Každý z nás má okolo seba svoju sféru vplyvu. A keď sme v službe, tak sme o to viac pozorovaní. Aký signál vysielame? Je to pesimizmus? Nádej? Láska ku Kristovi? Egocentrickosť? Dá sa to zmeniť?

Workshop bol súčasťou online Jarmoku nápadov a tém pre pracovníkov s mládežou a viedla ho Maruška Skoncová.

Fotografia: Dominika Pokoraczká