoduché, zdravé duševné návyky a zdravý duševný režim potrebuje každý z nás. Pusť sa do ich budovania skôr, ako duševné zdravie zažije krízu.

Fotografia: Denys Nevozhai/Unsplash