Obsah tohto článku bol súčasťou seminára na KPM 2023 – Posol. V prípade potreby nájdeš nástroje, ktoré Timo spomína, v sekci „na stiahnutie“.

Vedenie tímu je neustály proces. Keď som si už niekedy myslel, že som prišiel na to, ako viesť tím, hneď na druhý deň som zistil, že to stále celkom neviem. Včera som sa o tom, ako viesť tím, naučil niečo nové, dnes som sa o tom naučil niečo nové a myslím, že aj zajtra sa o tom niečo nové naučím. Ak si v roli človeka, ktorý vedie tím, je to neustále vzdelávanie sa.

Niekedy ľudia tvrdia, že vedenie, leadership, nesúvisí úplne s Bibliou. Ale keď hovoríme, že vedieme ľudí za Kristom, používame slovo VEDENIE. Učiť sa VIESŤ ľudí za Kristom je teda veľmi duchovná téma, nie je to len o hocijakom vodcovstve. Ježiš viedol ľudí za Otcom a volá nás, aby sme Ho v tom nasledovali

Trochu vedy

Robil si už kryštalizáciu – napríklad modrej skalice? V starom hrnci sa privedie k varu liter a pol vody a pridáva sa modrá skalica až do bodu, kým sa ešte rozpúšťa. Keď sa prestane rozpúšťať, vznikne nasýtený roztok. Keby to ďalej vrelo, kryštalizácia nikdy nenastane. Kryštalizácia nastáva, keď sa zmení stav. Vypne sa ohrev a keď to všetko začne chladnúť, začne to kryštalizovať. Tá dôležitá vec pri tom je, že aby to zafungovalo, v istom bode treba zmeniť stav.

Podľa 1. Newtonovho zákona zostáva teleso v pokoji alebo rovnomernom priamočiarom pohybe, kým na neho nezačne pôsobiť vonkajšia sila, ktorá tento stav zmení.

Ak rozmýšľame ako zaradiť ďalšiu rýchlosť vo vedení tímu – ako von zo stagnácie – tak ak tam nie je líder, ktorý to ovplyvní, samo sa to neudeje. Ak niečo stagnuje a nik neprevezme zodpovednosť za to, aby na to „pôsobil“, nestane sa NIČ.  

Ak sa auto hýbe a nik nestlačí plynový pedál, bude sa hýbať ďalej. Alebo naopak, ak by sa rozbehlo a nemalo by odpor, išlo by donekonečna. Ak sme v tíme, ktorý nemá niekoho, kto udáva smer a  rýchlosť, tím sa buď rozpadne, zastane, alebo sa ani nepohne z miesta.

4 fázy vývoja tímu

V roku 1965 prišiel pán Tuckman s teóriou, že každý tím, každá skupina, prechádza cez 4 rôzne štádiá. Môžu trvať rôzne dlhý čas pri rôznych skupinách, ale ani jednej z nich sa fungujúci tím nevyhne:

1. FORM – Vznik

Ak nejaký tím vzniká, treba ho zadefinovať – ide o počiatočné štádium, kedy sa tím začne stretávať a všetci veria tomu, kto ho zvolal, že “vie, kam ideme”.

2. STORM – Búrka

Toto štádium nastáva, keď už niekam ideme a zistíme, že každý má iný spôsob, ako sa tam dostať, každý má iný názor na rôzne veci, a to vedie k búrke – hádkam.

3. NORM – Pravidlá

Ak búrkové štádium líder osloví a posunie dobrým smerom, ľudia v tíme dokážu vidieť, že sú síce rôzni, majú rôzne povahy, no spoločne sa budú pýtať otázku: Ako môžeme ísť spolu ďalej – dopredu?

4. PERFORM – Výkon

Ak tretia fáza prebehne dobre, vznikne tím, ktorý má „výkonnosť“. Ľudia vedia, kam ako tím idú, čo sú roly jednotlivcov, ako tam idú a sú v tom jednotní.

Ak funguješ v tíme, v ktorej z týchto fáz sa nachádza? Ktoré „stratégie“ by vám mohli pomôcť, aby ste sa pohli vpred?

Jeden z najlepších tímov, v akom som pracoval, bol tím, ktorý sme začali ako kamaráti. Povedali sme si: „Poďme spolu niečo robiť.“ Najprv sme sa strašne pohádali, pár dní sme sa vôbec nebavili. Kľúčové bolo, že potom sme sa k sebe vrátili a vyrozprávali si to, ospravedlnili sa a išli sme ďalej. Keď prebehla diskusia, začali sme spolu robiť prácu s mládežou celkom iným štýlom. Pochopili sme, že sme každý iný, začali sme sa stretávať a mohli sme začať fungovať, lebo už sme vedeli kto si čo myslí a nemuseli sme to riešiť.

Ak riešime stagnáciu tímu, dobré zhodnotenie momentálnej situácie nám vie veľmi pomôcť. Skôr ako začneme vykladať všetku frustráciu, je dobré vedieť, kde sa nachádzame a prečo tam sme. Niekedy stagnácia môže pochádzať z toho, že sme vo fáze 4 a nič sa nedeje, takže sme asi niekde spravili chybu. Alebo je to pred druhou fázou – búrkou – a je to preto, že ešte nie sme v stave, kedy vieme ťahať jedným smerom, ale to je v poriadku. Preto je dobré mať nejaký nástroj, ktorý nám pomôže pochopiť, kde sme a čo potrebujeme. Tých nástrojov je veľa, ale hore uvedené 4 fázy sú veľmi jednoduché na použitie. Ak nemáme nástroj, ktorým to uchopíme, vieme opakovať, že „niečo je tam zlé“, ale nepomôže nám to pohnúť sa vpred.

Vedenie si vyžaduje úsilie

“Nie že by som to všet­ko bol už do­siahol a bol už do­konalý, ale bežím, aby som to zís­kal, pre­tože si ma zís­kal aj Kris­tus Ježiš.”

Filipským 3:12

Pavol tu vraví, že aj keď vie, kam beží a kto ho zachránil, stále beží. Nasledovať Krista je neustály proces. A tak je to aj s vedením tímu. Ak to zastane, ocitli sme sa v zlom stave. Môžu byť rôzne dôvody, prečo je to tak a je na to množstvo nástrojov, ktoré ti môžu pomôcť uchopiť to. Niekedy sa to týka celého tímu, inokedy príčinou stagnácie môže byť situácia jedného človeka v tíme.

Rozvoj kompetencií

Nakoniec, ešte jednou dobrou pomôckou, ktorá ti môže pomôcť určiť, kde sa nachádzajú ľudia v tvojom tíme, je tento graf pd pána Csikszentmihalyiho. Pozerá sa na zručnosti/skúsenosti člena tímu v pomere ku výzve alebo zodpovednosti, ktorú má v rámci tímu na starosti:

Ľudia môžu byť v situácii, že ich zručnosti nie sú využité – ako keď hraješ v chválovej kapele a si skvelý hudobník, no nechajú ťa hrať len na triangel 🙂 Alebo naopak, na výzvy, ktorým čelia ešte nie sú zrelí a sú preťažení. Alebo sa z nejakého iného dôvodu nenachádzajú v tom ideálnom spektre (flow).

Otázka, ktorú môžeš pri tomto grafe položiť ľuďom vo svojom tíme, ale aj sebe: 

Kde na tomto grafe sa v rámci tímu nachádzaš ty? (Ako vnímaš že sú využité tvoje zručnosti v tíme, v ktorom slúžiš/pracuješ?)

Fotografia: Dennis Eusebio/Unsplash