Poznáš to: rečník na teba uprostred témy vybafne slovo, ktoré si už zrejme počul, ale vôbec mu nerozumieš, na chválach sa opakuje refrén, a ty len z časti tušíš, čo vlastne znamená, alebo čítaš Bibliu a v niekoho modlitbe zaznie čosi naozaj cudzie. Janči nedávno napísal článok Prečo si dávať pozor na „kresťančinu“?, ktorý tento problém úplne vystihol.

A preto sme sa rozhodli začať novú sériu, v ktorej sa spoločne pozrieme na slová, ktoré síce počujeme často, ale možno vôbec netušíme, čo naozaj znamenajú. Dnes si pre nás štúdium pripravil Viktor.

Čo znamená „Haleluja“?

Slovo, ktoré budeme dnes preberať, pravdepodobne dobre poznáš a pravdepodobne si ho už aj viackrát použil. Často, keď ho máme na perách, ani nevieme, čo vlastne hovoríme — tak ľahko sa spieva a tak radostne ho hovoríme, keď sa niečo podarí. Je to slovo Haleluja.

Halleluja הַלְּלוּ-יָהּ haləlū-Yāh, sa v originále skladá z dvoch slov, prvé je helelu a druhé Yah. Helelu je rozkazovací spôsob druhej osoby mužského rodu množného čísla hebrejského slova hilel, čo znamená radostná oslava piesňou. Teda prvá časť tohto slova nám dáva príkaz, aby sme oslavovali, aby sme sa niečím chválili. Druhá časť je slovo Yah a je skratkou pre YHVH, alebo Božie meno v hebrejčine. Toto meno bolo prvýkrát použité, keď sa Pán Boh zjavil Mojžišovi.

YouTube video

Možno si si ale všimol, že toto meno nie je vôbec spomenuté v našich prekladoch Biblie, a to dokonca nie iba v našich slovenských, ale v žiadnych. Existuje na to veľmi dobrý dôvod. Toto meno sa prestalo vyslovovať v judaizme v 3. storočí pred Kristom kvôli náboženskému presvedčeniu.

Vo štvrtom z desiatich prikázaní Pán Boh povedal, aby sme jeho meno nepoužívali nadarmo, čo znamená, že ho nebudeme vyslovovať bez úcty, ktorá mu patrí. Židia toto brali tak vážne, že vždy, keď čítali Starú zmluvu a prišli k tomuto menu, tak sa zastavili. Po čase sa rozhodli, že začnú namiesto slova YHVH používať slovo Adonai (Pán v hebrejčine), len aby sa uistili, že nepoužijú Božie meno nadarmo. A toto sa po čase prenieslo aj do ostatných prekladov Biblie až k nám, a preto vždy, keď sa spomína Boh, je tam slovo Pán alebo Hospodin. 

Slovo Haleluja je teda príkazom oslavovať a chváliť sa Bohom. Keby sme sa teda ocitli v Izraeli v minulosti na nejakých oslavách a niekto by tam viedol chvály a pozýval by ľudí ku chválam, tak by nepovedal: “poďte oslavovať Hospodina”, jednoducho by povedal slovo Haleluja. 

Kde nájdeme haleluja v Biblii?

Toto slovo je použité 24x v Žalmoch (104 – 106, 111 – 117, 135, 145 – 150) a v niektorých žalmoch sa spomína aj viackrát, dvakrát v deuterokanonických knihách (Tobiáš a 3. Makabejcov) a štyrikrát v Zjavení Jána 19. Ako sme hovorili v predošlej časti, slovo haleluja bolo príkazom oslavovať Boha a jeden zo Žalmov, kde sa toto jasne dá vidieť, je Žalm 104. Celý tento Žalm hovorí o tom, čo všetko Pán Boh urobil, čo môže a vie urobiť, aký je a úplne posledné slovo je slovo Haleluja. Akoby nám autor chcel povedať, že keď vidíme, čo všetko Pán Boh je a čoho je schopný, nesmieme zabudnúť ho chváliť. Rovnaká tematika sleduje aj v Žalme 105 – 106.

Často sa nám stáva, že keď čítame takéto časti Biblie, tak ich veľmi ľahko prehliadneme a ideme ďalej, ale v týchto Žalmoch nás autori chcú presne tomuto varovať a to tak, že na konci tam dali slovo Haleluja. Je to pozvaním pre nás, aby sme sa, keď si čítame tieto Žalmy, zastavili a premýšlali o tom, čo sme práve prečítali a dali si čas to spracovať a zareagovať. 

Čo to znamená pre nás dnes?

Pre väčšinu kresťanov je „haleluja“ považované skôr za radostné slovo chvály Bohu, spontánne vyjadrenie radosti a vďaky než príkaz chváliť ho. Aj mne samému sa niekoľkokrát stalo, že som to slovo použil iba tak, lebo niečo vyšlo alebo som práve zjedol niečo naozaj chutné a priznám sa, veľakrát som pri tom vôbec na Pána Boha nemyslel. Ale práve keď sa vrátil k štúdiu tohto slova, znovu som si po mnohých rokoch uvedomil, že som vlastne používal Božie meno nadarmo a bol som z toho usvedčený a musel som z toho činiť pokánie. Haleluja je slovo, ktoré by malo upriamiť našu pozornosť na Pána a na zamyslenie sa nad tým, kým On je a čo robí. Ono nás vedie k tomu, aby sme uvažovali a oslavovali. 

Ale okrem toho, že nás pozýva oslavovať, zahŕňa v sebe aj Božie meno. Pán Boh je svätý a aj jeho meno YHVH je sväté, čo znamená, že by sa malo používať s úctou. Slovo sväté znamená oddelené na špeciálnu úlohu, hodné rešpektu a úcty skrz toho, na čo je oddelené. Meno YHVH reprezentuje niekoho, kto je úplne iný ako my, je nemenný, úplne dobrý a spravodlivý, a preto by sme sa mali k nemu správať s rešpektom, ktorý si zasluži. 

Výzva pre teba

Pozývam ťa, aby si tento týždeň strávil čas v Žalmoch 104 – 106 a 111 – 113. Zastav sa vždy, keď tam uvidíš slovo Haleluja a premýšlaj, čo ti Boh o sebe komunikuje. Oslavuj Ho za to, aký je a čo koná. 

Fotografia: Brett Jordan/Unsplash