Viem, že ako študentka, ktorá zatiaľ neučí celé triedy plné rôznych žiakov, či už poslušných, alebo rebelov, mám ešte stále ilúzie o tom, ako to môže naozaj vyzerať. Pýtala som sa preto niekoľkých učiteľov na ich skúsenosti. Bola som veľmi povzbudená, že napriek ťažkej realite pamätajú na svoje poslanie a Boh si ich predivne používa.

Kimberly Shepperson – učiteľka literatúry, matematiky, fyziky, chémie, občianskej výchovy na ZŠ

Ešte som nehovorila evanjelium na hodine. Nemala som pocit, že to môžem ako učiteľka urobiť počas hodiny. Veľmi otvorene však hovorím o svojej viere. Mám na to toľko príležitostí pri každom predmete a ročníku, ktorý učím. Moji študenti vedia, že som veriaca, o tom netreba pochybovať. Učím literatúru a čítam svojim študentom knihy s príbehom evanjelia, o ktorých potom diskutujeme. Hovoríme o životných skúsenostiach a o tom, ako viera v Boha môže byť základom pre život. Moja viera sa odráža aj v tom, ako študentov hodnotím. Netolerujem podvod, dám päťku každému, koho nájdem podvádzať. Vedia, že si cením čestnosť a integritu, snažím sa ich k tomu viesť. Tiež sa snažím pozývať študentov na English campy. Veľa študentov z mojej triedy chodí na mládežnícke stretnutia nášho spoločenstva. Verím, že škola je moje „misijné pole“. Najprv sa snažím nadviazať vzťah so žiakmi, s tým, že vedia, že som kresťanka a potom ich pozývam na stretnutia mimo školy, kde sa môžu dozvedieť viac o tom, čo znamená byť kresťanom.

Tibor Máhrik – učiteľ filozofie na VŠ

Vedeli by ste druhým učiteľom poradiť, akým konkrétnym spôsobom môžu byť svetlom v škole?

  1. byť špičkovým pedagógom v odbornom zmysle;
  2. byť vynikajúcim pedagógom v ľudskom zmysle a v prístupe ku žiakom;
  3. zvládnuť umenie citlivo a taktne komunikovať;
  4. byť apologeticky zdatný a vybavený;
  5. modliť sa za túto službu;
  6. pôsobiť na škole prirodzene, aby žiaci vedeli, že „môžu“ za učiteľom prísť s čímkoľvek a kedykoľvek;
  7. mať záujem o študentov a milovať ich.

Každý pedagóg si nájde svoj štýl a techniku, ktorá mu otvorí dvere, ale rozhoduje Duch svätý, ktorý „otvára“ ale aj „zatvára“ dvere evanjelia. Osobne som presvedčený, že každý predmet vo vyučovacom procese je vhodný na to, aby sme zvestovali evanjelium. Aj telesná výchova, aj matematika. Je to však umenie, ktorému sa aj učiteľ musí učiť!

Zuzana Gavorová – učiteľka angličtiny na ZŠ

Viackrát som mala možnosť so žiakmi diskutovať o evanjeliu, Bohu. Nie však veľmi na hodinách ako takých, keďže som učila angličtinu. Príležitosti prišli napríklad na mimoškolských aktivitách: koncert v Escape, English camp. Na zastupovaných hodinách som sa mohla rozprávať s jednotlivcami, prípadne malou skupinkou žiakov, keď ostatní mali zadanú robotu, alebo boli voľnejšie hodiny. Niekoľkokrát som zastupovala náboženstvo a etiku, tak tam to bolo jasné 🙂 Učitelia by mali byť sami sebou a stáť si za svojou vierou. Ukazovať študentom lásku, no zároveň neoblomnosť, čo sa týka dodržiavania pravidiel a správania sa voči sebe. Mali by pracovať aj na vzťahoch s nimi, aby sa sami začali pýtať.

Danka Markušová – učiteľka francúzštiny a dejepisu na SŠ

Vyučovanie cudzieho jazyka umožňuje prácu s menšou skupinou študentov a teda otvoriť aj duchovné témy v rámci rôznych tematických celkov. Dobrá príležitosť svedčiť, sa naskytne na mimoškolských aktivitách. Učiteľ môže ukázať, že kresťan je človek s osobnými názormi, nie len niekto, kto slepo poslúcha cirkevné nariadenia. Ďalej môže svedčiť vlastným životom.

Niekedy sa stačí len opýtať, ako sa majú.

Ďalšia možnosť je využiť všetok dostupný čas na preukázanie záujmu o ich záležitosti, o ich problémy. Niekedy sa stačí len opýtať, ako sa majú na začiatku hodiny – opäť hovorím o vyučovaní cudzieho jazyka. Keď sa to opakuje, tak sú aj študenti ochotnejší otvorene odpovedať a následné otvárať rôzne, aj duchovné témy.

