V dnešnom článku máme pre teba 5-dňový plán, ktorý môžeš použiť na osobný rozvoj, ale tiež ho rozdeliť na dlhší čas a prejsť si ho so skupinkou, alebo použiť na tábore, kedy tento plán vieme použiť každý deň na workshop alebo tvorivú dielňu. 

Pri každej téme nájdeš biblický text, návod a návrh na vizuálne spracovanie textu, popis potrebných pomôcok a šablónu, ktorá pomôže vytvoriť daný vizuál.

Témy Bible journaling workshopov
 1. Stvorenie sveta – Genesis 1
 2. Buď ako strom – Žalm 1
 3. Uč ma Pane – Žalm 25
 4. Som svetlom – Žalm 27
 5. Moja dua dychtí po Bohu – Žalm 42
Obsah každého plánu:

Každý plán na vytvorenie určitej stránky v Biblii obsahuje názov témy, ktorou sa v danom workshope budeme zaoberať, biblický text viazaný k danej pasáži, návrh na vymaľovanie danej strany, popis, ako si totožnú podobu strany môžete vytvoriť a pomocné šablóny k vytvoreniu rovnakého vizuálu. 

Ako postupovať
 1. Modlite sa predtým, ako začnete čítať a tvoriť
 2. Čítajte a študujte Písmo
 3. Položte pero na papier a tvorte
 4. Premýšľajte a zapamätajte si čo Vám bolo zjavené
Čo znamená aká farba 
 • modrá – múdrosť, výučba, príkazy
 • zelená – rast, poslušnosť, plodnosť, právo
 • žltá – nebo, anjeli, nádej, večnosť
 • oranžová – hriech, diabol, duchovný boj, pokušenie, strach
 • červená – Kristova obeť, farba, ktorou je Ježiš Kristus znázorňovaný v Starej zmluve
 • ružová – rodina, priatelia, žena, vzťahy
 • fialová – Mesiáš, Ježiš, záchranca

Stvorenie sveta – Genezis 1

Na vytvorenie totožného obrázku budeme potrebovať:

 • Tenkú čiernu fixku
 • Farbičky
 • Ceruzku
 • Šablónu

Ako prvé si obkreslíme ceruzkou číslice a nápisy zo šablóny číslo 1. Postupne číslice vyfarbujeme podľa vlastnej fantázie, alebo nasledovne. Jednotku si rozdelíme na polovicu a jednu stranu zafarbíme čiernou farbou, aby predstavovala stvorenie svetla a tmy. 

Do číslice 2 si nakreslíme oblaky, okolo ktorých číslicu z vnútra zafarbíme modrou farbu. Číslica dva znázorňuje druhý deň stvorenia Sveta a tiež stvorenia atmosféry. 

Číslicu 3 vyzdobíme morom a súšou, napríklad ostrovom či horami. Môžete si tiež dokresliť aj palmu ako na obrázku. Znázorňuje to stvorenie súše a vody. 

Číslicu 4 taktiež rozdelíme na polovicu a nakreslíme slnko a mesiac na znak ich stvorenia. 

Do piatej a šiestej číslice nakreslíme živočíchy. Do piatej číslice ryby a vtákov na znak stvorenia morských živočíchov a vtákov. Šiesta číslica je stvorenie je života. Nesmieme zabudnúť na človeka, a tak si do vnútra číslice nakreslíme muža a ženu na znak Adama a Evy. Môžeme taktiež nakresliť rôzne cicavce. Fantázii sa medze nekladú.

Na siedmy deň Hospodin oddychoval a tak do číslice môžeme nakresliť všetko čo nám pripomína spánok. Oblaky, hviezdy, sny,… V návrhu sú oblaky a písmená Z na znak spánku. Nakoniec číslice a text obtiahneme čiernym perom alebo fixkou.

Žalm 1 – Buď ako strom

Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí.

