Obsah tohto článku bol súčasťou Agiho seminára na KPM 2023 – Posol. V prvej časti nám odkryl niečo zo svojej cesty k využívaniu príležitosti na evanjelizáciu. V tejto časti sa v podobnom kontexte dočítaš o prekážkach z príbehu Mojžišovho povolania, ktoré nám môžu pomôcť dať do perspektívy aj prekážky v našom povolaní k evanjelizácii.

Napriek tomu, že u Mojžiša nešlo konkrétne o volanie k evanjelizácii, prekážky, ktoré videl pri svojom povolaní, sú často veľmi podobné tým našim, keď rozmýšľame o zdieľaní evanjelia. Niekedy vnímame príležitosť povedať o Ňom niekomu a v hlave nám idú navlas rovnaké otázky/výhovorky: 

BOŽIA VÝZVAMOJŽIŠOVÁ REAKCIABOŽIE UISTENIE
Teraz choď! (Ex 3:10)Ktože som ja!? (Ex 3:11)Budem s tebou. (Ex 3:12)
 Čo im poviem? (Ex 3:13)Ja som ťa poslal. (Ex 3:14)
Choď! (Ex 3:16)Čo ak mi neuveria? (Ex 4:1)Ukáž znamenia. (Ex 4:2 – 9)
 Nie som výrečný. (Ex 4:10)Pomôžem ti, poučím ťa. (Ex 4:12)
Teraz choď! (Ex 4:12)Pošli niekoho iného. (Ex 4:13)Pôjde s tebou Áron, poučím vás. (Ex 4:14 – 16)

1. Ktože som ja? 

Nie som predsa kazateľ ani evanjelista (nemám na to pozíciu, funkciu,…). 

V tomto som sa celkom vedel stotožniť s Mojžišom. Mal som tiež pochybnosti o sebe a svojich schopnostiach; predstavu, že je to skôr pre ľudí, ktorí lepšie vedia, čo majú povedať a ako dobre odpovedať na rôzne otázky.

Ale pravda je taká, že na to, aby si o Bohu mohol hovoriť, stačí Ho iba zakúsiť. Lebo ak ty a ja ako kresťania nebudeme hovoriť o Pánu Bohu ľuďom, ktorí Ho nepoznajú, kto iný bude? Ak Pán Boh zmenil tvoj život, si kvalifikovaný/á ísť a hovoriť o Ňom.

2. Čo im poviem?

Neviem, ako začať rozhovor, ako v ňom pokračovať…

Tu pomôže, ak máš pripravenú “návnadu” – tým rozbúraš prvotné múry typu “toto je autobus, toto je park, tu sa robí to a to.” Skvelý príklad vidíme u Pána Ježiša so Samaritánkou pri studni (J 4:5 – 42) Počúvaj so záujmom, pýtaj sa dobré doplňujúce otázky, a keď príde dobrý moment, otoč to na duchovný rozhovor (ako Pán Ježiš na živú vodu). Záujem o človeka je pri takom rozhovore niečo, čo sa nedá nacvičiť a tiež to zvykne búrať múry.

3. Čo ak mi neuveria?

Neviem, či ich dokážem presvedčiť.

Ani ich presviedčať nemusíš. Pán Boh naozaj nepotrebuje obhajcov. Ale môžeš o Ňom svedčiť tak, že povieš svoju skúsenosť s Pánom Ježišom. Povedz svoj príbeh – je to niečo autentické, nie len nejaký názor. Ideálne je, ak to vieš zazdieľať do 2 minút. (Ako si žil predtým, ako si spoznal Ježiša? Čo pre teba Ježiš spravil? Ako sa tvoj život zmenil).

Skvelou možnosťou, ako do situácie pozvať Pána Boha, je modliť sa za nich, za ich potreby, ktoré v rozhovore spomenuli. Navrhni im to priamo na mieste. Niekedy sa toho ľudia zľaknú a povedia nie, ale často sú s tým úplne v pohode a je to pre nich vzácna skúsenosť.

4. Nie som výrečný.

Neviem hovoriť tak zanietene, s nadšením.

Ak by toto bolo kritérium, možno 10 – 20 % kresťanov by mohlo zdieľať evanjelium.

Ale v tomto prípade stačí hovoriť zrozumiteľne – nie v kananejčine 🙂 Priblížiť sa ľuďom tak, aby jazyk nebol prekážkou. Vysvetliť/opísať “naše” kresťanské pojmy typu hriech, spasenie, obrátenie …

5. Pošli niekoho iného.

Ja sa na to nehodím, nech ide ten extrovert.

V tomto bode som sa často našiel aj ja. Ale práve toto je postoj, pri ktorom sa už Pán Boh na Mojžiša rozhneval. On si naozaj môže použiť niekoho iného, ale pre teba to znamená, že riskuješ neposlušnosť, ovocie, aj nárok na tvoju odmenu.

Zdroj uistenia

Na každú z Mojžišových obáv mal Hospodin pripravené riešenie. Aj keď Mojžiš vykročil do veľkej a z jeho pohľadu neistej úlohy, uprostred Božej vôle bol v bezpečí a Boh mal pre neho pripravené všetko, čo potreboval na jej uskutočnenie. 

Ak Mu patríš, volá ťa hovoriť o Ňom druhým.

„Povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému tvorstvu.“ (Mk 16:15)

„Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha.“ (Mt 28:19)

„…a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov.“ (Lk 24:47)

Tiež má pre teba pripravené všetko, čo budeš potrebovať, keď vykročíš.

Fotografia: Dillon Winspear/Unsplash