Darinka Malá – učiteľka angličtiny a dejepisu na gymnáziu

Vždy, keď som bola otvorená a modlila sa za to, aby som nejakým spôsobom vedela hovoriť o Ňom, dal priestor počas dňa… lebo keď sa modlíme, tak sme citliví na príležitosti. Zaujímať sa o študentov, nielen pre to, aby som im povedala evanjelium. Vedieť, kde sú, čo chcú, ako sa pozerajú na veci. Najmä stredoškoláci veľmi radi o sebe hovoria… na škole, kde som učila, až príliš :).

Pýtať sa otázky. Mladí nie sú veľmi v školstve nútení inak používať hlavu, ako memorovať. A preto vyučovať spôsobom, aby museli viac zapájať mozgové závity a hľadať odpovede, je dôležité. Taktiež je potrebné si pýtať povolenie študentom povedať, ako je to v tvojom živote. Potom niekto nebude môcť povedať, že študentom niečo tlačíme do hlavy. Nie je to len o tom, čo povieme, ale ako žijeme. Či sme ako učitelia fér a pod. Je dobré si uvedomiť, že ako učitelia máme prístup k ľuďom „len tak“. Oni v tej škole musia byť, aj keď nechcú. Je to privilégium a aj zodpovednosť poslúžiť ako Boží nástroj. Môžete sa za svojich žiakov modliť. Napríklad ráno predtým, ako prídu do triedy.

Marián Hrabovský – učiteľ telesnej výchovy na VŠ a tréner plávania

V mojej práci je veľmi ťažké priamo povedať evanjelium, pretože to, čo učím je veľmi akčné, žiaci sú stále v pohybe. Snažím sa ich však viesť k pokore. Ak vyhrajú nejakú súťaž, musia si byť vedomí toho, že síce je pravda, že veľa trénovali a pracovali na sebe, ale ten talent, ktorý majú, je dar od Boha.

Anna Gálová – školská psychologička

Často je to pre mňa dilema. Ako radiť študentom v živote a pritom nevynechať tú najdôležitejšiu pomoc? Zároveň však nechcem zneužiť dôveru ľudí, keď sa mi zveria a hneď im dávať „správne” odpovede o živote. Veľa sa za to modlím, keď som so študentmi uprostred rozhovoru, aby som vedela čo a ako povedať, aby som to neprehnala a zároveň nezamlčala niečo od Neho. Veľakrát som chcela povedať nejaký veršík, ale Pán Boh ma zastavil a radšej som sa pýtala otázky. Na ďalšom stretnutí mi už Pán Boh otvoril dvere.

Veľa sa za to modlím, keď som so študentmi uprostred rozhovoru, aby som vedela čo a ako povedať, aby som to neprehnala a zároveň nezamlčala niečo od Neho.

Niekedy hovorím časť rozhovoru ako psychológ, ale niekedy sa spýtam, či môžem povedať, čo si myslím, ako osoba – ja, Anna. No a čo by mohli robiť učitelia? Z toho, čo počúvam od študentov a čo vidím, že si vážia a čo odráža Krista, je, ak je učiteľ usmievavý. Znie to zvláštne, ale toto si naozaj všímajú. je dôležité, aby bol férový – aby trestal podvod a neuprednostňoval niekoho. Byť prísny, držať si autoritu na hodine, vedieť si priznať chybu – to je pre študentov veľká vec. Tiež pre žiakov veľa znamená, ak sa o nich učiteľ zaujíma, chváli a povzbudzuje.

Sme nástroje

Ďakujem všetkým učiteľom, ktorí si našli čas odpovedať na moje otázky. Aj tým, ktorých som pre nedostatok miesta neuviedla. Bola som veľmi povzbudená, ako si ich Pán Boh používa a dáva im nápady, aby Ho mohli lepšie odrážať.

Ako učitelia sme dostali veľkú zodpovednosť a s ňou aj možnosť ovplyvňovať mnoho životov. Snáď raz príde deň, kedy celé školy budú stáť na pravde evanjelia, keď celé triedy budú odovzdávať životy Bohu a verejne vyznávať, že mu patria. Pri evanjelizácii musíme pochopiť, že:

Evanjelizácia je niečo, čo robí Boh v životoch ľudí; my sme len nástroje, ktoré On používa. Je to Duch Boží, ktorý usvedčuje ľudí z hriechu a ktorý mení životy. Veľmi nás oslobodzuje, keď pochopíme, že je to Božia iniciatíva, ktorá predchádza našu reakciu.“ (R. M. Pippert)

Existuje mnoho spôsobov, ako priniesť evanjelium do škôl. Boh je ten, ktorý nám dáva príležitosti, a nápady. On mení životy, my nie. Preto prosme Boha, aby nám dával silu a radosť z našej práce, ale najmä ochotu a túžbu slúžiť Mu.

Táto séria bola súčasťou záverečnej práce Školy pre pracovníkov s mládežou.