Na vytvorenie totožného obrázku budeme potrebovať:

 • Ceruzku 
 • Farbičky
 • Čierna fixka/Pero
 • Šablónu číslo 2

Ako prvé si na stranu Biblie obkreslíme obrázok zo šablóny číslo 2. Vetvičky konárov vyfarbíme hnedou farbou. Na listy môžeme použiť rôzne odtiene zelenej farby. Ovocie si vyfarbíme nasledovne: jablko červenou farbou, hrušku žltou a pomaranč oranžovou. Ak chceme, môžeme použiť tieňovanie. 

Text „fruit“ vyfarbíme červenou farbou, taktiež s tieňovaním a text „spirit“ zelenou farbou. Všetok text obtiahneme čiernou fixkou, alebo perom. 

Žalm 25 Uč ma Pane

Ó Hospodine, daj mi poznať svoje cesty, vyuč ma svojim chodníkom! Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo Ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam.

Na vytvorenie totožnej strany budeme potrebovať: 

 • Ceruzku 
 • Farbičky
 • Čierna fixka/Pero
 • Šablónu číslo 3

Ako prvé si na stranu Biblie ceruzkou obkreslíme šablónu číslo 3. Postupne kamene chodníka vyfarbujeme rôznymi odtieňmi čiernej, sivej, hnedej a žltej farby. Pre krajši efekt použijeme techniku tieňovania. Ak už kamene máme vyfarbené, môžeme okolo nich jemne prejsť sivou alebo čiernou farbou na vyznačenie chodníka. 

Po chodníku prejdeme na tabličku, na ktorej je vyznačený aj hlavný žalm dnešného workshopu. Túto tabličku si vyfarbíme hnedou farbou a prikreslíme k nej aj malý záhon trávy zelenou farbou.

Na záver obtiahneme všetko čiernou fixkou alebo perom. Rovnako to urobíme aj s textom, ktorý sme mali vyznačený v šablóne „Teach Me Your Path and Guide Me in Your Truth.“ A „Psalm 25:4“.

Žalm 27 – Svetlo

Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť? Hospodin mi je pevnosťou žitia, koho sa mám ľakať?

Na vytvorenie totožného obrázku budeme potrebovať:

 • Ceruzku 
 • Farbičky
 • Čierna fixka/Pero
 • Šablónu číslo 4

Ako prvé si vytvoríme pozadie pomocou tieňovania a ombré efektu. Použijeme rôzne odtiene modrej farby a žltú farbu, ktorou urobíme pás v strede strany na náznak svetla z majáka, ktorý neskôr nakreslime. Celú stranu vyfarbíme podobne ako je na návrhu. 

Ako ďalšie nakreslíme horu ceruzkou, ktorú znovu tieňovaním vyfarbíme hnedou farbou a pridáme more, ktoré znázorníme tmavšou modrou farbou, hneď vedľa skaly.

Ďalej si obkreslíme šablónu číslo 4. Na maják použijeme červenú farbu, pomocou ktorej vyfarbíme pásy na majáku striedavo s bielou farbou. Neskôr maják a text obtiahneme čiernou fixkou alebo perom.

Žalm 42 – Moja duša dychtí po Bohu

Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó Bože!

Na vytvorenie totožného obrázku budeme potrebovať:

 • Ceruzku 
 • Farbičky
 • Čierna fixka/Pero
 • Anilinové farby
 • Šablónu číslo 5

Začneme s obkresľovaním obrázku a textu zo šablóny číslo 5. Obrys jeleňa vymaľujeme modrou anilinovou farbou. Môžeme miešať rôzne odtiene. Pokračujeme rôznofarebným vymaľovaním kvetov a listov na a okolo obrysov jeleňa. 

Ako posledné obtiahneme text a vyšrafujeme písmo čiernou fixkou alebo perom podľa našej predstavivosti.

Ak ťa Bible journaling zaujal, v slovenčine vyšla poznámková Biblia Inšpiruj sa…, ktorá je vytvorená presne na tento účel. Viac o nej nájdeš v nasledujúcom odkaze:

Fotografia: Benigno Hoyuela/Unsplash