Mnohých z vás čakajú tieto leto tábory a možno sú prípravy v plnom prúde. Treba mať na pamäti, že je to malá časť vo väčšom príbehu. Každý dobrý líder vie, že to nie je iba využite služobníkov na tábore, ale že je to aj skvelá príležitosť využiť aj tábor ako nástroj na rast služobníkov. Je to príležitosť múdro využiť proces prípravy, samotný tábor a taktiež čas po tábore. 

Keď Ježiš ponúkal svojim učeníkom možnosť služby, tak to bolo do veľkej miery užitočné pre nich, pre ich rast a pre lepšiu budúcnosť Cirkvi, ktorú založil. Nemyslel iba na svoje projekty, na ktoré ich vysielal, myslel aj na nich a na budúcnosť. Bolo pre Neho dôležité viesť ich k správnemu chápaniu služby a misie. Túžil, aby potom vedeli oni viesť ľudí aj projekty. To len aby sa nezabudlo 🙂

Je to privilégium

Viesť tím ľudí je privilégium, je to obrovská možnosť vstúpiť do sveta viacerých ľudí a mať vplyv. Dáva to autoritu a príležitosť nastaviť v ľuďoch rôzne veci. Napríklad ako postoj k službe, či sebe samému. Ako líder môžeme členom tímu pomôcť definovať, čo to znamená byť vedúci, aj teóriou, ale hlavne príkladom.

Ešte musím povedať, že kvalitný líder vie pomôcť konkrétnemu členovi tímu nastaviť zodpovednosti na tábore. Chce dbať na to, aby sa využili jeho obdarovania – aby sa príliš netrápil, ale zároveň nech to nie je pre neho nuda – niečo ľahko zvládnuteľné, ale skôr istá výzva, cez ktorú bude rásť a sám sa posunie vpred. Každý člen tímu tak môže po tábore zažiť posun vpred a na ďalšom tábore byť viac kompetentný a pripravený na nové výzvy.

Ako poskladať tím

Osobne by som odporúčal tvoriť tím z ľudí, ktorí sú blízko účastníkom tábora. Teda nech sú to takí, ktorí s nimi boli alebo potenciálne budú aj počas školského roka. Ideálne tí, ktorí službu tejto generácii vnímajú ako povolanie od Boha.

Samozrejme, vždy je možné, že niekto v tíme je ako keby externým členom, takým, kto je tam na pomoc napríklad pri logistike, technických či mentorských úlohách. Hlavne starší, ktorí aj keď už nemajú toľko času byť počas roka s danou generáciou, aj tak radi priložia ruku k dielu a chápu väčší obraz služby a konkrétny tábor ako nástroj. Práve oni, externisti, môžu odbremeniť mladších a dať im tak viac priestoru byť s účastníkmi, venovať sa im, budovať vzťahy a podobne.

Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom.“

List Kolosenským 3:23

A taký rôznorodý tím treba pred táborom dobre pripraviť. Nie aby sme mali zo seba dobrý pocit, ale aby služba bola efektívna, aby sme múdro využívali čas a z takého skvelého nástroja ako je tábor, vyťažili čo najviac. Samozrejme, pre Božie Kráľovstvo, na Jeho slávu, slúžiť ako Pánovi.

Fyzická príprava

K tomu poviem iba toľko, že mi ako lídrovi nemôže byť jedno, v akom fyzickom stave príde služobník na tábor slúžiť. Mal by byť oddýchnutý, pripravený aj na fyzickú záťaž, menej spánku, menej komfortu, vypäté situácie a podobne.

Ak niekto príde rozbitý, vyčerpaný, s nádejou, že tu si oddýchne a že bude vylihovať a bude mať pocit, že iba jemu treba slúžiť, tak si asi pomýlil miesto. Bolo by to nezodpovedné.

Samozrejme, píšem to trochu tvrdšie, bez omáčky, ale asi viete, že služobníci, a zvlášť mladí, sa zvyknú preceňovať. Dbajme teda na to, aby sa zodpovedne strážili, nech si dávajú pozor na zdravie a nech šetria sily.

Duševná príprava

Jednota v tíme

Tu by som zaradil aj veľmi dôležitú oblasť jednoty v tíme. Jednota neznamená, že sme všetci rovnakí, ani že máme nevyhnutne na všetko rovnaký názor. Chceme ale chápať spoločný cieľ a mať v poriadku medzitímové vzťahy.

Je to náročná úloha, ale dobrý líder si je vedomý toho, že nie všetci medzi sebou majú všetko podstatné vyriešené. Je to príprava spojená s komunikáciou, spoznávaním seba aj ostatných, pochopenia, že pred spoločnou službou potrebujeme v tíme odstrániť čo najviac prekážok lásky.

Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému.

Evanjelium podľa Jána 13:35

Dá sa to dosiahnuť spoločne tráveným časom, spontánnymi výletmi či iba stretnutím tímu, kde dáme priestor na diskusie, niekedy to aj jasne oslovíme a častokrát je potrebné dať aj osobnú výzvu, aby sa veci riešili a aby sa láska a jednota v tíme budovali.

Emočná a vzťahová kapacita

Ďalšou oblasťou je emočná a vzťahová kapacita. Tú treba rozvíjať, aby sme mali schopnosť byť tam pre ľudí. Rôzni ľudia, ktorým chceme slúžiť, majú svoje príbehy.

My chceme mať kapacitu počúvať, vnímať, pamätať si a zároveň budovať nové vzťahy. Jednoducho mať pripravené rozšírené srdce, aj keď je to často práve v našich hlavách.

Naše nastavenie a pochopenie toho ešte pred táborom bude určite veľmi obohacujúce pre mnohých účastníkov, ktorí si tam tak nájdu nových kamarátov, ktorí s nimi budú chcieť kráčať aj po tábore, počas školského roka.

Zodpovednosť a transparentnosť

Ešte by som tu vložil aj zodpovednosť a transparentnosť. Znamená to, že k svojej zodpovednosti na tábore pristupuješ dôsledne a pripravené to máš vopred. Zároveň si v čase prípravy vieš pýtať pomoc a na nič sa nehráš.

Aj ten, kto je vo svojej práci nedbanlivý, je bratom ničiteľa.

Príslovia 18:9

Ak niekto nedbanlivo pristupuje k príprave a potom musí počas tábora pripravovať svoje zodpovednosti na kolene, okráda tak zvyšok tábora o svoju prítomnosť, o veci, ktoré mohol robiť na tábore, ak by bol pripravený už pred táborom, o čas, ktorý je počas tábora tak vzácny. Je to nezodpovedné a či chceme či nechceme, tak to niečo ničí, o niečo hodnotné nás to okráda.

Otázky pre tvoj tím

  1. Akú praktickú výzvu si môžeme dať, aby sme boli na tábor pripravení fyzicky?
  2. Povedali by o našom tíme, že je v našich vzťahoch vidieť lásku? Ako to vyzerá?
  3. Ste si istí v úlohách, ktoré máte na starosti? Zvládate ich alebo, naopak, potrebujete pomoc?

Samozrejme, že nerobíme iba hocijaký tábor. Vieme, že ide o veľa, že je to duchovný boj. Budeme to zažívať počas tábora, ale prípravu (a ani nepriateľa) netreba podceniť.

Na budúci týždeň sa spoločne pozrieme na 5 tipov, ako môžeme svoj tím pripraviť duchovne.